Balloon
Epic · Đấu trường 6 ĐT6

Máu 1396
Sát thương 798
Sát thương khi chết 272
Tốc độ tấn công 3
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Balloon

Nhiều bộ bài với Balloon

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương Sát thương khi chết
6 1050 600 205
7 1155 660 225
8 1270 726 248
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1396 798 272
10 1533 876 299
11 1680 960 328
12 1848 1056 360
13 2026 1158 395
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2226 1272 434
Thần chú Sát thương
159
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Fireball Zap 731
759
1036
1120
1391

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Balloon

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn nhỏ Không quân Đuổi theo công trình Nguy hiểm sau khi chết Có thể kích hoạt tháp vua Fireball Bait Lightning Bait Rocket Bait Tornado Bait

Khắc chế Balloon   36/92

Thẻ khắc chế Balloon hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Balloon hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Balloon khắc chế những thẻ này   8/92

Những thẻ Balloon có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Balloon hiệp lực   26/92

Thẻ chơi tốt với Balloon. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord