Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Ölümsüz!
Saldırı Ofansif güç Harika!
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Ölümsüz!
Sinerji Deste sinerjisi İyi

1 problem Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

SORUN Kazanma durumu yok!

Oyunu daha kolay kazanmak için kulelere sağlam hasar veren bir karta sahip olmak gerekir. Sende ise hiç yok. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Mega Dalkavuk Cellat Prenses

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Mega Dalkavuk Cellat P.E.K.K.A Prenses Oduncu

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Olmayan

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Çarpma Alev Topu

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Prenses Oduncu

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Alev Topu

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

P.E.K.K.A Prenses Oduncu

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Oduncu

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Korumalar
Dev Kartopu Mega Dalkavuk Korumalar Prenses Oduncu
Çarpma Korumalar Prenses
Barbar Varili Korumalar Cellat Prenses Oduncu
Tomruk Korumalar Prenses Oduncu
Deprem Korumalar
Oklar Korumalar Prenses
Kraliyet Paketi Mega Dalkavuk Korumalar Cellat P.E.K.K.A Prenses Oduncu
Alev Topu Mega Dalkavuk Cellat Prenses Oduncu
Zehir Mega Dalkavuk Korumalar Cellat Prenses
Yıldırım Mega Dalkavuk Cellat Oduncu
Roket Cellat

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Alev Topu Cellat Prenses

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Alev Topu Cellat Prenses

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Mega Dalkavuk Korumalar Cellat P.E.K.K.A Prenses

Aşırı yükseldiğinde kuvvetli

Yüksek seviyelerde olduğunda güçlü olan kartlar. Bu kartlar diğer kartlara göre bir ya da iki seviye yukarı olduklarında fark yaratırlar.

Prenses

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

RIP

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Çarpma Mega Dalkavuk Korumalar Prenses Alev Topu Oduncu Cellat P.E.K.K.A

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

11 Çarpma Mega Dalkavuk Korumalar Prenses

Sinerjiler   6 6

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Çarpma + Mega Dalkavuk Alev Topu P.E.K.K.A Prenses Cellat
Mega Dalkavuk + Çarpma P.E.K.K.A
Alev Topu + Çarpma Prenses
Korumalar +
+ P.E.K.K.A Çarpma
+ Çarpma Prenses Cellat Mega Dalkavuk
+ P.E.K.K.A Çarpma Alev Topu
+

Karşı Atak   65 82

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Mega Dalkavuk Alev Topu Cellat Prenses
Cellat Mega Dalkavuk Alev Topu Çarpma Prenses Korumalar
Cellat Çarpma Prenses Korumalar Oduncu Alev Topu
Alev Topu Prenses
P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Alev Topu Oduncu Korumalar Cellat
Alev Topu Mega Dalkavuk Cellat
Mega Dalkavuk Prenses Cellat Alev Topu P.E.K.K.A
Cellat Prenses Alev Topu Mega Dalkavuk Çarpma
P.E.K.K.A Oduncu Prenses Cellat Alev Topu Mega Dalkavuk Korumalar
P.E.K.K.A Oduncu Mega Dalkavuk
Korumalar P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Cellat
Cellat
Mega Dalkavuk Çarpma Cellat Prenses Alev Topu
Mega Dalkavuk Alev Topu Çarpma Cellat Prenses
Cellat Oduncu P.E.K.K.A
Mega Dalkavuk Korumalar P.E.K.K.A Oduncu
Mega Dalkavuk Oduncu Alev Topu Cellat Korumalar P.E.K.K.A Prenses
P.E.K.K.A Cellat Korumalar Oduncu Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Prenses Korumalar P.E.K.K.A Cellat
P.E.K.K.A Oduncu Korumalar Alev Topu Çarpma Cellat Mega Dalkavuk
Cellat Prenses Alev Topu
Alev Topu Prenses Mega Dalkavuk Cellat
Mega Dalkavuk P.E.K.K.A Prenses Alev Topu
Alev Topu Korumalar Çarpma Prenses Cellat P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Oduncu
Alev Topu
P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Oduncu Korumalar
Cellat Prenses Alev Topu Mega Dalkavuk
Çarpma Korumalar Prenses Mega Dalkavuk Alev Topu
Mega Dalkavuk Cellat Alev Topu Oduncu Prenses
Cellat Alev Topu Prenses Mega Dalkavuk P.E.K.K.A Korumalar
Alev Topu
P.E.K.K.A Cellat Mega Dalkavuk Alev Topu Prenses
Alev Topu Korumalar Prenses P.E.K.K.A
Alev Topu Çarpma Cellat Korumalar P.E.K.K.A Oduncu
Prenses Çarpma Cellat Korumalar Alev Topu
Alev Topu Korumalar Prenses Cellat Oduncu Çarpma Mega Dalkavuk
Cellat Korumalar Prenses Oduncu Mega Dalkavuk
Prenses Cellat Çarpma Alev Topu
Mega Dalkavuk Cellat Prenses
Prenses Cellat Alev Topu
Çarpma Oduncu Mega Dalkavuk P.E.K.K.A Korumalar
Korumalar P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Çarpma
Prenses Cellat Mega Dalkavuk Alev Topu Oduncu
Mega Dalkavuk Alev Topu Prenses Cellat Çarpma
Mega Dalkavuk P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Cellat Korumalar Mega Dalkavuk
Alev Topu Cellat Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Oduncu Prenses Cellat P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Korumalar Cellat
P.E.K.K.A Cellat Mega Dalkavuk
P.E.K.K.A Cellat Oduncu Mega Dalkavuk
P.E.K.K.A Korumalar Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk P.E.K.K.A Oduncu
Oduncu Mega Dalkavuk Korumalar P.E.K.K.A Cellat
Prenses Alev Topu Mega Dalkavuk Korumalar Cellat Oduncu
P.E.K.K.A Korumalar Mega Dalkavuk Oduncu Çarpma Cellat
P.E.K.K.A Cellat Mega Dalkavuk Oduncu Korumalar Çarpma
Oduncu Korumalar P.E.K.K.A Cellat
Alev Topu Cellat Mega Dalkavuk Çarpma Oduncu
Cellat Alev Topu Prenses Mega Dalkavuk Oduncu P.E.K.K.A Korumalar Çarpma
Mega Dalkavuk Çarpma Prenses Alev Topu
P.E.K.K.A Korumalar Alev Topu Cellat Oduncu Mega Dalkavuk
Oduncu Cellat Korumalar Prenses Alev Topu P.E.K.K.A Mega Dalkavuk
P.E.K.K.A Oduncu Çarpma
Korumalar Oduncu Cellat Çarpma Mega Dalkavuk Prenses
Çarpma P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Korumalar Prenses Oduncu
Cellat Mega Dalkavuk Çarpma Prenses Alev Topu
P.E.K.K.A Korumalar Mega Dalkavuk Oduncu

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Çarpma Prenses Cellat Alev Topu
Mega Dalkavuk Cellat
Çarpma Cellat Mega Dalkavuk Prenses Korumalar Oduncu
Çarpma Cellat Prenses Korumalar Mega Dalkavuk Oduncu
Cellat Prenses Çarpma Alev Topu Mega Dalkavuk
Prenses Çarpma Mega Dalkavuk Cellat
Mega Dalkavuk Cellat Prenses Alev Topu Oduncu Korumalar
Mega Dalkavuk Oduncu Korumalar Prenses Cellat
Cellat Mega Dalkavuk Prenses Alev Topu
Mega Dalkavuk Alev Topu Prenses
Korumalar
Prenses Cellat
Mega Dalkavuk Oduncu
Cellat Alev Topu Prenses Çarpma Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Prenses Cellat Alev Topu

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin