Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü İyi
Sinerji Deste sinerjisi İyi

Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Desten iyi!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Buz Ruhu Goblin Çetesi Tesla Prenses

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Tesla

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Buz Ruhu Şövalye Tesla Prenses

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Goblin Fıçısı

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Roket Tomruk

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Roket Goblin Fıçısı

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Buz Ruhu Şövalye Goblin Çetesi Prenses

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Goblin Fıçısı

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Goblin Çetesi Goblin Fıçısı
Dev Kartopu Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses
Çarpma Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses
Barbar Varili Buz Ruhu Şövalye Goblin Çetesi Tesla Goblin Fıçısı Prenses
Tomruk Buz Ruhu Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses
Deprem Goblin Çetesi Tesla Goblin Fıçısı
Oklar Buz Ruhu Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses
Kraliyet Paketi Buz Ruhu Şövalye Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses
Alev Topu Goblin Çetesi Tesla Goblin Fıçısı Prenses
Zehir Goblin Çetesi Prenses
Yıldırım Şövalye Tesla
Roket

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Buz Ruhu Roket Prenses

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Buz Ruhu Roket Tomruk Prenses

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Buz Ruhu Şövalye Roket Prenses

Aşırı yükseldiğinde kuvvetli

Yüksek seviyelerde olduğunda güçlü olan kartlar. Bu kartlar diğer kartlara göre bir ya da iki seviye yukarı olduklarında fark yaratırlar.

Goblin Fıçısı Prenses

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Buz Ruhu Goblin Çetesi Goblin Fıçısı

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

İyi

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Buz Ruhu Tomruk Şövalye Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Prenses Tesla Roket

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

9 Buz Ruhu Tomruk Şövalye Goblin Çetesi

Sinerjiler   5 6

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Buz Ruhu + Goblin Fıçısı Şövalye Tesla Prenses
Şövalye + Goblin Çetesi Tesla Goblin Fıçısı Prenses Buz Ruhu Tomruk
Goblin Çetesi + Şövalye Prenses Goblin Fıçısı
Tesla + Şövalye Buz Ruhu Tomruk
+
+ Şövalye Goblin Çetesi Buz Ruhu Prenses
+ Şövalye Tesla Prenses
+ Goblin Çetesi Şövalye Goblin Fıçısı Buz Ruhu Tomruk

Karşı Atak   48 84

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Prenses Tesla Tomruk Şövalye
Prenses Şövalye Goblin Çetesi Buz Ruhu Roket Tesla Tomruk
Prenses Goblin Çetesi Tomruk Şövalye Buz Ruhu
Şövalye Tomruk Prenses
Şövalye Goblin Çetesi Goblin Fıçısı Roket Tesla
Prenses Tomruk Tesla Roket Buz Ruhu
Prenses Goblin Çetesi Buz Ruhu Tesla Roket
Prenses Roket Tomruk Goblin Çetesi Şövalye
Tesla Buz Ruhu Şövalye Goblin Çetesi Tomruk
Roket Tomruk Şövalye Goblin Çetesi Tesla Buz Ruhu
Tomruk
Goblin Çetesi Tesla Buz Ruhu Prenses
Tomruk Prenses Tesla Şövalye Goblin Çetesi
Tesla Goblin Çetesi Şövalye
Goblin Çetesi Şövalye Buz Ruhu
Prenses Tesla Buz Ruhu Roket Goblin Çetesi Şövalye Tomruk
Roket Tesla Goblin Çetesi Tomruk Şövalye Buz Ruhu
Goblin Çetesi Prenses Şövalye Tesla
Goblin Çetesi Şövalye Tomruk Tesla Buz Ruhu
Prenses Goblin Fıçısı Buz Ruhu Tomruk Şövalye Roket
Buz Ruhu Tesla Goblin Çetesi Prenses Roket
Roket Prenses
Tomruk Prenses Goblin Çetesi
Tesla Şövalye
Roket Şövalye
Tesla Şövalye
Prenses Tomruk Roket Tesla Goblin Fıçısı Şövalye
Prenses Buz Ruhu Goblin Çetesi
Tesla Tomruk Şövalye Goblin Çetesi Roket Prenses
Goblin Çetesi Tomruk Prenses Tesla Buz Ruhu
Roket Goblin Fıçısı
Roket Tomruk Tesla Prenses
Roket Prenses
Tesla Goblin Çetesi Tomruk
Prenses Tomruk Buz Ruhu Tesla
Goblin Çetesi Tomruk Prenses
Buz Ruhu Goblin Çetesi Tomruk Tesla Prenses Şövalye
Prenses Tomruk
Tesla Prenses Şövalye Goblin Çetesi Buz Ruhu
Prenses Şövalye Roket
Tomruk Şövalye Buz Ruhu Tesla
Buz Ruhu Şövalye Roket Tomruk Goblin Çetesi
Prenses Tomruk Roket Tesla Buz Ruhu Şövalye
Tesla Roket Prenses Buz Ruhu
Roket Tesla Şövalye Goblin Çetesi
Şövalye Goblin Çetesi Tomruk Roket
Roket Tesla
Şövalye Tesla Prenses Roket Buz Ruhu
Tesla Şövalye Goblin Çetesi
Roket Şövalye Goblin Fıçısı Tesla
Tesla Şövalye
Şövalye Goblin Çetesi Tomruk Tesla
Tesla Şövalye
Buz Ruhu Şövalye Goblin Çetesi Tomruk Tesla
Prenses Tomruk Şövalye Tesla Goblin Fıçısı Goblin Çetesi
Şövalye Goblin Çetesi Tesla
Roket Buz Ruhu Goblin Çetesi Şövalye
Şövalye Goblin Çetesi Tesla
Tomruk Buz Ruhu Goblin Çetesi Şövalye
Roket Goblin Çetesi Şövalye Prenses Buz Ruhu Tesla
Buz Ruhu Prenses Tesla Goblin Çetesi Roket
Şövalye Buz Ruhu Goblin Çetesi Tesla
Şövalye Goblin Çetesi Buz Ruhu Roket Prenses Tesla Tomruk
Roket Tomruk Tesla Goblin Çetesi
Tomruk Goblin Çetesi Şövalye Tesla Prenses
Roket Buz Ruhu Goblin Çetesi Şövalye Prenses
Tesla Prenses
Goblin Çetesi Şövalye Tesla

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Buz Ruhu Tomruk Prenses Şövalye Goblin Çetesi
Tomruk Goblin Çetesi Buz Ruhu Şövalye Tesla
Tomruk Şövalye Buz Ruhu Prenses Goblin Çetesi Tesla
Prenses Tomruk Goblin Çetesi Tesla Şövalye
Prenses Tesla Buz Ruhu Goblin Çetesi
Tomruk Şövalye Prenses Buz Ruhu Tesla
Prenses Tomruk Şövalye Goblin Çetesi Tesla Buz Ruhu
Goblin Çetesi Şövalye Prenses Tesla Buz Ruhu
Goblin Çetesi Prenses Tesla Buz Ruhu
Prenses
Tomruk Buz Ruhu Prenses
Tesla Goblin Çetesi Şövalye
Tomruk Prenses
Şövalye Buz Ruhu Goblin Çetesi Prenses Tesla

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin