Goblin Barrel
Epic · Đấu trường 1 ĐT1

Phạm vi thần chú 1.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Goblin Barrel

Nhiều bộ bài với Goblin Barrel

Số liệu thẻ

Cấp Cấp của yêu tinh
6 6
7 7
8 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 14

Xem các thẻ riêng lẻ để biết thêm các số liệu:

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Goblin Barrel

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Đối phó với máy hút tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Đám quân Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Chết bởi The Log Mạnh khi cấp cao Yếu khi cấp thấp Có thể kích hoạt tháp vua Zap Bait Arrows Bait Log Bait Fireball Bait Snowball Bait Tornado Bait

Khắc chế Goblin Barrel   42/93

Thẻ khắc chế Goblin Barrel hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Goblin Barrel hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblin Barrel khắc chế những thẻ này   6/93

Những thẻ Goblin Barrel có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblin Barrel hiệp lực   22/93

Thẻ chơi tốt với Goblin Barrel. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord