Barbarians
Common · Đấu trường 3 ĐT3

Máu 555
Sát thương 159
Tốc độ tấn công 1.4
Tốc độ đi chuyển Trung bình
Số lượng 5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Barbarians

Nhiều bộ bài với Barbarians

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 262 75 ×5
2 288 82 ×5
3 317 90 ×5
4 348 99 ×5
5 382 109 ×5
6 419 120 ×5
7 461 132 ×5
8 505 144 ×5
Tiêu chuẩn giải đấu 9 555 159 ×5
10 610 174 ×5
11 670 192 ×5
12 736 210 ×5
13 809 231 ×5
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 888 254 ×5
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572 1
600 1
877
1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Barbarians

Mối đe dọa Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Đám quân Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Rocket Đơn vị đối đất gây sát thương cao Yếu khi cấp thấp Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Fireball Bait Poison Bait Rocket Bait

Khắc chế Barbarians   43/93

Thẻ khắc chế Barbarians hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Barbarians hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarians khắc chế những thẻ này   37/93

Những thẻ Barbarians có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarians hiệp lực   5/93

Thẻ chơi tốt với Barbarians. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord