Barbarian Hut
Rare · Đấu trường 3 ĐT3

Máu 1804

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Barbarian Hut

Nhiều bộ bài với Barbarian Hut

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu
3 1025 Cấp 3
4 1127 Cấp 4
5 1240 Cấp 5
6 1363 Cấp 6
7 1496 Cấp 7
8 1640 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1804 Cấp 9
10 1978 Cấp 10
11 2173 Cấp 11
12 2388 Cấp 12
13 2624 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2880 Cấp 14
Thần chú Sát thương
159
240
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391
1472

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Barbarian Hut

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Công trình Công trình sinh sản Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế Barbarian Hut   34/93

Thẻ khắc chế Barbarian Hut hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Barbarian Hut hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarian Hut khắc chế những thẻ này   18/93

Những thẻ Barbarian Hut có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarian Hut hiệp lực   16/93

Thẻ chơi tốt với Barbarian Hut. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord