Deste 3.6


Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Ölümsüz!
Saldırı Ofansif güç Harika!
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Ölümsüz!
Sinerji Deste sinerjisi İyi

Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Desten iyi!

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Büyücü Cellat Prenses

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Valkür Büyücü Cellat Prenses

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Madenci

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Çarpma Alev Topu

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Madenci Prenses

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Alev Topu Madenci

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Valkür Prenses

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Valkür Madenci

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Dev Kartopu İskelet Ordusu Prenses
Çarpma İskelet Ordusu
Kasırga İskelet Ordusu Madenci
Tomruk İskelet Ordusu Prenses
Oklar İskelet Ordusu Prenses
Alev Topu Büyücü Cellat Prenses
Zehir Büyücü İskelet Ordusu Cellat Prenses
Yıldırım Valkür Büyücü Cellat
Roket Valkür Büyücü Cellat

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Alev Topu Büyücü Cellat Prenses

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Alev Topu Valkür Büyücü Cellat Prenses

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

İskelet Ordusu Cellat Madenci Prenses

Aşırı yükseldiğinde kuvvetli

Yüksek seviyelerde olduğunda güçlü olan kartlar. Bu kartlar diğer kartlara göre bir ya da iki seviye yukarı olduklarında fark yaratırlar.

İskelet Ordusu Prenses

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Büyücü

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Kötü

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Çarpma İskelet Ordusu Madenci Prenses Alev Topu Valkür Büyücü Cellat

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

11 Çarpma İskelet Ordusu Madenci Prenses

Sinerjiler   4 8

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Çarpma + Alev Topu Madenci Prenses Cellat
Alev Topu + Çarpma Prenses Madenci
Valkür + Büyücü Cellat
Büyücü + Valkür
+ Madenci Prenses
+ Valkür Madenci Çarpma
+ Çarpma İskelet Ordusu Alev Topu Cellat
+ Çarpma Alev Topu İskelet Ordusu

Karşı Atak   65 80

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Valkür Cellat Çarpma Prenses Alev Topu Büyücü İskelet Ordusu
Çarpma Cellat Büyücü Valkür Prenses İskelet Ordusu Alev Topu
Alev Topu Madenci Prenses
Büyücü Cellat İskelet Ordusu Alev Topu Madenci Valkür
Prenses Cellat Büyücü İskelet Ordusu Valkür Alev Topu
Alev Topu Büyücü Cellat Prenses Çarpma
Valkür Büyücü Cellat Alev Topu Prenses İskelet Ordusu
İskelet Ordusu Büyücü
Valkür İskelet Ordusu Büyücü Cellat
Cellat Valkür İskelet Ordusu Büyücü
Büyücü Cellat Prenses Çarpma Alev Topu
İskelet Ordusu Cellat Büyücü Prenses Madenci Valkür Çarpma Alev Topu
Valkür İskelet Ordusu Cellat Büyücü
İskelet Ordusu Valkür Madenci
Madenci İskelet Ordusu Cellat Alev Topu Valkür Prenses
İskelet Ordusu Cellat
Prenses Cellat Valkür Büyücü
İskelet Ordusu Valkür Büyücü Çarpma Cellat Alev Topu
Prenses Cellat Alev Topu Büyücü Madenci
Alev Topu Cellat Büyücü Prenses
Alev Topu Cellat Valkür Büyücü Çarpma İskelet Ordusu Prenses
İskelet Ordusu
Alev Topu
İskelet Ordusu Valkür
Cellat Prenses Alev Topu Madenci
Madenci Büyücü Prenses Valkür Alev Topu Cellat
Alev Topu Büyücü Valkür Cellat Prenses İskelet Ordusu
Alev Topu Madenci
Cellat Prenses Valkür Alev Topu
Alev Topu Prenses Büyücü Valkür İskelet Ordusu
Alev Topu Çarpma Cellat Valkür Büyücü İskelet Ordusu
İskelet Ordusu Büyücü Çarpma Prenses Valkür Cellat Alev Topu
Alev Topu İskelet Ordusu Büyücü Prenses Cellat Çarpma Valkür
Valkür Büyücü Cellat İskelet Ordusu Prenses
Cellat Prenses Çarpma Alev Topu Büyücü
Büyücü Prenses Cellat
Alev Topu Valkür Cellat Prenses Büyücü
Valkür İskelet Ordusu Madenci Çarpma
Valkür İskelet Ordusu Çarpma
Valkür Cellat Prenses Büyücü Alev Topu
Büyücü Alev Topu Çarpma Prenses Cellat
İskelet Ordusu Madenci
İskelet Ordusu Cellat Valkür
Alev Topu Büyücü Cellat
İskelet Ordusu Madenci Valkür Cellat Prenses
İskelet Ordusu Cellat Valkür
İskelet Ordusu Cellat Valkür Madenci Büyücü
Cellat Valkür
İskelet Ordusu
İskelet Ordusu
İskelet Ordusu Valkür Cellat
Alev Topu Madenci Prenses Büyücü Cellat Valkür
İskelet Ordusu Çarpma Cellat Valkür
Çarpma Büyücü İskelet Ordusu Valkür Cellat
Valkür Cellat Büyücü İskelet Ordusu
Alev Topu Cellat Valkür Çarpma
Cellat Valkür Çarpma Alev Topu İskelet Ordusu Prenses Büyücü
Çarpma Prenses Alev Topu İskelet Ordusu Büyücü
İskelet Ordusu Valkür Alev Topu Cellat Büyücü
İskelet Ordusu Valkür Alev Topu Prenses Cellat
İskelet Ordusu Çarpma Büyücü
Cellat İskelet Ordusu Valkür Çarpma Prenses Büyücü
Çarpma Prenses Madenci Valkür İskelet Ordusu
Cellat Çarpma Alev Topu Büyücü Prenses
Büyücü Valkür

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Prenses Cellat Çarpma Büyücü Valkür İskelet Ordusu Alev Topu
Büyücü Cellat
İskelet Ordusu Büyücü Cellat Çarpma Prenses Valkür
Çarpma Prenses Büyücü Cellat Valkür
Prenses Cellat Çarpma Alev Topu Büyücü
Prenses Çarpma Cellat Büyücü Valkür
Cellat Prenses Alev Topu Valkür Büyücü
İskelet Ordusu Prenses Cellat Valkür
Cellat Büyücü Alev Topu Prenses
Alev Topu Cellat Prenses Valkür
Alev Topu Prenses İskelet Ordusu
İskelet Ordusu Valkür
Alev Topu Cellat Çarpma Prenses
Prenses
Çarpma İskelet Ordusu Prenses Alev Topu Madenci
Valkür
Çarpma Alev Topu
Cellat Alev Topu Prenses Valkür

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin