Arrows
Common · Đấu trường 0 ĐT0

Sát thương 243
Sát thương lên thành 86
Phạm vi thần chú 4

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Arrows

Nhiều bộ bài với Arrows

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
1 115 41
2 126 45
3 139 49
4 152 54
5 167 59
6 184 65
7 202 71
8 221 78
Tiêu chuẩn giải đấu 9 243 86
10 267 94
11 294 103
12 323 114
13 355 125
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 389 137

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Arrows

Thần chú Thần chú gây sát thương thấp Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Thần chú phòng không Cấp độc lập

Arrows khắc chế những thẻ này   25/93

Những thẻ Arrows có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Arrows hiệp lực   22/93

Thẻ chơi tốt với Arrows. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord