Deck Shop ✓ BOT

Clash Royale Discord Bot tốt nhất. Verified.

Cập nhật mới nhất: 04/26/2020

Thêm vào Discord của bạn

Tính năng

 • Bản dịch
  Bot được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau và chúng tôi đang làm việc để thêm vào nhiều hơn nữa.
 • Chuyển đổi liên kết
  Automatically makes your unreadable friend, clan and deck links pretty.
 • Clan management
  Manage your clan more easily and stay on top of what's happening in your clan with the clan log feature! Now with automatic role management!
 • Số liệu người chơi
  Check your game stats and chests by typing simple commands.
 • Tài khoản Alt / Mini
  Bạn có tài khoản thứ hai không? Bạn có thể lưu nó và theo dõi nó luôn.
 • Bảng xếp hạng
  Khi được thêm vào máy chủ của bạn, nó sẽ tự động tạo bảng xếp hạng của các thành viên của bạn, sử dụng dữ liệu thông tin từ trong trò chơi.
 • Bộ bài
  Need a deck inspiration? You can list decks by cards, display top decks from the best players and more.
 • Cài đặt & Trợ giúp
  Fully customize the bot to fit into your server even if you have multiple bots.

Giới thiệu về Bot

Clash Royale Discord bot có một không hai mà bạn sẽ cần. Sử dụng cùng một dữ liệu trực tiếp từ trò chơi như là Gián điệp Deck Shop, nó cung cấp cho bạn tất cả các số liệu thống kê và bộ bài mà không cần bạn phải rời khỏi Discord.

Bạn có thích bot không? Hãy cho chúng tôi biết ở:

Bot đã được sử dụng bởi:

Orange Juice nickatnyte Tribe Team Queso Fans Clash Royale FR CWA Chef Strobel Sandstorm 21 Legend QLASH WHAM x6tence Cast Royale kArLiToSs Liga Divisiones Peru Nova EG CR Cells Sir Tag

Danh sách lệnh

Tài khoản chính

!save Save (and verify) your player tag
!verify Verify that it's your player tag
!profile Hiển thị hồ sơ người chơi
!chests Hiển thị chu kỳ rương của người chơi
!cycle Show complete chest cycle
!clan Hiển thị thông tin hội
!deck Hiển thị bộ bài của người chơi

Tài khoản Alt / Mini

!save2 Lưu mã người chơi của bạn
!profile2 Hiển thị hồ sơ người chơi
!chests2 Hiển thị chu kỳ rương của người chơi
!cycle2 Show complete chest cycle
!clan2 Hiển thị thông tin hội
!deck2 Hiển thị bộ bài của người chơi

Clan management

!clanwar / !cw Check your clan's Clan War status
!clanmembers List all your clan members
A !setclanlog Set a channel where to log your clan activity
!clans Clan family overview and settings
A !roles Set automatic role management

Bộ bài

!topdecks / !topplayers Hiển thị bộ bài của người chơi hàng đầu
!decks Hiển thị bộ bài với thẻ
!share Chia sẻ bộ bài được xác định
!randomdeck / !rd Hiển thị bộ bài ngẫu nhiên

Bảng xếp hạng

!lb / !leaderboard Hiển thị bảng xếp hạng các thành viên Discord
!topclans Hiển thị các hội hàng đầu
!clanwars / !cws Show top Clan Wars clans

Cài đặt & Trợ giúp

!info / !help Danh sách lệnh và trợ giúp về bot
!serversettings Hiển thị cài đặt máy chủ liên quan đến bot
A !setlanguage Đặt ngôn ngữ cho bot
A !setchannels Đặt các kênh được cho phép
A !setprefix Thay đổi tiền tố lệnh
A !togglelinks Turns the link conversion on or off.
A !setlinkchannel Dedicate channels for friend links only
A !dsresetserver Resets all server settings to default

A / Chỉ dành cho quản trị viên This means that the user has to have "Manage Server" or "Administrator" permissions in order to use the command.


Trợ giúp

Thêm bot

Thêm bot vào máy chủ của bạn rất dễ, chỉ cần bấm vào link liên kết ở trên, cho phép bot truy cập Discord của bạn, cung cấp cho nó tất cả các quyền được liệt kê và thế là xong.

Sau đó, bạn có thể giới hạn nó chỉ cho một số kênh bằng cách sử dụng lệnh !setchannels.

Và nếu bạn có một máy chủ bằng một ngôn ngữ khác, hãy đặt ngôn ngữ mà bot sẽ sử dụng với lệnh !setlanguage.

Các quyền cho phép là gì?

Chúng cho phép bot hoạt động bình thường và tương tác với kênh của bạn.

 • Đọc tin nhắn: Không có nó, bot sẽ không thể nghe lệnh của bạn.
 • Quản lý tin nhắn: Khi bạn dán link liên kết bạn bè / bộ bài, bot sẽ làm cho nó đẹp hơn và xóa những tin nhắn ban đầu của bạn.
 • Tệp đính kèm: Đối với một số lệnh, bot trả lời kèm theo một hình ảnh.
 • Manage Webhooks: If you want to use the clan log. (optional)
 • Gửi tin nhắn: Bot cần điều này để có thể hiển thị các kết quả cho lệnh của bạn.
 • Liên kết nhúng: Cho phép bot sử dụng liên kết đến Deck Shop để có thể cho bạn thấy nhiều số liệu thống kê, bộ bài v.v hơn.
 • Sử Dụng Biểu Tượng Cảm Xúc Từ Bên Ngoài: Tất cả hình ảnh rương, đấu trường và thẻ đều là biểu tượng cảm xúc được cài vào bot.
 • Manage Roles: Bot needs this to do automatic role management.

Bản dịch

Bằng cách sử dụng lệnh !setlanguage, bạn có thể thiết lập bot để làm việc với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ.

Chúng tôi liên tục làm việc để đưa thêm nhiều ngôn ngữ!

🇺🇸 English
🇧🇷 Português
🇪🇸 Español
🇩🇪 Deutsch
🇫🇷 Français
🇮🇹 Italiano
🇷🇺 Русский
🇹🇷 Türkçe
🇨🇿 Česky
🇸🇰 Slovensky
🇵🇱 Polski
🇷🇴 Română
🇦🇪 العربيّة
🇻🇳 Tiếng Việt
🇨🇳 Chinese (Simplified)

Bạn đã ở đó rồi. Bạn muốn chia sẻ một link liên kết bạn bè cho người khác để thêm bạn, nhưng nó dài và xấu xí và mọi người không biết họ đang nhấp vào cái gì và bạn là ai.

Bây giờ bạn chỉ cần dán hoặc chia sẽ link liên kết trong kênh và bot sẽ tự động chuyển đổi các liên kết này:

Trước Sau

Tốt hơn nhiều, phải không?

If, for some reason, you don't want the links to be converted, you can turn this feature off with !togglelinks command.


Số liệu người chơi

Bot cho phép bạn lưu hồ sơ chính và tài khoản alt / mini của bạn. Các lệnh cho tài khoản thứ hai kết thúc ở '2'.

!save MÃ NGƯỜI CHƠI [APITOKEN]

!save2 MÃ NGƯỜI CHƠI

Lưu mã người chơi của bạn để có thể sử dụng các lệnh sau mà không cần phải nhập lại nó mỗi lần. You can provide the API token and verify your account right away. Verification is not available for the Alt / Mini accounts.

Nếu bạn muốn xuất hiện trên bảng xếp hạng, bạn phải lưu mã của mình.

Thông số:

!verify APITOKEN

Verify that the player tag that you saved is really yours. This is required before using some commands.

Verification is not available for the Alt / Mini accounts.

Ví dụ về cách sử dụng:

!verify 2fpgjb92

Thông số:

!profile

!profile2

Hiển thị thông tin, hồ sơ người chơi và thống kê của bạn.

!chests

!chests2

Hiển thị chu kỳ rương của bạn.

!cycle

!cycle2

Receive a direct message with your complete chest cycle.

!clan

!clan2

Hiển thị thông tin hội của bạn.

!deck

!deck2

Hiển thị bộ bài hiện tại của bạn.


Bộ bài

!topdecks [ĐỊA ĐIỂM] / !topplayers

Hiển thị bộ bài của người chơi trên bảng xếp hạng hàng đầu.

Ví dụ về cách sử dụng:

!topdecks

!topdecks sk

!topdecks Canada

Thông số:

!decks [THẺ]

Hiển thị bộ bài Clash Royale tốt nhất với một thẻ nhất định.

Ví dụ về cách sử dụng:

!decks

!decks ma

!decks InfernoD

Thông số:

!share 8 THẺ

Chia sẻ bộ bài có chứa 8 thẻ được liệt kê.

Ví dụ về cách sử dụng:

!share ebarbs rage arrows zap log rg horde freeze

!share InfernoD MegaKnight IceWiz Hog Tornado Log Fireball Skarmy

Thông số:

!randomdeck [TIÊN DƯỢC] / !rd

Tạo ra một bộ bài hoàn toàn ngẫu nhiên với chi phí tiên dược được xác định.

Thông số:

AEC có nghĩa là Chi Phí Tiên Dược Trung Bình.


Clan management

!clanwar / !cw

Show a quick overview of your clan's Clan War status.

!clanmembers [PARAMETER] / !clanm

Show clan members overview. With the optional "all" parameter, you can list all the members and their saved Discord usernames.

Ví dụ về cách sử dụng:

!clanmembers

!clanmembers all

!clanmembers donations

Thông số:

!setclanlog CHANNEL [disable] Chỉ dành cho quản trị viên

In order to use this command, you need to be a verified leader / co-leader of the clan!
The bot also needs to have "Manage Webhooks" permissions, otherwise the command won't work.

Set a channel in which to log all the clan activity from the clan that you lead.

It is recommended to create a new channel for the clan log.

Clan changes that are logged:

Ví dụ về cách sử dụng:

!setclanlog #clan_log

!setclanlog #clan_log disable

Thông số:

!clans [ORDER_BY] [ORDER_DIRECTION]

!clans SET PARAMETER [VALUE] Chỉ dành cho quản trị viên

!clans RESET PARAMETER Chỉ dành cho quản trị viên

Show a fully customizable clan family overview. Lists all the clans with the enabled clan log on the current server. This command adds and removes clans automatically as you enable/disable clan logging.

Thông số:

The command has multiple parameters, so it may seem complicated, but most of it is just to set it up, you don't need to do that. If you need help, you can display all the arguments with !clans set.

ORDER_BY

 • không có thông số = clan score
 • trophies (score) clan score
 • war (cw) clan war trophies
 • members (m) member count
 • donations (d) donations per week
 • requirements (req) minimum requirements
 • name (n) clan name (alphabetically)

ORDER_DIRECTION

 • không có thông số = from high to low
 • high (desc) from high to low
 • low (asc) from low to high

SET / RESET

 • empty = display all the possible parameters
 • description TEXT = command description, markdown and emojis are supported
 • color HEX_COLOR = embed color, has to be a valid hex color
 • titleName TEXT = text title
 • titleLink URL = destination url when you click the title
 • titleImg URL = small icon next to the title
 • thumbnail URL = bigger image in the top right corner
 • footerText TEXT = text in the footer
 • footerImg URL = small image in the footer
 • timestamp = timestamp in the footer
 • limit NUMBER = how many clans to list (default = all)
 • disable = disable this command

Ví dụ về cách sử dụng:

!clans display all your family clans ordered by clan score

!clans cw display all your family clans ordered by clan war trophies

!clans members low display all your family clans ordered by member count from low to high

!clans set description Cool new description set description to a custom text

!clans reset description reset description to its default value (empty)

!clans set disable disable this command

!roles

!roles GET

!roles SET CLANTAG Chỉ dành cho quản trị viên

!roles SET CLANTAG CLAN_ROLE DISCORD_ROLE Chỉ dành cho quản trị viên

!roles REMOVE CLANTAG Chỉ dành cho quản trị viên

Allows you to set up automatic role management. Your clan Elders can get a special @Elder role for example. It is a very flexible command, but quite easy to set up.

Once set up, the roles are managed automatically. When members are promoted/demoted, leave the clan or come back or save their tag for the first time.

Things to know before the setup

 • In your server, the bot has to have the following permissions: Manage Roles
 • Automatic roles are only given to users with saved and verified profiles! (!save or !verify)
 • Clan log needs to be active for the clan. (!setclanlog)
 • You can enable automatic roles for multiple clans on your server.
 • Multiple Discord roles can be assigned per one clan role.
 • But there is no hierarchy of roles, Elders are not automatically assigned roles for Members.
 • Roles for Guests are shared among all your clans that have automatic roles activated.
 • You have to be Administrator to set it up.

Setting up automatic roles

Repeat this procedure for each family clan in your Discord server.

 1. !roles set CLANTAG — This will enable automatic roles for your clan.
 2. !roles set CLANTAG Members @ClanMember — This will add @ClanMember role to your clan members.
 3. !roles set CLANTAG Elders @ClanElder — This will add @ClanElder role to your clan Elders.
 4. !roles set CLANTAG CoLeaders @ClanLeaders — This will add @ClanLeaders role to your clan Co-leaders and Leader.
 5. !roles set CLANTAG Guests @Guests — This will add @Guests role to all server members that are not in your clan(s).

If you want your Elders and Co-leaders to also have a @ClanMember role, you have to set it up separately.

 1. !roles set CLANTAG Elders @ClanMember
 2. !roles set CLANTAG CoLeaders @ClanMember

Troubleshooting

Something is not working? Maybe this will help.

 • If you made a mistake when setting up the roles, you can reset one clan role: !roles set CLANTAG Elders reset
 • Or you can remove all the settings for one clan: !roles remove CLANTAG
 • If you think you were not given the right roles, you can force it manually: !roles get
 • Make sure the bot has the following permissions: Manage Roles
 • Automatic roles are only given to users with saved and verified profiles! (!save or !verify)
 • Clan log needs to be active for the clan. (!setclanlog)
 • Bot can only assign Discord roles that are below its highest role in the Discord role hierarchy (in the Server settings).

Thông số:

Ví dụ về cách sử dụng:

!roles list all server clans with automatic role management active

!roles get manual refresh of your roles

!roles set 922VCJ enable automatic role management for the clan

!roles set 922VCJ Elders @ClanElder assign @ClanElders role to all Elders in the clan

!roles set 922VCJ Elders reset resets all assigned roles for clan Elders

!roles remove 922VCJ remove all roles from the clan


Bảng xếp hạng

Nếu bạn muốn xuất hiện trên bảng xếp hạng, bạn phải lưu mã của mình. Xem lệnh !save.

Tài khoản thứ hai chưa phải là một phần của bảng xếp hạng.

!lb [GLOBAL?] [LOẠI] [LEVEL?] [VERIFIED?] / !leaderboard

Hiển thị bảng xếp hạng Discord địa phương bao gồm tất cả các thành viên đã lưu mã người chơi của họ. Các bảng xếp hạng khác nhau có sẵn bằng các thông số.

Thông số:

The command has multiple parameters, so it may seem complicated, but the order is logical and you can filter the leaderboards to your liking. If you need help, you can display all the arguments with !lb args.

GLOBAL?

 • empty = display leaderboard for the current discord server
 • global (g) = hiển thị bảng xếp hạng toàn cầu từ tất cả các máy chủ discord

LOẠI

 • không có thông số = hiển thị bảng xếp hạng danh hiệu
 • personalbest (best, pb)
 • donations (don, d)
 • 3crowns (3c, threecrowns, crowns, tcw)
 • cardswon (cards)
 • battles (b)
 • wins (w)
 • draws (dr)
 • losses (l)
 • win% (percentage, %)
 • warwins (ww)
 • collectedcards (clancards, cc)
 • clans (cl) total clans joined
 • tournaments (tp) tournaments played
 • hosted (h) tournaments hosted
 • friendly (fb) friendly battles won
 • challengewins (ch) max challenge wins, sorted by trophies in case of tie
 • time (t) time spent playing in days

LEVEL?

 • empty = players of all levels displayed
 • lvl1–lvl13 (l1–l13, level1–level13) = filter leaderboards to display only players of a given level

VERIFIED?

 • empty = global leaderboard will display only verified users, server leaderboards will display all users
 • verified (v) = display only verified users on the leaderboard
 • nofilter (nf) = display all users on the leaderboard

Ví dụ về cách sử dụng:

!lb local leaderboard of all server members sorted by trophies

!lb warwins local leaderboard of all server members sorted by war wins

!lb cc verified local leaderboard of verified server members sorted by collected clan cards

!lb g personalbest lvl11 global leaderboard of verified level 11 players sorted by personal best

!lb g battles lvl8 nofilter global leaderboard of all level 8 players sorted by battle count

!topclans [ĐỊA ĐIỂM]

Hiển thị bảng xếp hạng hội hàng đầu.

Ví dụ về cách sử dụng:

!topclans

!topclans sk

!topclans Canada

Thông số:

!clanwars [ĐỊA ĐIỂM] / !cws

Show top Clan Wars clan leaderboard.

Ví dụ về cách sử dụng:

!clanwars

!clanwars sk

!clanwars Canada

Thông số:


Cài đặt & Trợ giúp

!info [here] / !help

Nhận tin nhắn trực tiếp từ bot với sự trợ giúp chi tiết với tất cả các lệnh và các link liên kết và thông tin hữu ích khác.

Thông số:

!serversettings

Các quyền chi tiết và tổng quan cài đặt máy chủ. Cho bạn biết nếu mọi thứ được thiết lập chính xác.

!setlanguage [NGÔN NGỮ] Chỉ dành cho quản trị viên

Đặt ngôn ngữ mà bot sẽ trả lời trong máy chủ hiện tại.

Ví dụ về cách sử dụng:

!setlanguage es

!setlanguage Español

Thông số:

!setchannels [KÊNH] Chỉ dành cho quản trị viên

Giới hạn bot chỉ cho các kênh nhất định mà bạn chỉ định để tránh gửi thư rác trong các kênh khác.

Thông số trống = Cho phép bot đến mọi kênh trên máy chủ của bạn.

Các kênh được cách nhau bằng một khoảng trống, ví dụ sử dụng:

!setchannels #bot #clan_recruitment #friend_invites

!setprefix [TIỀN TỐ] Chỉ dành cho quản trị viên

Thay đổi tiền tố của tất cả các lệnh để tránh các va chạm khả thi với các bot khác. Thông thường, bạn không cần phải đụng đến điều này.

Thông số trống = Đặt tiền tố mặc định.

Tiền tố mặc định là !

Turn the link conversion for your server on or off.

!setlinkchannel

!setlinkchannel ADD CHANNEL Chỉ dành cho quản trị viên

!setlinkchannel REMOVE CHANNEL Chỉ dành cho quản trị viên

Restrict up to 2 channels to allow only friend links to be posted there. Everything else anyone types into those channels will be deleted. Useful for keeping things clean.

Thông số:

!dsresetserver Chỉ dành cho quản trị viên

CAUTION! Last-resort command to get you out of any trouble. Resets all the server settings to default. It can be called from any channel with the default "!" prefix.


Giá trị thông số

Ngôn ngữ

Bằng cách sử dụng lệnh !setlanguage, bạn có thể thiết lập bot để làm việc với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ.

🇺🇸 en English
🇧🇷 br Português
🇪🇸 es Español
🇩🇪 de Deutsch
🇫🇷 fr Français
🇮🇹 it Italiano
🇷🇺 ru Русский
🇹🇷 tr Türkçe
🇨🇿 cs Česky
🇸🇰 sk Slovensky
🇵🇱 pl Polski
🇷🇴 ro Română
🇦🇪 ar العربيّة
🇻🇳 vi Tiếng Việt
🇨🇳 cn Chinese (Simplified)

Thẻ

Thẻ được sử dụng như một thông số cho lệnh bộ bài.

Skeletons Skellies
Ice Spirit IceSpirit
Electro Spirit ElectroSpirit
Goblins Gobs
Spear Goblins SpearGobs
Bomber Bomber
Zap Zap
Bats Bats
Fire Spirits FireSpirits
Giant Snowball Snowball
Archers Archers
Arrows Arrows
Knight Knight
Minion Minions
Cannon Cannon
Skeleton Barrel SkellyBarrel
Goblin Gang GobGang
Firecracker Firecracker
Royal Delivery RoyalDelivery
Mortar Mortar
Tesla Tesla
Skeleton Dragons SkeletonDragons
Barbarians Barbs
Minion Horde Horde
Rascals Rascals
Royal Giant RG
Elite Barbarians eBarbs
Royal Recruits RoyalRecruits
Heal Spirit HealSpirit
Ice Golem IceGolem
Tombstone Tombstone
Mega Minion MM
Dart Goblin DartGob
Earthquake Earthquake
Elixir Golem ElixirGolem
Fireball Fireball
Mini P.E.K.K.A MP
Musketeer Musk
Hog Rider Hog
Valkyrie Valk
Battle Ram Ram
Furnace Furnace
Flying Machine FlyingMachine
Bomb Tower BombTower
Zappies Zappies
Battle Healer BattleHealer
Goblin Cage GoblinCage
Giant Giant
Goblin Hut GobHut
Inferno Tower Inferno
Wizard Wiz
Royal Hogs RoyalHogs
Rocket Rocket
Elixir Collector Pump
Barbarian Hut BarbHut
Three Musketeers 3M
Mirror Mirror
Wall Breakers WallBreakers
Barbarian Barrel BarbBarrel
Rage Rage
Skeleton Army Skarmy
Goblin Barrel Barrel
Tornado Tornado
Guards Guards
Clone Clone
Baby Dragon BabyD
Hunter Hunter
Poison Poison
Dark Prince DarkPrince
Freeze Freeze
Prince Prince
Witch Witch
Balloon Balloon
Bowler Bowler
Cannon Cart CannonCart
Electro Dragon eDragon
Executioner Exe
Giant Skeleton GiantSkelly
Lightning Lightning
X-Bow XBow
Goblin Giant GobGiant
P.E.K.K.A PEKKA
Golem Golem
Electro Giant ElectroGiant
The Log Log
Miner Miner
Princess Princess
Ice Wizard IceWiz
Bandit Bandit
Fisherman Fisherman
Royal Ghost Ghost
Magic Archer MagicArcher
Night Witch NightWitch
Inferno Dragon InfernoD
Lumberjack Lumber
Mother Witch MotherWitch
Electro Wizard eWiz
Ram Rider RamRider
Graveyard Graveyard
Sparky Sparky
Lava Hound Lava
Mega Knight MegaKnight

Địa điểm

Địa điểm được sử dụng như một thông số cho lệnh bảng xếp hạng.

global Global europe Europe north-america North America south-america South America asia Asia australia Australia africa Africa international International af Afghanistan ax Åland Islands al Albania dz Algeria as American Samoa ad Andorra ao Angola ai Anguilla aq Antarctica ag Antigua and Barbuda ar Argentina am Armenia aw Aruba ac Ascension Island au Australia at Austria az Azerbaijan bs Bahamas bh Bahrain bd Bangladesh bb Barbados by Belarus be Belgium bz Belize bj Benin bm Bermuda bt Bhutan bo Bolivia ba Bosnia and Herzegovina bw Botswana bv Bouvet Island br Brazil io British Indian Ocean Territory vg British Virgin Islands bn Brunei bg Bulgaria bf Burkina Faso bi Burundi kh Cambodia cm Cameroon ca Canada ic Canary Islands cv Cape Verde bq Caribbean Netherlands ky Cayman Islands cf Central African Republic ea Ceuta and Melilla td Chad cl Chile cn China cx Christmas Island cc Cocos (Keeling) Islands co Colombia km Comoros cg Congo (DRC) cd Congo (Republic) ck Cook Islands cr Costa Rica ci Côte d’Ivoire hr Croatia cu Cuba cw Curaçao cy Cyprus cz Czech Republic dk Denmark dg Diego Garcia dj Djibouti dm Dominica do Dominican Republic ec Ecuador eg Egypt sv El Salvador gq Equatorial Guinea er Eritrea ee Estonia et Ethiopia fk Falkland Islands fo Faroe Islands fj Fiji fi Finland fr France gf French Guiana pf French Polynesia tf French Southern Territories ga Gabon gm Gambia ge Georgia de Germany gh Ghana gi Gibraltar gr Greece gl Greenland gd Grenada gp Guadeloupe gu Guam gt Guatemala gg Guernsey gn Guinea gw Guinea-Bissau gy Guyana ht Haiti hm Heard & McDonald Islands hn Honduras hk Hong Kong hu Hungary is Iceland in India id Indonesia ir Iran iq Iraq ie Ireland im Isle of Man il Israel it Italy jm Jamaica jp Japan je Jersey jo Jordan kz Kazakhstan ke Kenya ki Kiribati xk Kosovo kw Kuwait kg Kyrgyzstan la Laos lv Latvia lb Lebanon ls Lesotho lr Liberia ly Libya li Liechtenstein lt Lithuania lu Luxembourg mo Macau mk Macedonia (FYROM) mg Madagascar mw Malawi my Malaysia mv Maldives ml Mali mt Malta mh Marshall Islands mq Martinique mr Mauritania mu Mauritius yt Mayotte mx Mexico fm Micronesia md Moldova mc Monaco mn Mongolia me Montenegro ms Montserrat ma Morocco mz Mozambique mm Myanmar (Burma) na Namibia nr Nauru np Nepal nl Netherlands nc New Caledonia nz New Zealand ni Nicaragua ne Niger ng Nigeria nu Niue nf Norfolk Island kp North Korea mp Northern Mariana Islands no Norway om Oman pk Pakistan pw Palau ps Palestine pa Panama pg Papua New Guinea py Paraguay pe Peru ph Philippines pn Pitcairn Islands pl Poland pt Portugal pr Puerto Rico qa Qatar re Réunion ro Romania ru Russia rw Rwanda bl Saint Barthélemy sh Saint Helena kn Saint Kitts and Nevis lc Saint Lucia mf Saint Martin pm Saint Pierre and Miquelon ws Samoa sm San Marino st São Tomé and Príncipe sa Saudi Arabia sn Senegal rs Serbia sc Seychelles sl Sierra Leone sg Singapore sx Sint Maarten sk Slovakia si Slovenia sb Solomon Islands so Somalia za South Africa kr South Korea ss South Sudan es Spain lk Sri Lanka vc St. Vincent & Grenadines sd Sudan sr Suriname sj Svalbard and Jan Mayen sz Swaziland se Sweden ch Switzerland sy Syria tw Taiwan tj Tajikistan tz Tanzania th Thailand tl Timor-Leste tg Togo tk Tokelau to Tonga tt Trinidad and Tobago ta Tristan da Cunha tn Tunisia tr Turkey tm Turkmenistan tc Turks and Caicos Islands tv Tuvalu um U.S. Outlying Islands vi U.S. Virgin Islands ug Uganda ua Ukraine ae United Arab Emirates gb United Kingdom us United States uy Uruguay uz Uzbekistan vu Vanuatu va Vatican City ve Venezuela vn Vietnam wf Wallis and Futuna eh Western Sahara ye Yemen zm Zambia zw Zimbabwe

Thêm vào Discord của bạn

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord