Deste puanı Puan

Defans Defansif güç İyi
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü İyi
Sinerji Deste sinerjisi İyi

Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Desten iyi!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Buz Ruhu Goblin Çetesi Felaket Kulesi Prenses

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Felaket Kulesi

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Buz Ruhu Şövalye Prenses

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Goblin Fıçısı

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Roket Tomruk

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Roket Goblin Fıçısı

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Buz Ruhu Şövalye Goblin Çetesi Prenses

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Goblin Fıçısı

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Goblin Çetesi Goblin Fıçısı
Dev Kartopu Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses
Çarpma Goblin Çetesi Felaket Kulesi Goblin Fıçısı Prenses
Barbar Varili Buz Ruhu Şövalye Goblin Çetesi Felaket Kulesi Goblin Fıçısı Prenses
Tomruk Buz Ruhu Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses
Deprem Goblin Çetesi Felaket Kulesi Goblin Fıçısı
Oklar Buz Ruhu Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses
Kraliyet Paketi Buz Ruhu Şövalye Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses
Alev Topu Goblin Çetesi Felaket Kulesi Goblin Fıçısı Prenses
Zehir Goblin Çetesi Felaket Kulesi Prenses
Yıldırım Şövalye Felaket Kulesi
Roket Felaket Kulesi

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Buz Ruhu Roket Prenses

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Buz Ruhu Roket Tomruk Prenses

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Buz Ruhu Şövalye Felaket Kulesi Roket Prenses

Aşırı yükseldiğinde kuvvetli

Yüksek seviyelerde olduğunda güçlü olan kartlar. Bu kartlar diğer kartlara göre bir ya da iki seviye yukarı olduklarında fark yaratırlar.

Goblin Fıçısı Prenses

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Buz Ruhu Goblin Çetesi Goblin Fıçısı

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

İyi

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Buz Ruhu Tomruk Şövalye Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses Felaket Kulesi Roket

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

9 Buz Ruhu Tomruk Şövalye Goblin Çetesi

Sinerjiler   5 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Buz Ruhu + Goblin Fıçısı Şövalye Felaket Kulesi Prenses
Şövalye + Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Felaket Kulesi Prenses Buz Ruhu Tomruk
Goblin Çetesi + Şövalye Prenses Goblin Fıçısı Felaket Kulesi
Felaket Kulesi + Prenses Şövalye Buz Ruhu Tomruk Goblin Çetesi
+
+ Şövalye Goblin Çetesi Buz Ruhu Prenses
+ Şövalye Felaket Kulesi Prenses
+ Felaket Kulesi Goblin Çetesi Şövalye Goblin Fıçısı Buz Ruhu Tomruk

Karşı Atak   50 83

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Tomruk Prenses Şövalye
Felaket Kulesi Buz Ruhu Şövalye Goblin Çetesi Tomruk Prenses Roket
Prenses Goblin Çetesi Tomruk Şövalye Buz Ruhu
Prenses Şövalye Tomruk
Şövalye Felaket Kulesi Goblin Fıçısı Roket Goblin Çetesi
Prenses Tomruk Roket Buz Ruhu
Prenses Goblin Çetesi Roket Buz Ruhu
Goblin Çetesi Roket Şövalye Prenses Tomruk
Felaket Kulesi Buz Ruhu Şövalye Tomruk Goblin Çetesi
Roket Buz Ruhu Şövalye Tomruk Felaket Kulesi Goblin Çetesi
Tomruk
Buz Ruhu Prenses Goblin Çetesi
Tomruk Prenses Şövalye Goblin Çetesi
Goblin Çetesi Şövalye
Goblin Çetesi Buz Ruhu Şövalye Felaket Kulesi
Prenses Tomruk Goblin Çetesi Şövalye Buz Ruhu Roket
Roket Felaket Kulesi Goblin Çetesi Şövalye Tomruk Buz Ruhu
Şövalye Prenses Goblin Çetesi Felaket Kulesi
Felaket Kulesi Goblin Çetesi Buz Ruhu Şövalye Tomruk
Prenses Roket Tomruk Goblin Fıçısı Şövalye Buz Ruhu
Prenses Goblin Çetesi Buz Ruhu Roket
Prenses Roket
Prenses Tomruk Goblin Çetesi
Felaket Kulesi Şövalye
Şövalye Roket
Felaket Kulesi Şövalye
Prenses Roket Tomruk Şövalye Goblin Fıçısı
Prenses Goblin Çetesi Buz Ruhu
Şövalye Tomruk Felaket Kulesi Prenses Goblin Çetesi Roket
Prenses Buz Ruhu Goblin Çetesi Tomruk Felaket Kulesi
Roket Goblin Fıçısı
Roket Tomruk Prenses
Roket Prenses
Goblin Çetesi Tomruk Felaket Kulesi
Prenses Tomruk Buz Ruhu
Goblin Çetesi Tomruk Prenses
Prenses Buz Ruhu Tomruk Goblin Çetesi Şövalye
Prenses Tomruk
Şövalye Goblin Çetesi Felaket Kulesi Prenses Buz Ruhu
Roket Şövalye Prenses
Şövalye Tomruk Felaket Kulesi Buz Ruhu
Buz Ruhu Şövalye Roket Tomruk Felaket Kulesi Goblin Çetesi
Prenses Tomruk Şövalye Buz Ruhu Roket
Roket Felaket Kulesi Prenses Buz Ruhu
Felaket Kulesi Şövalye Goblin Çetesi Roket
Şövalye Goblin Çetesi Tomruk Felaket Kulesi Roket
Roket
Şövalye Buz Ruhu Prenses Roket Felaket Kulesi
Şövalye Goblin Çetesi Felaket Kulesi
Roket Felaket Kulesi Goblin Fıçısı Şövalye
Felaket Kulesi Şövalye
Felaket Kulesi Şövalye Tomruk Goblin Çetesi
Felaket Kulesi Şövalye
Felaket Kulesi
Buz Ruhu Şövalye Tomruk Goblin Çetesi
Tomruk Prenses Goblin Fıçısı Şövalye Goblin Çetesi
Goblin Çetesi Şövalye Felaket Kulesi
Goblin Çetesi Roket Buz Ruhu Şövalye
Şövalye Felaket Kulesi Goblin Çetesi
Şövalye Tomruk Buz Ruhu Goblin Çetesi
Roket Prenses Goblin Çetesi Buz Ruhu Şövalye
Roket Buz Ruhu Goblin Çetesi Prenses
Şövalye Buz Ruhu Felaket Kulesi Goblin Çetesi
Şövalye Goblin Çetesi Tomruk Buz Ruhu Roket Prenses
Roket Felaket Kulesi Goblin Çetesi Tomruk
Prenses Şövalye Tomruk Goblin Çetesi
Buz Ruhu Roket Felaket Kulesi Prenses Şövalye Goblin Çetesi
Felaket Kulesi Prenses
Felaket Kulesi Goblin Çetesi Şövalye

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Buz Ruhu Prenses Tomruk Şövalye Goblin Çetesi
Tomruk Buz Ruhu Goblin Çetesi Şövalye
Tomruk Buz Ruhu Goblin Çetesi Prenses Şövalye
Tomruk Prenses Goblin Çetesi Şövalye
Prenses Goblin Çetesi Buz Ruhu
Buz Ruhu Tomruk Şövalye Prenses
Prenses Goblin Çetesi Şövalye Buz Ruhu Tomruk
Şövalye Goblin Çetesi Prenses Felaket Kulesi Buz Ruhu
Goblin Çetesi Prenses Buz Ruhu
Prenses
Tomruk Prenses Buz Ruhu
Goblin Çetesi Şövalye
Tomruk Prenses
Şövalye Prenses Buz Ruhu Goblin Çetesi

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin