Deste 3.4


Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

2 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Rakibin iksiriyle başa çıkmanın yolu yok!

Rakibin İksir Toplayıcısı kullandığında buna karşılık vermelisin, ya toplayıcıyı keseceksin ya da iksir biriktirmesini onun aleyhine kullanacaksın.

Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Orta/Yüksek hasar büyüsü yok.

Orta ya da yüksek hasarlı büyüye sahip olmak iyidir. Kalabalık birlikleri ya da az bir canı kalmış kuleyi almanda işe yarar. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Ateş Ruhları Okçular Goblin Çetesi

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Okçular Şövalye Kraliyet Devi Valkür

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Kraliyet Devi

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Çarpma

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Goblin Çetesi Kraliyet Devi

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Olmayan

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Ateş Ruhları Şövalye Goblin Çetesi Kraliyet Devi Mini P.E.K.K.A Valkür

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Şövalye Mini P.E.K.K.A Valkür

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Dev Kartopu Ateş Ruhları Goblin Çetesi
Çarpma Ateş Ruhları Goblin Çetesi
Kasırga Kraliyet Devi
Tomruk Ateş Ruhları Okçular Goblin Çetesi
Oklar Ateş Ruhları Goblin Çetesi
Alev Topu Okçular Goblin Çetesi
Zehir Okçular Goblin Çetesi
Yıldırım Mini P.E.K.K.A Valkür
Roket Valkür

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Ateş Ruhları

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Ateş Ruhları Valkür

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Ateş Ruhları Şövalye Mini P.E.K.K.A

Aşırı yükseldiğinde kuvvetli

Yüksek seviyelerde olduğunda güçlü olan kartlar. Bu kartlar diğer kartlara göre bir ya da iki seviye yukarı olduklarında fark yaratırlar.

Kraliyet Devi

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Ateş Ruhları Goblin Çetesi

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Ölümsüz!

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Çarpma Ateş Ruhları Okçular Şövalye Goblin Çetesi Mini P.E.K.K.A Valkür Kraliyet Devi

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

10 Çarpma Ateş Ruhları Okçular Şövalye

Sinerjiler   6 5

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Çarpma + Ateş Ruhları Kraliyet Devi Mini P.E.K.K.A
Ateş Ruhları + Mini P.E.K.K.A Kraliyet Devi Çarpma
Okçular + Şövalye Kraliyet Devi
Şövalye + Okçular Goblin Çetesi
+ Şövalye
+ Ateş Ruhları Çarpma Okçular
+ Ateş Ruhları Çarpma
+

Karşı Atak   51 82

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Okçular Valkür Ateş Ruhları Şövalye Goblin Çetesi Çarpma
Goblin Çetesi Valkür Çarpma Şövalye Okçular Ateş Ruhları
Şövalye Kraliyet Devi Mini P.E.K.K.A Valkür Okçular Goblin Çetesi
Ateş Ruhları Okçular Şövalye Mini P.E.K.K.A Valkür
Ateş Ruhları Okçular Goblin Çetesi Çarpma
Valkür Goblin Çetesi Şövalye Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Okçular Goblin Çetesi Şövalye
Şövalye Mini P.E.K.K.A Valkür Goblin Çetesi Ateş Ruhları
Valkür
Okçular Goblin Çetesi Çarpma Ateş Ruhları
Şövalye Çarpma Okçular Ateş Ruhları Valkür Goblin Çetesi
Goblin Çetesi Mini P.E.K.K.A Valkür
Mini P.E.K.K.A Goblin Çetesi Valkür Ateş Ruhları Şövalye Okçular
Mini P.E.K.K.A Şövalye Goblin Çetesi Ateş Ruhları Valkür
Mini P.E.K.K.A Şövalye Ateş Ruhları Goblin Çetesi
Şövalye Goblin Çetesi Valkür
Mini P.E.K.K.A Goblin Çetesi Şövalye Valkür Ateş Ruhları Çarpma
Kraliyet Devi Okçular Şövalye
Ateş Ruhları Goblin Çetesi Okçular
Goblin Çetesi Ateş Ruhları Valkür Çarpma
Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Şövalye Okçular Valkür
Kraliyet Devi Şövalye
Mini P.E.K.K.A Şövalye Valkür Goblin Çetesi
Valkür Ateş Ruhları Mini P.E.K.K.A Goblin Çetesi
Kraliyet Devi Valkür
Ateş Ruhları Valkür
Valkür Ateş Ruhları Goblin Çetesi Çarpma Okçular
Çarpma Okçular Valkür Ateş Ruhları
Goblin Çetesi Ateş Ruhları Okçular Çarpma Valkür
Ateş Ruhları Valkür Okçular Şövalye Goblin Çetesi
Çarpma Okçular Ateş Ruhları
Okçular Goblin Çetesi
Şövalye Valkür
Şövalye Valkür Mini P.E.K.K.A Çarpma
Valkür Şövalye Ateş Ruhları Goblin Çetesi Çarpma Mini P.E.K.K.A
Valkür Şövalye Mini P.E.K.K.A
Okçular Çarpma Ateş Ruhları
Mini P.E.K.K.A Şövalye Goblin Çetesi
Goblin Çetesi Mini P.E.K.K.A Şövalye Valkür
Okçular
Mini P.E.K.K.A Şövalye Valkür
Mini P.E.K.K.A Okçular Goblin Çetesi Şövalye Valkür
Kraliyet Devi Valkür Mini P.E.K.K.A Şövalye
Mini P.E.K.K.A Şövalye Valkür
Goblin Çetesi Şövalye
Mini P.E.K.K.A Şövalye
Şövalye Ateş Ruhları Mini P.E.K.K.A Valkür Goblin Çetesi Okçular
Ateş Ruhları Valkür Okçular Şövalye Goblin Çetesi
Goblin Çetesi Mini P.E.K.K.A Şövalye Çarpma Valkür Ateş Ruhları
Goblin Çetesi Valkür Şövalye Çarpma Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Şövalye Valkür Okçular Goblin Çetesi
Mini P.E.K.K.A Goblin Çetesi Valkür Çarpma Şövalye
Çarpma Şövalye Valkür Okçular Goblin Çetesi Ateş Ruhları
Çarpma Ateş Ruhları Okçular Goblin Çetesi
Valkür Şövalye Okçular Goblin Çetesi Ateş Ruhları Mini P.E.K.K.A
Goblin Çetesi Valkür Şövalye Mini P.E.K.K.A Ateş Ruhları Okçular
Goblin Çetesi Çarpma Mini P.E.K.K.A
Okçular Valkür Çarpma Şövalye Goblin Çetesi
Çarpma Mini P.E.K.K.A Ateş Ruhları Goblin Çetesi Şövalye Valkür
Okçular Çarpma
Şövalye Goblin Çetesi Mini P.E.K.K.A Valkür

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Ateş Ruhları Valkür Çarpma Okçular Goblin Çetesi Şövalye
Şövalye Goblin Çetesi Okçular Ateş Ruhları
Şövalye Çarpma Ateş Ruhları Goblin Çetesi Okçular Valkür
Çarpma Ateş Ruhları Goblin Çetesi Şövalye Valkür Okçular
Çarpma Goblin Çetesi Ateş Ruhları Okçular
Çarpma Ateş Ruhları Şövalye Okçular Mini P.E.K.K.A Valkür
Şövalye Valkür Ateş Ruhları Goblin Çetesi Okçular
Mini P.E.K.K.A Şövalye Goblin Çetesi Okçular Ateş Ruhları Valkür
Ateş Ruhları Okçular Goblin Çetesi
Şövalye Valkür
Kraliyet Devi
Kraliyet Devi Şövalye Valkür
Okçular Goblin Çetesi Mini P.E.K.K.A Şövalye
Kraliyet Devi Okçular Ateş Ruhları Çarpma
Kraliyet Devi
Çarpma Kraliyet Devi Goblin Çetesi Ateş Ruhları
Goblin Çetesi Şövalye Mini P.E.K.K.A Valkür
Çarpma
Şövalye
Şövalye Ateş Ruhları Goblin Çetesi Valkür Mini P.E.K.K.A Okçular

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin