Baby Dragon
Epic · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 1064
Sát thương 133
Tốc độ tấn công 1.5
Phạm vi 3.5
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Baby Dragon

Nhiều bộ bài với Baby Dragon

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 800 100
7 880 110
8 968 121
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1064 133
10 1168 146
11 1280 160
12 1408 176
13 1544 193
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1696 212
Thần chú Sát thương
159
140
243
572
600
877
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Fireball Zap 731
759
1036
1120 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Baby Dragon

Mối đe dọa Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Quân chắn nhỏ Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Không quân Lính tấn công tầm xa Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không

Khắc chế Baby Dragon   26/93

Thẻ khắc chế Baby Dragon hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Baby Dragon hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Baby Dragon khắc chế những thẻ này   47/93

Những thẻ Baby Dragon có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Baby Dragon hiệp lực   24/93

Thẻ chơi tốt với Baby Dragon. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord