Deste puanı Puan

Defans Defansif güç İyi
Saldırı Ofansif güç Vasat
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

1 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Rakibine iksir harcatmanın bir yolu yok.

Rakibin pahalı kartlar ile oynadığında (6 veya üzeri) onu cezalandırmak ve iksir biriktirmesine fırsat vermemek için diğer taraftar saldırı yapabilirsin.

Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Buz Ruhu Buz Golemi Silahşör Cellat

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Buz Ruhu Buz Golemi Silahşör Cellat

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Roket

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Roket Tomruk

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Roket

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Buz Ruhu Buz Golemi

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Buz Golemi

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga
Dev Kartopu
Çarpma
Barbar Varili Buz Ruhu Silahşör
Tomruk Buz Ruhu
Deprem
Oklar
Royal Delivery
Alev Topu Silahşör Cellat
Zehir Silahşör Cellat
Yıldırım Silahşör Cellat
Roket Silahşör Cellat

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Buz Ruhu Buz Golemi Roket Kasırga Cellat

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Buz Ruhu Buz Golemi Roket Kasırga Cellat Tomruk

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Buz Ruhu Buz Golemi Roket Kasırga Cellat

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Buz Ruhu Buz Golemi Silahşör

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Kötü

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Ayna Buz Ruhu Buz Golemi Tomruk Kasırga Silahşör Cellat Roket

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

5 Ayna Buz Ruhu Buz Golemi Tomruk

Sinerjiler   3 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Buz Ruhu + Buz Golemi Silahşör Kasırga
Buz Golemi + Cellat Buz Ruhu Silahşör Kasırga
Silahşör + Buz Golemi Buz Ruhu Kasırga
Roket + Kasırga
+ Tomruk
+ Cellat Roket Buz Golemi Buz Ruhu Silahşör
+ Buz Golemi Kasırga
+ Ayna

Karşı Atak   49 86

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Cellat Buz Ruhu Kasırga Buz Golemi Roket Tomruk Silahşör
Tomruk Kasırga Cellat Buz Ruhu Buz Golemi
Tomruk
Buz Golemi Cellat Roket Silahşör
Cellat Kasırga Tomruk Silahşör Buz Golemi Roket Buz Ruhu
Cellat Buz Ruhu Buz Golemi Silahşör Kasırga Roket
Roket Buz Golemi Tomruk Cellat
Buz Ruhu Tomruk Silahşör
Roket Buz Golemi Kasırga Buz Ruhu Cellat Tomruk Silahşör
Cellat Tomruk
Silahşör Cellat Buz Golemi Buz Ruhu Kasırga
Tomruk Kasırga Cellat Buz Golemi Silahşör
Cellat Silahşör
Buz Golemi Buz Ruhu Kasırga Silahşör
Silahşör Roket Kasırga Tomruk Cellat Buz Golemi Buz Ruhu
Kasırga Roket Buz Ruhu Tomruk Cellat Silahşör
Silahşör Buz Golemi Cellat
Buz Ruhu Cellat Tomruk Kasırga Silahşör
Buz Golemi Silahşör Cellat Tomruk Roket Buz Ruhu
Cellat Roket Buz Ruhu Silahşör Kasırga
Kasırga Tomruk Cellat
Silahşör
Roket
Kasırga Silahşör
Cellat Silahşör Tomruk Roket Buz Golemi
Tomruk Kasırga Cellat Roket Silahşör Buz Golemi
Cellat Buz Ruhu Kasırga Tomruk
Roket
Roket Cellat Silahşör Tomruk
Roket Buz Golemi Kasırga
Cellat Tomruk Kasırga
Tomruk Buz Golemi Kasırga Cellat Buz Ruhu
Tomruk Kasırga Silahşör Cellat
Cellat Kasırga Buz Golemi Tomruk Buz Ruhu Silahşör
Kasırga Cellat Buz Golemi Tomruk
Silahşör Kasırga Buz Golemi Buz Ruhu Cellat
Silahşör Cellat Roket
Silahşör Buz Golemi Tomruk Kasırga Buz Ruhu
Roket Buz Ruhu Buz Golemi Tomruk
Cellat Kasırga Buz Ruhu Tomruk Roket Silahşör Buz Golemi
Silahşör Roket Buz Ruhu Kasırga Cellat
Roket Silahşör Buz Golemi
Buz Golemi Cellat Silahşör Tomruk Roket
Roket Silahşör Cellat
Roket Silahşör Buz Golemi Buz Ruhu Cellat
Buz Golemi Kasırga Cellat
Roket Buz Golemi Silahşör Cellat
Silahşör Cellat
Buz Golemi Silahşör Tomruk Kasırga
Kasırga
Buz Ruhu Kasırga Buz Golemi Silahşör Tomruk Cellat
Tomruk Cellat Kasırga Buz Golemi Silahşör
Buz Golemi Silahşör Cellat
Silahşör Buz Ruhu Cellat Roket
Silahşör Buz Golemi Kasırga Cellat
Cellat Tomruk Buz Ruhu Buz Golemi
Roket Cellat Silahşör Buz Ruhu Buz Golemi Kasırga
Silahşör Buz Ruhu Buz Golemi Kasırga Roket
Buz Ruhu Buz Golemi Silahşör Cellat Kasırga
Kasırga Tomruk Buz Ruhu Buz Golemi Silahşör Cellat Roket
Roket Kasırga Tomruk Silahşör
Cellat Buz Golemi Tomruk Kasırga
Roket Buz Ruhu Buz Golemi
Cellat Kasırga Silahşör Buz Golemi
Buz Golemi

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Buz Ruhu Cellat Tomruk Kasırga Silahşör Buz Golemi
Tomruk Buz Golemi Buz Ruhu Cellat
Tomruk Cellat Buz Ruhu Buz Golemi Kasırga Silahşör
Cellat Tomruk Buz Golemi Kasırga Silahşör
Kasırga Cellat Buz Golemi Buz Ruhu Silahşör
Tomruk Kasırga Buz Golemi Buz Ruhu Cellat Silahşör
Cellat Buz Golemi Kasırga Buz Ruhu Tomruk Silahşör
Cellat Kasırga Buz Ruhu Silahşör Buz Golemi
Silahşör Cellat Kasırga Buz Golemi Buz Ruhu
Cellat Kasırga Buz Golemi Tomruk
Silahşör Buz Golemi
Silahşör Buz Golemi
Silahşör Kasırga
Cellat Tomruk Silahşör Buz Golemi
Buz Golemi Buz Ruhu Silahşör
Buz Golemi Silahşör
Kasırga Buz Ruhu Tomruk
Buz Golemi
Cellat Buz Ruhu Silahşör

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin