Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç Harika!
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

2 uyarı Neden?

Koleksiyonundaki eksik kartlar

Balıkçı

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Rakibin iksiriyle başa çıkmanın yolu yok!

Rakibin İksir Toplayıcısı kullandığında buna karşılık vermelisin, ya toplayıcıyı keseceksin ya da iksir biriktirmesini onun aleyhine kullanacaksın.

Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Orta/Yüksek hasar büyüsü yok.

Orta ya da yüksek hasarlı büyüye sahip olmak iyidir. Kalabalık birlikleri ya da az bir canı kalmış kuleyi almanda işe yarar. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Büyücü Cadı Elektro Büyücü

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Bombacı Valkür Büyücü Cadı Oduncu Elektro Büyücü

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Domuz Binicisi

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Tomruk

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Domuz Binicisi Oduncu

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Olmayan

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Domuz Binicisi Valkür Oduncu

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Domuz Binicisi Valkür Oduncu Elektro Büyücü

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Bombacı Domuz Binicisi
Dev Kartopu Bombacı Domuz Binicisi Cadı Oduncu
Çarpma Bombacı Cadı
Barbar Varili Bombacı Valkür Büyücü Cadı Oduncu Elektro Büyücü
Tomruk Bombacı Domuz Binicisi Cadı Oduncu
Deprem Bombacı Domuz Binicisi Cadı
Oklar Bombacı Cadı
Kraliyet Paketi Bombacı Domuz Binicisi Valkür Büyücü Cadı Oduncu Elektro Büyücü
Alev Topu Bombacı Domuz Binicisi Büyücü Cadı Oduncu Elektro Büyücü
Zehir Bombacı Büyücü Cadı Elektro Büyücü
Yıldırım Valkür Büyücü Cadı Oduncu Elektro Büyücü
Roket Domuz Binicisi Valkür Büyücü Cadı

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Büyücü Cadı

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Bombacı Valkür Büyücü Tomruk

Yükselme bilgisi Tekli

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Valkür

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Büyücü Cadı Elektro Büyücü

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Kötü

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Tomruk Bombacı Domuz Binicisi Valkür Oduncu Elektro Büyücü Büyücü Cadı

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

13 Tomruk Bombacı Domuz Binicisi Valkür

Sinerjiler   2 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Bombacı + Valkür Elektro Büyücü Domuz Binicisi
Domuz Binicisi + Tomruk Valkür Bombacı Cadı Oduncu Elektro Büyücü
Valkür + Bombacı Domuz Binicisi Büyücü Cadı Elektro Büyücü
Büyücü + Valkür
+ Domuz Binicisi Valkür
+ Domuz Binicisi
+ Domuz Binicisi
+ Bombacı Domuz Binicisi Valkür

Karşı Atak   39 82

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Valkür Tomruk Elektro Büyücü Bombacı
Elektro Büyücü Valkür Tomruk Büyücü Cadı
Elektro Büyücü Tomruk Büyücü Valkür Oduncu Cadı
Tomruk Elektro Büyücü
Büyücü Cadı Bombacı Domuz Binicisi Elektro Büyücü Valkür Oduncu
Büyücü Elektro Büyücü
Bombacı Büyücü Tomruk Elektro Büyücü Valkür
Büyücü Elektro Büyücü Cadı
Valkür Bombacı Elektro Büyücü Tomruk Oduncu Cadı Büyücü
Tomruk Elektro Büyücü Cadı Oduncu Büyücü
Valkür Bombacı Büyücü Elektro Büyücü Cadı Tomruk
Valkür Cadı Büyücü Tomruk
Büyücü Cadı Elektro Büyücü
Tomruk Elektro Büyücü Valkür Cadı Büyücü
Valkür Büyücü Cadı Oduncu Bombacı
Valkür Bombacı Elektro Büyücü Cadı Oduncu
Elektro Büyücü Valkür Oduncu Tomruk
Tomruk Oduncu Elektro Büyücü Bombacı Cadı
Bombacı Büyücü Valkür Elektro Büyücü
Elektro Büyücü Oduncu Valkür Tomruk Cadı Bombacı Büyücü
Elektro Büyücü Bombacı Tomruk Büyücü Domuz Binicisi Cadı
Büyücü Cadı Elektro Büyücü
Büyücü Elektro Büyücü Valkür Tomruk Cadı
Oduncu
Cadı
Elektro Büyücü Valkür Oduncu Cadı
Tomruk Cadı Domuz Binicisi Elektro Büyücü
Elektro Büyücü Cadı
Oduncu Valkür Elektro Büyücü Büyücü Tomruk
Büyücü Valkür Bombacı Elektro Büyücü Tomruk
Valkür Elektro Büyücü Bombacı Cadı Tomruk
Valkür Büyücü
Büyücü Bombacı Elektro Büyücü Tomruk Oduncu Cadı Valkür
Bombacı Büyücü Tomruk Elektro Büyücü Cadı Valkür
Elektro Büyücü Tomruk Valkür Bombacı Oduncu Büyücü
Valkür Büyücü Bombacı Cadı Tomruk Elektro Büyücü Oduncu
Büyücü Elektro Büyücü Tomruk
Büyücü Cadı Elektro Büyücü
Valkür Büyücü Cadı
Valkür Oduncu Elektro Büyücü Cadı Tomruk
Valkür Elektro Büyücü Tomruk Cadı
Valkür Elektro Büyücü Bombacı Cadı Oduncu Büyücü Tomruk
Elektro Büyücü Büyücü Cadı
Elektro Büyücü
Valkür Tomruk Elektro Büyücü
Elektro Büyücü Büyücü
Elektro Büyücü Oduncu Valkür
Cadı Elektro Büyücü Valkür
Domuz Binicisi Elektro Büyücü Valkür Büyücü
Valkür Cadı Oduncu
Cadı Tomruk Elektro Büyücü
Elektro Büyücü Oduncu Cadı
Elektro Büyücü Oduncu Valkür Tomruk Bombacı Cadı
Tomruk Elektro Büyücü Büyücü Bombacı Oduncu Valkür
Elektro Büyücü Valkür Oduncu Cadı
Oduncu Valkür Büyücü Elektro Büyücü Cadı
Cadı Elektro Büyücü Büyücü Oduncu Valkür
Valkür Oduncu Tomruk Elektro Büyücü
Elektro Büyücü Valkür Oduncu Bombacı Büyücü Cadı
Elektro Büyücü Cadı Büyücü
Valkür Büyücü Cadı Oduncu Bombacı Elektro Büyücü
Valkür Oduncu Tomruk Elektro Büyücü
Elektro Büyücü Tomruk Büyücü Oduncu
Elektro Büyücü Oduncu Valkür Büyücü Cadı Tomruk
Elektro Büyücü Cadı Oduncu Valkür
Büyücü Elektro Büyücü Cadı
Büyücü Cadı Valkür Oduncu

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Tomruk Elektro Büyücü Valkür Bombacı Büyücü Cadı
Bombacı Büyücü Tomruk Elektro Büyücü Cadı
Tomruk Büyücü Cadı Valkür Elektro Büyücü Bombacı Oduncu
Tomruk Büyücü Elektro Büyücü Bombacı Valkür Oduncu Cadı
Elektro Büyücü Büyücü Cadı
Tomruk Cadı Valkür Elektro Büyücü Bombacı Büyücü
Bombacı Elektro Büyücü Tomruk Valkür Oduncu Büyücü Cadı
Valkür Oduncu Elektro Büyücü Büyücü Bombacı Cadı
Büyücü Elektro Büyücü Cadı
Valkür Elektro Büyücü
Tomruk Büyücü
Cadı Bombacı Elektro Büyücü Oduncu
Tomruk Bombacı Elektro Büyücü Cadı
Elektro Büyücü Bombacı Cadı Valkür

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin