Bats
Common · Đấu trường 5 ĐT5

Máu 67
Sát thương 67
Tốc độ tấn công 1.1
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Bats

Nhiều bộ bài với Bats

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 32 32 ×5
2 35 35 ×5
3 38 38 ×5
4 42 42 ×5
5 46 46 ×5
6 51 51 ×5
7 56 56 ×5
8 61 61 ×5
Tiêu chuẩn giải đấu 9 67 67 ×5
10 74 74 ×5
11 81 81 ×5
12 89 89 ×5
13 98 98 ×5
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 108 108 ×5
Thần chú Sát thương
159 0
140 -1
243 -1
572 -2
600 -2
877
1232 -4

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Bats

Utility card
Đám quân Không quân Lính tấn công cận chiến Chết bởi Zap Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Chết bởi Tornado Cấp độc lập Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Zap Bait Arrows Bait Poison Bait Snowball Bait Dies to Snowball Tornado Bait

Khắc chế Bats   38/92

Thẻ khắc chế Bats hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Bats hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bats khắc chế những thẻ này   32/92

Những thẻ Bats có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bats hiệp lực   28/92

Thẻ chơi tốt với Bats. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord