Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

1 problem 3 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

SORUN Hiç hava karşıtı yüksek hasar birimi yok!

Havaya saldıran ve yüksek hasar veren bir biriminiz yok. Belki bu kartlarla uğraşmakta güçlük çekebilirsin:

Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Rakibin iksiriyle başa çıkmanın yolu yok!

Rakibin İksir Toplayıcısı kullandığında buna karşılık vermelisin, ya toplayıcıyı keseceksin ya da iksir biriktirmesini onun aleyhine kullanacaksın.

Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Orta/Yüksek hasar büyüsü yok.

Orta ya da yüksek hasarlı büyüye sahip olmak iyidir. Kalabalık birlikleri ya da az bir canı kalmış kuleyi almanda işe yarar. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Saldıranı sıfırlayabilen/yeniden hedefleyebilen kartın yok.

Saldırmalarına izin verdiğinde ya da kulene kilitlendiğinde onun dikkatini dağıtacak bir şey olmadığında çok tehlikeli olabilen kartlar. Bunlar gibi:

Onlarla daha iyi mücadele edebilmek için, ataklarını sıfırlayabilecek kartlara sahip olman iyi olur. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Goblin Kulübesi Cellat

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Goblin Kulübesi

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Valkür Goblin Kulübesi Cellat

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Domuz Binicisi

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Kasırga Tomruk

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Mini P.E.K.K.A Domuz Binicisi

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Olmayan

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Mini P.E.K.K.A Domuz Binicisi Valkür

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Mini P.E.K.K.A Domuz Binicisi Valkür

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Domuz Binicisi Korumalar
Dev Kartopu Domuz Binicisi Goblin Kulübesi Korumalar
Çarpma Goblin Kulübesi Korumalar
Barbar Varili Valkür Goblin Kulübesi Korumalar Cellat
Tomruk Mini P.E.K.K.A Domuz Binicisi Goblin Kulübesi Korumalar
Deprem Domuz Binicisi Goblin Kulübesi Korumalar
Oklar Goblin Kulübesi Korumalar
Kraliyet Paketi Mini P.E.K.K.A Domuz Binicisi Valkür Goblin Kulübesi Korumalar Cellat
Alev Topu Domuz Binicisi Goblin Kulübesi Cellat
Zehir Goblin Kulübesi Korumalar Cellat
Yıldırım Mini P.E.K.K.A Valkür Goblin Kulübesi Cellat
Roket Domuz Binicisi Valkür Goblin Kulübesi Cellat

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Kasırga Cellat

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Valkür Kasırga Cellat Tomruk

Yükselme bilgisi Tekli

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Mini P.E.K.K.A Valkür Kasırga Korumalar Cellat

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

RIP

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Tomruk Kasırga Korumalar Mini P.E.K.K.A Domuz Binicisi Valkür Goblin Kulübesi Cellat

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

12 Tomruk Kasırga Korumalar Mini P.E.K.K.A

Sinerjiler   4 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Mini P.E.K.K.A + Tomruk Korumalar Domuz Binicisi Cellat
Domuz Binicisi + Tomruk Mini P.E.K.K.A Valkür Kasırga Korumalar
Valkür + Domuz Binicisi Kasırga Cellat
Goblin Kulübesi +
+ Cellat Domuz Binicisi Valkür
+ Mini P.E.K.K.A Domuz Binicisi
+ Kasırga Valkür Mini P.E.K.K.A
+ Domuz Binicisi Mini P.E.K.K.A

Karşı Atak   54 81

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Cellat Tomruk Valkür Kasırga
Cellat Valkür Kasırga Korumalar Goblin Kulübesi Tomruk
Tomruk Cellat Kasırga Valkür Korumalar
Tomruk
Mini P.E.K.K.A Goblin Kulübesi Domuz Binicisi Cellat Korumalar Valkür
Cellat
Cellat Mini P.E.K.K.A Valkür Kasırga Tomruk
Cellat Kasırga
Valkür Mini P.E.K.K.A Tomruk Cellat Korumalar
Mini P.E.K.K.A Tomruk Goblin Kulübesi
Kasırga Mini P.E.K.K.A Valkür Korumalar Tomruk Cellat
Valkür Cellat Tomruk
Cellat Kasırga
Tomruk Cellat Kasırga Valkür
Cellat Valkür Mini P.E.K.K.A
Korumalar Mini P.E.K.K.A Kasırga Valkür
Korumalar Valkür Kasırga Mini P.E.K.K.A Cellat Tomruk
Mini P.E.K.K.A Kasırga Korumalar Goblin Kulübesi Tomruk Cellat
Cellat Korumalar Valkür
Mini P.E.K.K.A Korumalar Cellat Tomruk Valkür Kasırga
Cellat Domuz Binicisi Tomruk
Kasırga Cellat
Cellat Kasırga Valkür Tomruk Korumalar
Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Kasırga Goblin Kulübesi Korumalar Valkür
Cellat Domuz Binicisi Tomruk Goblin Kulübesi
Korumalar Goblin Kulübesi
Mini P.E.K.K.A Tomruk Cellat Valkür Kasırga
Cellat Valkür Korumalar Goblin Kulübesi Kasırga Tomruk Mini P.E.K.K.A
Goblin Kulübesi Cellat Valkür Tomruk
Kasırga Korumalar Valkür
Goblin Kulübesi Kasırga Cellat Tomruk Valkür Korumalar
Kasırga Tomruk Cellat Korumalar Valkür
Tomruk Kasırga Valkür Korumalar Cellat
Cellat Valkür Korumalar Kasırga Tomruk
Kasırga Cellat Tomruk
Kasırga Cellat
Cellat Valkür
Valkür Kasırga Tomruk Korumalar Mini P.E.K.K.A
Korumalar Valkür Goblin Kulübesi Mini P.E.K.K.A Tomruk
Valkür Cellat Mini P.E.K.K.A Kasırga Tomruk
Kasırga Cellat Goblin Kulübesi
Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Korumalar Tomruk Valkür Cellat
Cellat
Mini P.E.K.K.A Cellat Valkür
Mini P.E.K.K.A Korumalar Cellat Kasırga Valkür
Mini P.E.K.K.A Valkür Domuz Binicisi Cellat
Mini P.E.K.K.A Cellat Valkür
Korumalar Kasırga Tomruk
Mini P.E.K.K.A Kasırga Goblin Kulübesi
Kasırga Mini P.E.K.K.A Korumalar Valkür Tomruk Cellat
Tomruk Kasırga Cellat Valkür Korumalar
Korumalar Mini P.E.K.K.A Cellat Valkür
Korumalar Cellat Mini P.E.K.K.A Valkür
Mini P.E.K.K.A Goblin Kulübesi Kasırga Valkür Korumalar Cellat
Mini P.E.K.K.A Tomruk Valkür Cellat
Cellat Korumalar Kasırga Valkür
Kasırga
Valkür Korumalar Cellat Mini P.E.K.K.A Kasırga
Valkür Kasırga Korumalar Tomruk Cellat Mini P.E.K.K.A
Kasırga Goblin Kulübesi Mini P.E.K.K.A Tomruk
Valkür Cellat Korumalar Tomruk Kasırga
Korumalar Mini P.E.K.K.A Valkür
Cellat Kasırga Goblin Kulübesi
Valkür Korumalar Mini P.E.K.K.A

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Kasırga Cellat Tomruk Valkür
Tomruk Cellat
Tomruk Cellat Valkür Korumalar Kasırga
Tomruk Kasırga Cellat Valkür Korumalar
Kasırga Cellat
Kasırga Tomruk Mini P.E.K.K.A Valkür Cellat
Cellat Valkür Korumalar Tomruk Kasırga
Korumalar Mini P.E.K.K.A Valkür Kasırga Cellat
Cellat Kasırga
Valkür Korumalar
Tomruk Cellat Kasırga
Kasırga Mini P.E.K.K.A
Tomruk Cellat Goblin Kulübesi
Valkür Mini P.E.K.K.A Cellat

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin