Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Ölümsüz!
Saldırı Ofansif güç Harika!
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Ölümsüz!
Sinerji Deste sinerjisi İyi

Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Desten iyi!

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Büyücü Cellat Prenses

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Valkür Büyücü Cellat Prenses

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Madenci

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Çarpma Alev Topu

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Madenci Prenses

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Alev Topu Madenci

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Valkür Prenses

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Valkür Madenci

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga İskelet Ordusu Madenci
Dev Kartopu İskelet Ordusu Madenci Prenses
Çarpma İskelet Ordusu Prenses
Barbar Varili Valkür Büyücü İskelet Ordusu Cellat Prenses
Tomruk İskelet Ordusu Prenses
Deprem İskelet Ordusu
Oklar İskelet Ordusu Prenses
Kraliyet Paketi Valkür Büyücü İskelet Ordusu Cellat Madenci Prenses
Alev Topu Büyücü İskelet Ordusu Cellat Prenses
Zehir Büyücü İskelet Ordusu Cellat Prenses
Yıldırım Valkür Büyücü Cellat
Roket Valkür Büyücü Cellat

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Alev Topu Büyücü Cellat Prenses

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Alev Topu Valkür Büyücü Cellat Prenses

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Valkür İskelet Ordusu Cellat Madenci Prenses

Aşırı yükseldiğinde kuvvetli

Yüksek seviyelerde olduğunda güçlü olan kartlar. Bu kartlar diğer kartlara göre bir ya da iki seviye yukarı olduklarında fark yaratırlar.

İskelet Ordusu Prenses

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Büyücü

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Kötü

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Çarpma İskelet Ordusu Madenci Prenses Alev Topu Valkür Büyücü Cellat

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

11 Çarpma İskelet Ordusu Madenci Prenses

Sinerjiler   4 8

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Çarpma + Alev Topu Madenci Prenses Cellat
Alev Topu + Çarpma Prenses Madenci
Valkür + Büyücü Cellat
Büyücü + Valkür
+ Madenci Prenses
+ Valkür Madenci Çarpma
+ Çarpma İskelet Ordusu Alev Topu Cellat
+ Çarpma Alev Topu İskelet Ordusu

Karşı Atak   64 85

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Alev Topu
Alev Topu Cellat Prenses Valkür
Cellat Valkür Prenses İskelet Ordusu Çarpma Büyücü Alev Topu
Büyücü Prenses İskelet Ordusu Cellat Valkür Çarpma Alev Topu
Alev Topu Prenses Madenci
Büyücü Alev Topu Valkür İskelet Ordusu Madenci Cellat
Cellat Alev Topu Büyücü
Prenses Cellat Büyücü İskelet Ordusu Valkür Alev Topu
Prenses Cellat Alev Topu Büyücü Çarpma
Valkür İskelet Ordusu Cellat Prenses Büyücü Alev Topu
İskelet Ordusu Büyücü
Valkür İskelet Ordusu Büyücü Cellat
Cellat İskelet Ordusu Büyücü Valkür
Büyücü Alev Topu Çarpma Cellat Prenses
Alev Topu İskelet Ordusu Valkür Cellat Büyücü Madenci Çarpma Prenses
Büyücü Valkür Cellat İskelet Ordusu
İskelet Ordusu Valkür Madenci
Alev Topu Prenses İskelet Ordusu Valkür Cellat Madenci
İskelet Ordusu Cellat
Prenses Valkür Büyücü Cellat
İskelet Ordusu Büyücü Alev Topu Valkür Cellat Çarpma
Cellat Prenses Büyücü Madenci Alev Topu
Alev Topu Prenses Büyücü Cellat
Prenses Alev Topu
Alev Topu Büyücü İskelet Ordusu Valkür Çarpma Prenses Cellat
İskelet Ordusu
Alev Topu
İskelet Ordusu Valkür
Prenses Alev Topu Cellat Madenci
Çarpma İskelet Ordusu Prenses Alev Topu Madenci
Prenses Alev Topu Valkür Madenci Cellat Büyücü
Büyücü Cellat Alev Topu Valkür İskelet Ordusu Prenses
Alev Topu Madenci
Cellat Valkür Prenses Alev Topu
Alev Topu Büyücü Prenses İskelet Ordusu Valkür
Alev Topu İskelet Ordusu Çarpma Cellat Valkür Büyücü
Prenses Çarpma İskelet Ordusu Büyücü Alev Topu Valkür Cellat
İskelet Ordusu Alev Topu Cellat Prenses Valkür Büyücü Çarpma
Büyücü Cellat Valkür Prenses İskelet Ordusu
Prenses Çarpma Alev Topu Cellat Büyücü
Prenses Cellat Büyücü
Alev Topu Cellat Büyücü Prenses Valkür
İskelet Ordusu Valkür Çarpma Madenci
İskelet Ordusu Valkür Çarpma
Prenses Valkür Cellat Alev Topu Büyücü
Büyücü Alev Topu Prenses Cellat Çarpma
İskelet Ordusu Madenci
İskelet Ordusu Cellat Valkür
Cellat Büyücü Alev Topu
Valkür Prenses İskelet Ordusu Cellat Madenci
İskelet Ordusu Valkür Cellat
İskelet Ordusu Büyücü Madenci Valkür Cellat
Valkür Cellat
İskelet Ordusu
İskelet Ordusu
Büyücü
İskelet Ordusu Valkür Cellat
Prenses Alev Topu Madenci Büyücü Cellat Valkür
İskelet Ordusu Valkür Cellat Çarpma
Çarpma Cellat Büyücü İskelet Ordusu Valkür
İskelet Ordusu Büyücü Valkür Cellat
Alev Topu Valkür Çarpma Cellat
Cellat Prenses Alev Topu Valkür Çarpma Büyücü İskelet Ordusu
Çarpma Alev Topu İskelet Ordusu Prenses Büyücü
İskelet Ordusu Valkür Büyücü Alev Topu Cellat
İskelet Ordusu Valkür Alev Topu Prenses Cellat
İskelet Ordusu Büyücü Çarpma
Valkür Cellat İskelet Ordusu Büyücü Prenses Çarpma
Çarpma Madenci Prenses İskelet Ordusu Valkür
Cellat Alev Topu Prenses Büyücü Çarpma
Valkür Büyücü

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Çarpma Büyücü Valkür Cellat Prenses Alev Topu İskelet Ordusu
Büyücü Cellat
Büyücü Çarpma Cellat İskelet Ordusu Valkür Prenses
Prenses Büyücü Cellat Çarpma Valkür
Çarpma Cellat Prenses Alev Topu Büyücü
Prenses Çarpma Cellat Valkür Büyücü
Cellat Prenses Alev Topu Valkür Büyücü
Valkür İskelet Ordusu Prenses Büyücü Cellat Madenci
Büyücü Cellat Alev Topu Prenses
Alev Topu Prenses İskelet Ordusu
İskelet Ordusu Valkür
Prenses Büyücü Cellat
Cellat Alev Topu Prenses Çarpma
Valkür Cellat Alev Topu Prenses
Alev Topu Cellat Büyücü Prenses Valkür

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin