The most OP 3M antideck 4.3

Üç Silahşör Haydut Alev Topu Buz Golemi
Gece Cadısı İksir Toplayıcı Koçbaşı Çarpma

Deste puanı

Free-to-play puanı F2P skoru

Kötü

Benzer desteler

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin