Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Vasat
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

2 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Rakibin iksiriyle başa çıkmanın yolu yok!

Rakibin İksir Toplayıcısı kullandığında buna karşılık vermelisin, ya toplayıcıyı keseceksin ya da iksir biriktirmesini onun aleyhine kullanacaksın.

Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Orta/Yüksek hasar büyüsü yok.

Orta ya da yüksek hasarlı büyüye sahip olmak iyidir. Kalabalık birlikleri ya da az bir canı kalmış kuleyi almanda işe yarar. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Ateş Ruhları Cehennem Ejderhası

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Şövalye Valkür Balon Balıkçı Kraliyet Hayaleti Cehennem Ejderhası

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Balon

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Çarpma

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Balon Kraliyet Hayaleti

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Olmayan

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Ateş Ruhları Şövalye Valkür Balon Kraliyet Hayaleti

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Valkür Balon Kraliyet Hayaleti

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Balon Balıkçı Cehennem Ejderhası
Dev Kartopu Ateş Ruhları Balon Balıkçı Cehennem Ejderhası
Çarpma Ateş Ruhları Balon Balıkçı Cehennem Ejderhası
Barbar Varili Ateş Ruhları Şövalye Valkür Kraliyet Hayaleti
Tomruk Ateş Ruhları Balıkçı
Deprem
Oklar Ateş Ruhları
Kraliyet Paketi Ateş Ruhları Şövalye Valkür Balon Balıkçı Kraliyet Hayaleti Cehennem Ejderhası
Alev Topu Balon Balıkçı Cehennem Ejderhası
Zehir Balon Balıkçı
Yıldırım Şövalye Valkür Balon Balıkçı Cehennem Ejderhası
Roket Valkür Balon Cehennem Ejderhası

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Ateş Ruhları

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Ateş Ruhları Valkür Kraliyet Hayaleti

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Ateş Ruhları Şövalye Valkür Kraliyet Hayaleti Cehennem Ejderhası

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Ateş Ruhları

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Vasat

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Çarpma Ateş Ruhları Şövalye Balıkçı Kraliyet Hayaleti Valkür Cehennem Ejderhası Balon

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

10 Çarpma Ateş Ruhları Şövalye Balıkçı

Sinerjiler   4 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Çarpma + Ateş Ruhları Şövalye Balon
Ateş Ruhları + Şövalye Çarpma Balon
Şövalye + Ateş Ruhları Balon Çarpma Cehennem Ejderhası Balıkçı
Valkür + Balon Balıkçı
+ Şövalye Valkür Ateş Ruhları Çarpma
+ Valkür Şövalye
+
+ Şövalye

Karşı Atak   40 84

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Kraliyet Hayaleti Şövalye Valkür
Valkür Şövalye Çarpma Kraliyet Hayaleti Ateş Ruhları
Çarpma Valkür Şövalye Kraliyet Hayaleti Ateş Ruhları
Şövalye Balıkçı
Şövalye Balon Valkür Cehennem Ejderhası
Cehennem Ejderhası
Ateş Ruhları Valkür
Ateş Ruhları Çarpma
Valkür Kraliyet Hayaleti Şövalye
Cehennem Ejderhası Balıkçı Şövalye
Valkür Şövalye Ateş Ruhları
Valkür
Ateş Ruhları Cehennem Ejderhası Çarpma
Çarpma Kraliyet Hayaleti Ateş Ruhları Şövalye Valkür
Şövalye Valkür
Ateş Ruhları Cehennem Ejderhası Valkür Şövalye
Ateş Ruhları Şövalye Kraliyet Hayaleti Valkür
Ateş Ruhları Şövalye Balıkçı Cehennem Ejderhası
Cehennem Ejderhası Şövalye Valkür
Balıkçı Şövalye Ateş Ruhları Valkür Çarpma
Şövalye Balon Kraliyet Hayaleti
Ateş Ruhları
Balon
Çarpma Ateş Ruhları Kraliyet Hayaleti Valkür
Şövalye Cehennem Ejderhası
Şövalye
Cehennem Ejderhası Şövalye Balıkçı Valkür
Şövalye Balon
Çarpma Ateş Ruhları
Kraliyet Hayaleti Valkür Şövalye
Ateş Ruhları Valkür Kraliyet Hayaleti
Balon Valkür
Valkür Ateş Ruhları
Ateş Ruhları Valkür Kraliyet Hayaleti Çarpma
Çarpma Ateş Ruhları Valkür
Ateş Ruhları Valkür Çarpma Kraliyet Hayaleti
Valkür Ateş Ruhları Şövalye Kraliyet Hayaleti
Çarpma Ateş Ruhları
Cehennem Ejderhası Şövalye
Şövalye Valkür
Valkür Balıkçı Çarpma Cehennem Ejderhası Şövalye
Valkür Şövalye Ateş Ruhları Çarpma Balıkçı
Valkür Şövalye Kraliyet Hayaleti
Ateş Ruhları Cehennem Ejderhası Çarpma
Cehennem Ejderhası Şövalye
Şövalye Kraliyet Hayaleti Valkür
Şövalye Balıkçı Valkür Cehennem Ejderhası Kraliyet Hayaleti
Kraliyet Hayaleti Şövalye Valkür Cehennem Ejderhası
Cehennem Ejderhası Valkür Balon Şövalye
Cehennem Ejderhası Şövalye Balıkçı Valkür
Cehennem Ejderhası Şövalye
Cehennem Ejderhası Şövalye Balıkçı
Ateş Ruhları Şövalye Kraliyet Hayaleti Balıkçı Valkür
Ateş Ruhları Şövalye Kraliyet Hayaleti Valkür
Şövalye Çarpma Valkür Ateş Ruhları Kraliyet Hayaleti
Valkür Çarpma Balıkçı Cehennem Ejderhası Şövalye
Şövalye Valkür
Valkür Şövalye Çarpma Balıkçı Kraliyet Hayaleti
Kraliyet Hayaleti Ateş Ruhları Şövalye Çarpma Valkür
Çarpma Ateş Ruhları
Şövalye Valkür Ateş Ruhları
Şövalye Valkür Kraliyet Hayaleti Ateş Ruhları
Balıkçı Çarpma
Valkür Şövalye Çarpma
Çarpma Ateş Ruhları Şövalye Valkür
Cehennem Ejderhası Çarpma
Kraliyet Hayaleti Cehennem Ejderhası Valkür Şövalye

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Ateş Ruhları Valkür Çarpma Kraliyet Hayaleti Şövalye
Kraliyet Hayaleti Ateş Ruhları Şövalye
Ateş Ruhları Çarpma Valkür Şövalye Kraliyet Hayaleti
Ateş Ruhları Çarpma Valkür Kraliyet Hayaleti Şövalye
Çarpma Ateş Ruhları
Şövalye Ateş Ruhları Çarpma Kraliyet Hayaleti Valkür
Şövalye Valkür Ateş Ruhları Kraliyet Hayaleti
Şövalye Valkür Kraliyet Hayaleti Cehennem Ejderhası Ateş Ruhları
Ateş Ruhları
Balon
Cehennem Ejderhası Valkür
Ateş Ruhları
Şövalye
Balon Ateş Ruhları Çarpma
Ateş Ruhları Kraliyet Hayaleti Valkür Şövalye

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin