Bandit
Huyền thoại · Đấu trường 9 ĐT9

Máu 750
Sát thương 160
Tốc độ tấn công 1
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Bandit

Nhiều bộ bài với Bandit

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 750 160
10 825 176
11 907 193
12 997 212
13 1095 233
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1200 256
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877 -3
1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812 -3
759 -3
840 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Bandit

Mối đe dọa Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị đối đất gây sát thương cao Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua

Khắc chế Bandit   47/93

Thẻ khắc chế Bandit hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Bandit hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bandit khắc chế những thẻ này   29/93

Những thẻ Bandit có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bandit hiệp lực   24/93

Thẻ chơi tốt với Bandit. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord