Barbarian Barrel
Epic · Đấu trường 3 ĐT3

Sát thương 243
Sát thương lên thành 86

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Barbarian Barrel

Nhiều bộ bài với Barbarian Barrel

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
6 183 65 Cấp 6
7 201 71 Cấp 7
8 221 78 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 243 86 Cấp 9
10 267 94 Cấp 10
11 292 103 Cấp 11
12 322 113 Cấp 12
13 353 124 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 387 136 Cấp 14

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Barbarian Barrel

Mối đe dọa Utility card Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Thần chú Thần chú gây sát thương thấp Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Nguy hiểm sau khi chết Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ

Khắc chế Barbarian Barrel   26/93

Thẻ khắc chế Barbarian Barrel hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Barbarian Barrel hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarian Barrel khắc chế những thẻ này   32/93

Những thẻ Barbarian Barrel có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarian Barrel hiệp lực   7/93

Thẻ chơi tốt với Barbarian Barrel. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord