Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç Harika!
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

1 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Bilgi Döngü sağlayacak ucuz kart yok.

Yüksek iksir harcatan kartlarla oynadığında hızlı bir döngüye sahip rakibe karşı savunman zorlaşır. Ayrıca ucuz bir döngü kurduğunda kartları sıklıkla oynama fırsatını elde edeceğin için kazanman daha da kolaylaşır. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Fırın Cellat Cehennem Ejderhası

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Fırın

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Valkür Fırın Cellat Cehennem Ejderhası Oduncu

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Domuz Binicisi

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Kasırga Yıldırım

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Domuz Binicisi Oduncu

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Yıldırım

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Domuz Binicisi Valkür Oduncu

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Domuz Binicisi Valkür Oduncu

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Domuz Binicisi Cehennem Ejderhası
Dev Kartopu Domuz Binicisi Fırın Cehennem Ejderhası Oduncu
Çarpma Fırın Cehennem Ejderhası
Barbar Varili Valkür Fırın Cellat Oduncu
Tomruk Domuz Binicisi Fırın Oduncu
Deprem Domuz Binicisi Fırın
Oklar Fırın
Kraliyet Paketi Domuz Binicisi Valkür Cellat Cehennem Ejderhası Oduncu
Alev Topu Domuz Binicisi Fırın Cellat Cehennem Ejderhası Oduncu
Zehir Fırın Cellat
Yıldırım Valkür Fırın Cellat Cehennem Ejderhası Oduncu
Roket Domuz Binicisi Valkür Fırın Cellat Cehennem Ejderhası

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Fırın Kasırga Cellat

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Valkür Fırın Kasırga Cellat

Yükselme bilgisi Tekli

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Valkür Kasırga Cellat Cehennem Ejderhası

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Fırın

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

RIP

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Kasırga Domuz Binicisi Valkür Fırın Cehennem Ejderhası Oduncu Cellat Yıldırım

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

15 Kasırga Domuz Binicisi Valkür Fırın

Sinerjiler   4 6

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Domuz Binicisi + Yıldırım Fırın Valkür Kasırga Oduncu
Valkür + Domuz Binicisi Kasırga Cellat
Fırın + Domuz Binicisi Kasırga
Kasırga + Cellat Valkür Fırın Domuz Binicisi
+ Kasırga Valkür
+ Domuz Binicisi
+
+ Domuz Binicisi

Karşı Atak   55 80

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Cellat Kasırga Valkür
Valkür Cellat Kasırga Fırın Yıldırım
Valkür Kasırga Cellat Oduncu Fırın
Yıldırım Oduncu Fırın Domuz Binicisi Cellat Valkür Cehennem Ejderhası
Cehennem Ejderhası Yıldırım Cellat
Cellat Fırın Valkür Kasırga
Fırın Cellat Kasırga
Valkür Fırın Cellat Oduncu Yıldırım
Cehennem Ejderhası Oduncu Fırın
Kasırga Valkür Yıldırım Fırın Cellat
Cellat Valkür
Yıldırım Cehennem Ejderhası Kasırga Cellat Fırın
Kasırga Cellat Valkür
Oduncu Cellat Valkür
Kasırga Cehennem Ejderhası Oduncu Valkür
Yıldırım Kasırga Valkür Cellat Oduncu
Fırın Kasırga Cellat Cehennem Ejderhası Oduncu
Cellat Valkür Cehennem Ejderhası
Fırın Oduncu Yıldırım Cellat Valkür Kasırga
Cellat Yıldırım Fırın Domuz Binicisi
Cellat Fırın Kasırga Yıldırım
Yıldırım
Cellat Kasırga Valkür Yıldırım
Cehennem Ejderhası Oduncu
Yıldırım
Fırın Cehennem Ejderhası Kasırga Valkür Oduncu
Cellat Yıldırım Fırın Domuz Binicisi
Yıldırım Fırın
Yıldırım Kasırga Valkür Oduncu Cellat
Cellat Valkür Fırın Kasırga
Yıldırım
Cellat Valkür Fırın Yıldırım
Yıldırım Valkür Fırın Kasırga
Fırın Cellat Valkür Oduncu Kasırga
Kasırga Valkür Cellat Fırın
Kasırga Yıldırım Cellat Fırın Oduncu Valkür
Cellat Valkür Kasırga Oduncu Fırın
Kasırga Cellat
Cellat Yıldırım Cehennem Ejderhası Kasırga
Yıldırım Valkür Cellat
Valkür Oduncu Cehennem Ejderhası Kasırga
Valkür
Yıldırım Cellat Valkür Oduncu Fırın Kasırga
Yıldırım Kasırga Cellat Cehennem Ejderhası Fırın
Cehennem Ejderhası Yıldırım
Yıldırım Valkür Cellat
Yıldırım Cellat
Oduncu Cehennem Ejderhası Cellat Valkür
Cehennem Ejderhası Valkür Kasırga Cellat
Yıldırım Valkür Domuz Binicisi Cehennem Ejderhası Cellat Fırın
Cehennem Ejderhası Cellat Valkür Oduncu
Cehennem Ejderhası Kasırga Fırın
Cehennem Ejderhası Fırın Kasırga Oduncu
Kasırga Oduncu Valkür Cellat
Valkür Yıldırım Kasırga Cellat Oduncu
Oduncu Valkür Fırın Cellat
Oduncu Cellat Yıldırım Cehennem Ejderhası Valkür
Cellat Kasırga Valkür Oduncu
Yıldırım Valkür Cellat Oduncu
Cellat Yıldırım Valkür Oduncu Kasırga Fırın
Yıldırım Kasırga
Valkür Kasırga Cellat Yıldırım Oduncu
Yıldırım Valkür Oduncu Cellat Kasırga
Fırın Kasırga Oduncu Yıldırım
Oduncu Valkür Cellat Fırın Kasırga
Yıldırım Valkür Fırın Oduncu
Cehennem Ejderhası Cellat Fırın Kasırga
Valkür Oduncu Cehennem Ejderhası Fırın

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Kasırga Valkür Cellat Fırın
Cellat Fırın
Fırın Cellat Valkür Kasırga Oduncu
Kasırga Cellat Valkür Oduncu
Cellat Kasırga Fırın
Kasırga Fırın Cellat Valkür
Cellat Oduncu Valkür Kasırga
Oduncu Valkür Kasırga Cellat Cehennem Ejderhası
Cellat Fırın Kasırga
Yıldırım
Valkür Cehennem Ejderhası
Kasırga Cellat
Kasırga Oduncu
Cellat Yıldırım Fırın
Yıldırım Cellat Valkür

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin