My OP deck 4.8

Elit Barbarlar Mega Dalkavuk Fırın Büyücü
Roket Bbarbar Kulübesi Öfke Cadı

Deste puanı

Free-to-play puanı F2P skoru

Vasat

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin