Deste 3.6


Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü İyi
Sinerji Deste sinerjisi İyi

1 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Orta/Yüksek hasar büyüsü yok.

Orta ya da yüksek hasarlı büyüye sahip olmak iyidir. Kalabalık birlikleri ya da az bir canı kalmış kuleyi almanda işe yarar. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Ateş Ruhları Minyon Sürüsü Felaket Kulesi Elektro Büyücü

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Felaket Kulesi

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Kraliyet Devi Elektro Büyücü

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Kraliyet Devi Madenci

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Tomruk

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Kraliyet Devi Madenci

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Madenci

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Ateş Ruhları Kraliyet Devi

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Madenci Elektro Büyücü

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Dev Kartopu Ateş Ruhları Minyon Sürüsü
Çarpma Goblinler Ateş Ruhları Minyon Sürüsü Felaket Kulesi
Kasırga Minyon Sürüsü Kraliyet Devi Madenci
Tomruk Goblinler Ateş Ruhları
Oklar Goblinler Ateş Ruhları Minyon Sürüsü
Alev Topu Minyon Sürüsü Felaket Kulesi Elektro Büyücü
Zehir Minyon Sürüsü Felaket Kulesi Elektro Büyücü
Yıldırım Felaket Kulesi Elektro Büyücü
Roket Felaket Kulesi

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Ateş Ruhları

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Ateş Ruhları Tomruk

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Ateş Ruhları Felaket Kulesi Madenci

Aşırı yükseldiğinde kuvvetli

Yüksek seviyelerde olduğunda güçlü olan kartlar. Bu kartlar diğer kartlara göre bir ya da iki seviye yukarı olduklarında fark yaratırlar.

Kraliyet Devi

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Goblinler Ateş Ruhları Minyon Sürüsü Elektro Büyücü

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Vasat

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Goblinler Ateş Ruhları Tomruk Madenci Elektro Büyücü Minyon Sürüsü Felaket Kulesi Kraliyet Devi

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

9 Goblinler Ateş Ruhları Tomruk Madenci

Sinerjiler   6 8

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Goblinler + Madenci Kraliyet Devi Elektro Büyücü
Ateş Ruhları + Kraliyet Devi Madenci Felaket Kulesi
Minyon Sürüsü + Madenci Kraliyet Devi
Kraliyet Devi + Ateş Ruhları Madenci Tomruk Minyon Sürüsü Goblinler
+ Ateş Ruhları Tomruk
+ Kraliyet Devi Felaket Kulesi
+ Kraliyet Devi Minyon Sürüsü Goblinler Elektro Büyücü Ateş Ruhları
+ Madenci Goblinler

Karşı Atak   48 81

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Elektro Büyücü Felaket Kulesi Minyon Sürüsü Tomruk Ateş Ruhları
Tomruk Elektro Büyücü Minyon Sürüsü Ateş Ruhları
Madenci Tomruk Elektro Büyücü
Felaket Kulesi Kraliyet Devi Minyon Sürüsü Elektro Büyücü Madenci
Ateş Ruhları Minyon Sürüsü Elektro Büyücü Tomruk Goblinler
Minyon Sürüsü Ateş Ruhları Goblinler Elektro Büyücü
Minyon Sürüsü Tomruk Goblinler Elektro Büyücü
Minyon Sürüsü Felaket Kulesi Tomruk Elektro Büyücü
Minyon Sürüsü Ateş Ruhları Tomruk Felaket Kulesi Elektro Büyücü
Tomruk
Ateş Ruhları Minyon Sürüsü Elektro Büyücü
Tomruk Ateş Ruhları Madenci Elektro Büyücü Goblinler
Minyon Sürüsü
Minyon Sürüsü Ateş Ruhları Goblinler Elektro Büyücü Madenci Felaket Kulesi
Ateş Ruhları Minyon Sürüsü Elektro Büyücü Goblinler Tomruk Madenci
Felaket Kulesi Minyon Sürüsü Tomruk Goblinler Elektro Büyücü Ateş Ruhları
Minyon Sürüsü Felaket Kulesi Elektro Büyücü
Felaket Kulesi Minyon Sürüsü Goblinler Elektro Büyücü Tomruk Ateş Ruhları
Elektro Büyücü Kraliyet Devi Tomruk Madenci
Elektro Büyücü Ateş Ruhları Minyon Sürüsü
Minyon Sürüsü Elektro Büyücü Ateş Ruhları Tomruk
Felaket Kulesi Minyon Sürüsü
Minyon Sürüsü Felaket Kulesi Goblinler Elektro Büyücü
Kraliyet Devi Tomruk Elektro Büyücü Madenci
Elektro Büyücü Felaket Kulesi Tomruk Madenci
Ateş Ruhları Tomruk Minyon Sürüsü Elektro Büyücü Felaket Kulesi
Madenci
Kraliyet Devi Tomruk Elektro Büyücü
Ateş Ruhları Minyon Sürüsü
Minyon Sürüsü Felaket Kulesi Ateş Ruhları Elektro Büyücü Tomruk
Tomruk Elektro Büyücü Ateş Ruhları Minyon Sürüsü
Elektro Büyücü Ateş Ruhları Tomruk Minyon Sürüsü Goblinler
Ateş Ruhları Goblinler Elektro Büyücü Tomruk
Minyon Sürüsü Elektro Büyücü Tomruk Ateş Ruhları
Felaket Kulesi Minyon Sürüsü Elektro Büyücü
Minyon Sürüsü Elektro Büyücü Felaket Kulesi Tomruk Madenci
Minyon Sürüsü Goblinler Tomruk Ateş Ruhları Elektro Büyücü Felaket Kulesi
Elektro Büyücü Tomruk
Minyon Sürüsü Felaket Kulesi Elektro Büyücü Ateş Ruhları
Felaket Kulesi Minyon Sürüsü Madenci Elektro Büyücü
Tomruk Minyon Sürüsü Felaket Kulesi Elektro Büyücü
Minyon Sürüsü Elektro Büyücü
Felaket Kulesi Madenci Elektro Büyücü
Minyon Sürüsü Elektro Büyücü Felaket Kulesi
Minyon Sürüsü Kraliyet Devi Madenci Elektro Büyücü Felaket Kulesi
Felaket Kulesi Minyon Sürüsü
Minyon Sürüsü Felaket Kulesi Elektro Büyücü Goblinler Tomruk
Minyon Sürüsü Felaket Kulesi Elektro Büyücü
Elektro Büyücü Ateş Ruhları Goblinler Tomruk
Madenci Elektro Büyücü Tomruk Goblinler Ateş Ruhları
Goblinler Elektro Büyücü Felaket Kulesi Minyon Sürüsü Ateş Ruhları
Minyon Sürüsü Elektro Büyücü
Elektro Büyücü Felaket Kulesi
Elektro Büyücü Tomruk
Ateş Ruhları Elektro Büyücü Minyon Sürüsü
Minyon Sürüsü Elektro Büyücü Ateş Ruhları
Elektro Büyücü Felaket Kulesi Minyon Sürüsü Ateş Ruhları
Tomruk Ateş Ruhları Elektro Büyücü Goblinler Minyon Sürüsü
Felaket Kulesi Elektro Büyücü Goblinler Minyon Sürüsü Tomruk
Goblinler Elektro Büyücü Minyon Sürüsü Tomruk
Minyon Sürüsü Elektro Büyücü Goblinler Ateş Ruhları Madenci Felaket Kulesi
Felaket Kulesi Minyon Sürüsü Elektro Büyücü
Minyon Sürüsü Felaket Kulesi

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Ateş Ruhları Tomruk Elektro Büyücü
Tomruk Goblinler Ateş Ruhları Elektro Büyücü
Ateş Ruhları Tomruk Elektro Büyücü Minyon Sürüsü Goblinler
Ateş Ruhları Elektro Büyücü Tomruk Goblinler
Elektro Büyücü Ateş Ruhları Minyon Sürüsü
Tomruk Ateş Ruhları Elektro Büyücü Goblinler
Goblinler Tomruk Elektro Büyücü Ateş Ruhları
Minyon Sürüsü Elektro Büyücü Felaket Kulesi Ateş Ruhları
Ateş Ruhları Elektro Büyücü Minyon Sürüsü
Tomruk Elektro Büyücü
Kraliyet Devi
Elektro Büyücü Kraliyet Devi Minyon Sürüsü
Elektro Büyücü
Kraliyet Devi Tomruk Ateş Ruhları Elektro Büyücü
Minyon Sürüsü Kraliyet Devi
Elektro Büyücü Ateş Ruhları Madenci Kraliyet Devi Minyon Sürüsü Goblinler
Goblinler Elektro Büyücü
Tomruk
Elektro Büyücü Ateş Ruhları

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin