Archers
Common · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 252
Sát thương 89
Tốc độ tấn công 1.2
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Trung bình
Số lượng 2

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Archers

Nhiều bộ bài với Archers

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 119 42 ×2
2 130 46 ×2
3 143 50 ×2
4 158 55 ×2
5 173 61 ×2
6 190 67 ×2
7 209 73 ×2
8 229 81 ×2
Tiêu chuẩn giải đấu 9 252 89 ×2
10 277 97 ×2
11 304 107 ×2
12 334 118 ×2
13 367 129 ×2
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 403 142 ×2
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572 -1
600 -1
877 -3
1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Archers

Đầu tư tiên dược
Đám quân Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Lính tấn công tầm xa đa mục tiêu Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Fireball Bait Poison Bait

Khắc chế Archers   41/92

Thẻ khắc chế Archers hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Archers hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Archers khắc chế những thẻ này   41/92

Những thẻ Archers có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Archers hiệp lực   21/92

Thẻ chơi tốt với Archers. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord