Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

Neden?

Koleksiyonundaki eksik kartlar

Goblin Kafesi

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Desten iyi!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Goblin Çetesi Felaket Kulesi Prenses

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Felaket Kulesi

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Valkür Prenses

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Goblin Fıçısı

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Barbar Varili Yıldırım

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Goblin Fıçısı Yıldırım

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Goblin Çetesi Valkür Barbar Varili Prenses

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Valkür Goblin Fıçısı

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Goblin Çetesi Goblin Fıçısı
Dev Kartopu Goblinler Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses
Çarpma Goblinler Goblin Çetesi Felaket Kulesi Goblin Fıçısı Prenses
Barbar Varili Goblinler Goblin Çetesi Valkür Felaket Kulesi Goblin Fıçısı Prenses
Tomruk Goblinler Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses
Deprem Goblin Çetesi Felaket Kulesi Goblin Fıçısı
Oklar Goblinler Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses
Kraliyet Paketi Goblinler Goblin Çetesi Valkür Goblin Fıçısı Prenses
Alev Topu Goblin Çetesi Felaket Kulesi Goblin Fıçısı Prenses
Zehir Goblin Çetesi Felaket Kulesi Prenses
Yıldırım Valkür Felaket Kulesi
Roket Valkür Felaket Kulesi

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Prenses

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Valkür Barbar Varili Prenses

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Valkür Felaket Kulesi Prenses

Aşırı yükseldiğinde kuvvetli

Yüksek seviyelerde olduğunda güçlü olan kartlar. Bu kartlar diğer kartlara göre bir ya da iki seviye yukarı olduklarında fark yaratırlar.

Goblin Fıçısı Prenses

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Goblinler Goblin Çetesi Goblin Fıçısı

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Vasat

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Goblinler Barbar Varili Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses Valkür Felaket Kulesi Yıldırım

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

10 Goblinler Barbar Varili Goblin Çetesi Goblin Fıçısı

Sinerjiler   4 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Goblinler + Valkür
Goblin Çetesi + Prenses Goblin Fıçısı Felaket Kulesi
Valkür + Goblinler
Felaket Kulesi + Prenses Goblin Çetesi Barbar Varili
+ Felaket Kulesi
+ Goblin Çetesi Prenses
+
+ Felaket Kulesi Goblin Çetesi Goblin Fıçısı

Karşı Atak   62 80

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Valkür Prenses Barbar Varili
Valkür Prenses Yıldırım Goblin Çetesi Felaket Kulesi
Barbar Varili Goblin Çetesi Prenses Valkür
Prenses Barbar Varili
Felaket Kulesi Barbar Varili Yıldırım Goblin Fıçısı Goblin Çetesi Valkür
Yıldırım
Prenses Goblinler Valkür
Prenses Goblinler Goblin Çetesi
Barbar Varili Valkür Goblinler Goblin Çetesi Prenses Yıldırım
Felaket Kulesi Goblin Çetesi
Valkür Yıldırım Felaket Kulesi Goblin Çetesi
Barbar Varili Valkür
Yıldırım Prenses Goblin Çetesi
Barbar Varili Goblinler Valkür Goblin Çetesi Prenses
Goblin Çetesi Valkür
Goblin Çetesi Felaket Kulesi Valkür Goblinler
Yıldırım Barbar Varili Valkür Goblin Çetesi Goblinler Prenses
Felaket Kulesi Goblinler Goblin Çetesi
Valkür Felaket Kulesi Prenses Goblin Çetesi
Goblin Çetesi Yıldırım Goblinler Barbar Varili Felaket Kulesi Valkür
Prenses Yıldırım Goblin Fıçısı Barbar Varili
Goblin Çetesi Yıldırım Prenses
Yıldırım Prenses
Barbar Varili Prenses Valkür Goblin Çetesi Yıldırım
Felaket Kulesi
Yıldırım
Felaket Kulesi Valkür Goblinler
Yıldırım Prenses Barbar Varili Goblin Fıçısı
Yıldırım Barbar Varili Goblin Çetesi Goblinler Prenses
Yıldırım Barbar Varili Prenses Goblin Çetesi Felaket Kulesi Valkür
Valkür Felaket Kulesi Barbar Varili Goblin Çetesi Prenses
Goblin Fıçısı Yıldırım
Valkür Yıldırım Prenses
Yıldırım Prenses Valkür
Valkür Felaket Kulesi Barbar Varili Goblin Çetesi
Prenses Barbar Varili Valkür
Goblin Çetesi Barbar Varili Yıldırım Goblinler Valkür Prenses
Valkür Barbar Varili Goblin Çetesi Prenses Goblinler
Prenses
Goblin Çetesi Felaket Kulesi Yıldırım Prenses
Yıldırım Prenses Valkür
Valkür Barbar Varili Felaket Kulesi
Valkür Goblinler Goblin Çetesi Felaket Kulesi
Prenses Yıldırım Valkür Barbar Varili
Felaket Kulesi Prenses Yıldırım
Felaket Kulesi Goblin Çetesi Yıldırım
Goblin Çetesi Felaket Kulesi Valkür Barbar Varili Yıldırım
Yıldırım
Felaket Kulesi Barbar Varili Prenses Valkür
Felaket Kulesi Goblin Çetesi Valkür
Yıldırım Goblin Fıçısı Valkür Barbar Varili Felaket Kulesi
Felaket Kulesi Valkür
Felaket Kulesi Goblin Çetesi Goblinler
Felaket Kulesi
Goblinler Valkür Goblin Çetesi
Barbar Varili Prenses Yıldırım Goblin Fıçısı Valkür Goblinler Goblin Çetesi
Goblin Çetesi Goblinler Valkür Felaket Kulesi Barbar Varili
Goblin Çetesi Yıldırım Valkür
Valkür Felaket Kulesi Goblin Çetesi Barbar Varili
Yıldırım Goblin Çetesi Barbar Varili Valkür
Yıldırım Goblin Çetesi Valkür Prenses
Yıldırım Prenses Goblin Çetesi
Valkür Felaket Kulesi Goblin Çetesi Yıldırım
Goblin Çetesi Valkür Yıldırım Goblinler Prenses Barbar Varili
Felaket Kulesi Goblinler Goblin Çetesi Yıldırım
Valkür Goblinler Barbar Varili Goblin Çetesi Prenses
Yıldırım Barbar Varili Prenses Valkür Felaket Kulesi Goblin Çetesi Goblinler
Felaket Kulesi Prenses
Felaket Kulesi Goblin Çetesi Valkür

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Valkür Barbar Varili Prenses Goblin Çetesi
Barbar Varili Goblin Çetesi Goblinler
Barbar Varili Prenses Valkür Goblinler Goblin Çetesi
Prenses Barbar Varili Valkür Goblin Çetesi Goblinler
Prenses Goblin Çetesi
Prenses Barbar Varili Valkür Goblinler
Prenses Barbar Varili Valkür Goblin Çetesi Goblinler
Goblin Çetesi Valkür Prenses Barbar Varili Goblinler Felaket Kulesi
Goblin Çetesi Prenses
Yıldırım Prenses
Valkür
Prenses Barbar Varili
Goblin Çetesi
Yıldırım Barbar Varili Prenses
Yıldırım Prenses Barbar Varili Valkür Goblin Çetesi

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin