Gelişmiş arama

Çin : En İyi Klanlar

# Klan Skor
1
硬中华 #L0YJ02YL
76602
2
1
无与伦比 #99G0VYU
72038
-4564
3
1
F U N #2Y20G9L
71816
-222
4
4
外星伴侣 #LYLQGYJ0
71521
-295
5 71435
-86
6
4
赤尾TRT #R2GUP0
71366
-69
7
Loving Day #PJU9G8RJ
71032
-334
8
2
70854
-178
9
Loving Day - 3部 #Q2YPCQRC
69431
-1423
10
Loving Day - 2部 #L8088LR2
69141
-290
11
3
u jump! i jump! #9LRRVY
68800
-341
12
1
大罗天 #88888
68706
-94
13
1
樱花の幻想 #PULLC80P
68631
-75
14
1
China、龙魂 #PQ299RPU
68497
-134
15
16
坠落之空 #YUVLYRYL
68284
-213
16
2
68207
-77
17
2
0es3 #9Q00GCVR
68112
-95
18
1
疯人院 #9QGQQGPU
67840
-272
19
3
67787
-53
20
3000 Worlds #22Y2RU9R
67693
-94
21
2
67344
-349
22
1
67330
-14
23
1
67203
-127
24
1
China 听雨楼 #PGVGVLLU
67188
-15
25
4
东港村 #YYV82G82
67045
-143
26
花朝祈夜樱 #YUQRQLL8
66978
-67
27
4
66941
-37
28
5
不落星辰 #QYRCRJJ
66856
-85
29
4
极域 #L0PQUQ9L
66856
0
30
4
Royalsoul✨ #YYC0Y8RU
66836
-20
31
1
⚡️ #YU0UR0GG
66701
-135
32
5
山之巅 #YVL8R2CJ
66223
-478
33
2
66179
-44
34
10
喵咪 #YYLP9CLC
66106
-73
35
7
北皇战盟 #9L8QRQ8R
66056
-50
36
1
65813
-243
37
1
OP Ace #PJ9UPQP
65793
-20
38
1
疯人堂 #9L2LP29R
65773
-20
39
1
65714
-59
40
2
避风塘丶 #8LGG009Y
65545
-169
41
1
上海吃货 #8YQ9UL
65535
-10
42
2
Angle後花園S #JQPURVQ
65475
-60
43
2
CN.one #LUJQGJ
65355
-120
44
2
Starry Poker #RJGL9L
65347
-8
45
14
LA部队 #2VVCQYGQ
65330
-17
46
1
No.7养老院 #P2L0QC2Y
65301
-29
47
13
65280
-21
48
6
3000 Skies #PGPJV9QU
65268
-12
49
19
芊叶的国度 #YG2LC0LC
65182
-86
50
1
北京 #2G8LPYV
65159
-23
51
4
213 光头 #PG0UCC0G
65143
-16
52
4
無坚不催 #8VUGL28
65102
-41
53
2
Loving Day - 4部 #YPPUUPC2
65084
-18
54
26
65049
-35
55
11
L.S.P #LV02L2VR
65026
-23
56
13
64963
-63
57
37
64936
-27
58
7
盛世中华 #PRPJGUUU
64916
-20
59
8
哇咔咔2018 #9LG2V89L
64906
-10
60
2
疯人帮 #9LQ88YJ2
64881
-25
61
8
81537战斗 #YGCRJ0P
64812
-69
62
5
上海 OP Elite #8G9VY92
64808
-4
63
2
PFG #9GQU90P
64803
-5
64
6
浙江大学 #CUPPV0
64787
-16
65
13
64773
-14
66
10
CR少年集中营 #LG0PV0JG
64761
-12
67
5
熊起 #J2U0JC
64760
-1
68
1
上善若水-冰 #YPQV8G2C
64682
-78
69
44
64670
-12
70
20
64652
-18
71
65
107战营 #P0VCUJUG
64595
-57
72
9
未央之城 #80PVQLP0
64565
-30
73
14
沈阳 #9Q9GVY
64488
-77
74
11
cr快乐战争 #Y20UCPCL
64488
0
75
8
64431
-57
76
10
64420
-11
77
8
龍溪CR #8LQ2P0RL
64414
-6
78
19
64410
-4
79
3
CHN☆ #Y0VPVGGJ
64409
-1
80
9
64391
-18
81
23
Ext CR #Q9GQRCJC
64389
-2
82
9
龍溪 CR #8Y92P0L9
64384
-5
83
8
Zero #GUQPYP
64335
-49
84
7
#烏托會館 #99CJCVVY
64312
-23
85
14
世间良将 #YQCR8G8J
64300
-12
86
10
清藤语茶 #CJ9QYU
64286
-14
87
3
北京 #PGPY9RP8
64245
-41
88
14
至诚兄弟盟 #PC202J00
64240
-5
89
4
64239
-1
90
60
64210
-29
91
拿家军 #2VU9U2PQ
64193
-17
92
13
龍溪cr5队 #P2GQQGY0
64191
-2
93
3
64191
0
94
22
3000 Thrones #QG0Y0GPQ
64159
-32
95
16
与世無争 #QPCL98
64156
-3
96
18
64147
-9
97
5
厨艺交流中心 #QJ2GJGGJ
64145
-2
98
16
123 #9RLQJ9YP
64136
-9
99
1
1级反锤10级 #PCC8J2VR
64123
-13
100
3
64115
-8

Pass Royale, teklif ya da elmas mı alacaksın?

Deck Shop'u Destekle! deckshop kodunu kullan.

Bu dilin tercümanı:
kutayozcn

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!