Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Desten iyi!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Silahşör Felaket Kulesi Büyücü

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Felaket Kulesi

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Silahşör Valkür Büyücü

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Domuz Binicisi

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Çarpma Alev Topu

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Mini P.E.K.K.A Domuz Binicisi

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Alev Topu

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Mini P.E.K.K.A Domuz Binicisi Valkür

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Mini P.E.K.K.A Domuz Binicisi Valkür

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Domuz Binicisi
Dev Kartopu Silahşör Domuz Binicisi
Çarpma Felaket Kulesi
Barbar Varili Silahşör Valkür Felaket Kulesi Büyücü
Tomruk Mini P.E.K.K.A Silahşör Domuz Binicisi
Deprem Domuz Binicisi Felaket Kulesi
Oklar
Kraliyet Paketi Mini P.E.K.K.A Silahşör Domuz Binicisi Valkür Büyücü
Alev Topu Silahşör Domuz Binicisi Felaket Kulesi Büyücü
Zehir Silahşör Felaket Kulesi Büyücü
Yıldırım Mini P.E.K.K.A Silahşör Valkür Felaket Kulesi Büyücü
Roket Silahşör Domuz Binicisi Valkür Felaket Kulesi Büyücü

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Alev Topu Büyücü

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Alev Topu Valkür Büyücü

Yükselme bilgisi Tekli

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Mini P.E.K.K.A Valkür Felaket Kulesi

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Silahşör Büyücü

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Vasat

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Çarpma Alev Topu Mini P.E.K.K.A Silahşör Domuz Binicisi Valkür Felaket Kulesi Büyücü

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

14 Çarpma Alev Topu Mini P.E.K.K.A Silahşör

Sinerjiler   3 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Çarpma + Alev Topu Domuz Binicisi Mini P.E.K.K.A Felaket Kulesi
Alev Topu + Çarpma Domuz Binicisi
Mini P.E.K.K.A + Çarpma Domuz Binicisi
Silahşör + Valkür Domuz Binicisi
+ Çarpma Alev Topu Mini P.E.K.K.A Valkür Silahşör
+ Silahşör Domuz Binicisi Büyücü
+ Çarpma
+ Valkür

Karşı Atak   66 83

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Alev Topu Valkür
Valkür Çarpma Büyücü Alev Topu Silahşör Felaket Kulesi
Büyücü Çarpma Valkür Alev Topu
Alev Topu
Büyücü Felaket Kulesi Mini P.E.K.K.A Domuz Binicisi Alev Topu Silahşör Valkür
Büyücü Silahşör Alev Topu
Büyücü Silahşör Alev Topu Mini P.E.K.K.A Valkür
Alev Topu Büyücü Silahşör Çarpma
Valkür Büyücü Mini P.E.K.K.A Alev Topu
Felaket Kulesi Mini P.E.K.K.A Büyücü Silahşör
Mini P.E.K.K.A Valkür Silahşör Büyücü Felaket Kulesi
Valkür Büyücü
Silahşör Büyücü Alev Topu Çarpma
Çarpma Silahşör Alev Topu Valkür Büyücü
Büyücü Mini P.E.K.K.A Silahşör Valkür
Mini P.E.K.K.A Felaket Kulesi Valkür Silahşör
Alev Topu Silahşör Valkür Mini P.E.K.K.A
Felaket Kulesi Mini P.E.K.K.A Silahşör
Valkür Büyücü Silahşör Felaket Kulesi
Mini P.E.K.K.A Felaket Kulesi Büyücü Valkür Alev Topu Çarpma Silahşör
Silahşör Domuz Binicisi Alev Topu Büyücü
Alev Topu Silahşör Büyücü
Silahşör Alev Topu
Alev Topu Büyücü Çarpma Valkür
Felaket Kulesi Silahşör Mini P.E.K.K.A
Alev Topu
Felaket Kulesi Mini P.E.K.K.A Silahşör Valkür
Silahşör Alev Topu Domuz Binicisi
Çarpma Alev Topu Silahşör
Mini P.E.K.K.A Silahşör Büyücü Alev Topu Valkür Felaket Kulesi
Valkür Büyücü Alev Topu Mini P.E.K.K.A Felaket Kulesi
Alev Topu
Silahşör Alev Topu Valkür
Alev Topu Valkür Büyücü
Alev Topu Büyücü Felaket Kulesi Çarpma Valkür
Büyücü Çarpma Valkür Alev Topu
Alev Topu Silahşör Valkür Çarpma Büyücü
Büyücü Valkür Silahşör
Alev Topu Çarpma Büyücü
Silahşör Felaket Kulesi Büyücü
Valkür Büyücü Silahşör Alev Topu
Valkür Çarpma Mini P.E.K.K.A Felaket Kulesi Silahşör
Valkür Mini P.E.K.K.A Felaket Kulesi Çarpma
Valkür Alev Topu Büyücü Silahşör Mini P.E.K.K.A
Büyücü Felaket Kulesi Silahşör Alev Topu Çarpma
Felaket Kulesi Silahşör Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Silahşör Felaket Kulesi Valkür
Büyücü Silahşör Alev Topu
Mini P.E.K.K.A Silahşör Felaket Kulesi Valkür
Mini P.E.K.K.A Felaket Kulesi Valkür
Domuz Binicisi Büyücü Silahşör Felaket Kulesi Mini P.E.K.K.A Valkür
Felaket Kulesi Mini P.E.K.K.A Silahşör Valkür
Felaket Kulesi Silahşör
Felaket Kulesi Mini P.E.K.K.A
Felaket Kulesi
Mini P.E.K.K.A Valkür Silahşör
Alev Topu Silahşör Büyücü Valkür
Mini P.E.K.K.A Valkür Felaket Kulesi Silahşör Çarpma
Büyücü Valkür Silahşör Çarpma Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Silahşör Büyücü Felaket Kulesi Valkür
Alev Topu Mini P.E.K.K.A Çarpma Valkür
Büyücü Alev Topu Silahşör Çarpma Valkür
Çarpma Silahşör Alev Topu Büyücü
Valkür Mini P.E.K.K.A Felaket Kulesi Alev Topu Büyücü Silahşör
Valkür Alev Topu Mini P.E.K.K.A Silahşör
Felaket Kulesi Çarpma Büyücü Silahşör Mini P.E.K.K.A
Valkür Çarpma Büyücü
Çarpma Mini P.E.K.K.A Valkür Felaket Kulesi
Felaket Kulesi Alev Topu Çarpma Büyücü Silahşör
Büyücü Felaket Kulesi Valkür Mini P.E.K.K.A

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Büyücü Valkür Çarpma Alev Topu Silahşör
Büyücü
Büyücü Çarpma Silahşör Valkür
Büyücü Çarpma Silahşör Valkür
Çarpma Silahşör Alev Topu Büyücü
Çarpma Valkür Mini P.E.K.K.A Büyücü Silahşör
Alev Topu Valkür Büyücü Silahşör
Valkür Silahşör Mini P.E.K.K.A Büyücü Felaket Kulesi
Büyücü Silahşör Alev Topu
Alev Topu Silahşör
Silahşör Valkür
Büyücü
Mini P.E.K.K.A Silahşör
Alev Topu Çarpma Silahşör
Valkür Alev Topu Silahşör Mini P.E.K.K.A

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin