Bomb Tower
Rare · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 1126
Sát thương 184
Tốc độ tấn công 1.6
Phạm vi 6

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Bomb Tower

Nhiều bộ bài với Bomb Tower

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 640 105
4 704 115
5 774 127
6 851 139
7 934 153
8 1024 168
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1126 184
10 1235 202
11 1356 222
12 1491 244
13 1638 268
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1798 295
Thần chú Sát thương
159
240
243
572
600
877
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Bomb Tower

Công trình Tháp phòng thủ Tấn công lan trên bộ Nguy hiểm sau khi chết Fireball Bait Lightning Bait

Khắc chế Bomb Tower   15/93

Thẻ khắc chế Bomb Tower hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Bomb Tower hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomb Tower khắc chế những thẻ này   39/93

Những thẻ Bomb Tower có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomb Tower hiệp lực   4/93

Thẻ chơi tốt với Bomb Tower. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord