Three Musketeers
Rare · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 598
Sát thương 181
Tốc độ tấn công 1.1
Phạm vi 6
Tốc độ đi chuyển Trung bình
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Three Musketeers

Nhiều bộ bài với Three Musketeers

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 340 103 ×3
4 374 113 ×3
5 411 124 ×3
6 452 136 ×3
7 496 150 ×3
8 544 164 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 598 181 ×3
10 656 198 ×3
11 720 218 ×3
12 792 239 ×3
13 870 263 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 955 289 ×3
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600 6
877 4
1232 4
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731 4
812 4

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Three Musketeers

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Đám quân Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Yếu khi cấp thấp Zap Bait Log Bait Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait Tornado Bait

Khắc chế Three Musketeers   26/92

Thẻ khắc chế Three Musketeers hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Three Musketeers hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Three Musketeers khắc chế những thẻ này   20/92

Những thẻ Three Musketeers có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Three Musketeers hiệp lực   18/92

Thẻ chơi tốt với Three Musketeers. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord