Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç Harika!
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Ölümsüz!
Sinerji Deste sinerjisi İyi

Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Desten iyi!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Mega Dalkavuk Cellat

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Mega Dalkavuk Koçbaşı Cellat P.E.K.K.A Oduncu

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Koçbaşı

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Çarpma Alev Topu Kasırga

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Koçbaşı Oduncu

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Alev Topu

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Koçbaşı P.E.K.K.A Oduncu

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Oduncu

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Koçbaşı
Dev Kartopu Mega Dalkavuk Koçbaşı Oduncu
Çarpma Koçbaşı
Barbar Varili Koçbaşı Cellat Oduncu
Tomruk Koçbaşı Oduncu
Deprem
Oklar
Kraliyet Paketi Mega Dalkavuk Koçbaşı Cellat P.E.K.K.A Oduncu
Alev Topu Mega Dalkavuk Koçbaşı Cellat Oduncu
Zehir Mega Dalkavuk Cellat
Yıldırım Mega Dalkavuk Koçbaşı Cellat Oduncu
Roket Cellat

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Alev Topu Kasırga Cellat

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Çarpma Alev Topu Kasırga Cellat

Yükselme bilgisi Tekli

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Mega Dalkavuk Koçbaşı Kasırga Cellat P.E.K.K.A

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Kötü

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Çarpma Mega Dalkavuk Kasırga Alev Topu Koçbaşı Oduncu Cellat P.E.K.K.A

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

12 Çarpma Mega Dalkavuk Kasırga Alev Topu

Sinerjiler   6 6

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Çarpma + Mega Dalkavuk Alev Topu Kasırga P.E.K.K.A Cellat Koçbaşı
Mega Dalkavuk + Çarpma Kasırga P.E.K.K.A
Alev Topu + Çarpma Kasırga
Koçbaşı + Cellat Çarpma
+ Mega Dalkavuk Çarpma Alev Topu Cellat P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A Kasırga Çarpma Koçbaşı
+ Çarpma Cellat Kasırga Mega Dalkavuk
+

Karşı Atak   65 83

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Alev Topu Cellat Mega Dalkavuk Kasırga
Cellat Alev Topu Kasırga Mega Dalkavuk Çarpma
Cellat Çarpma Kasırga Alev Topu Oduncu
Alev Topu
P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Koçbaşı Oduncu Alev Topu Cellat
Cellat Alev Topu Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Cellat Alev Topu Kasırga P.E.K.K.A
Cellat Alev Topu Mega Dalkavuk Kasırga Çarpma
P.E.K.K.A Alev Topu Cellat Mega Dalkavuk Oduncu
P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Oduncu
P.E.K.K.A Kasırga Koçbaşı Mega Dalkavuk Cellat
Cellat
Mega Dalkavuk Kasırga Alev Topu Cellat Çarpma
Alev Topu Mega Dalkavuk Kasırga Çarpma Cellat
P.E.K.K.A Oduncu Cellat
Mega Dalkavuk P.E.K.K.A Oduncu Kasırga
Alev Topu Oduncu Kasırga P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Cellat
P.E.K.K.A Kasırga Cellat Oduncu Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk P.E.K.K.A Cellat
P.E.K.K.A Oduncu Mega Dalkavuk Cellat Kasırga Çarpma Alev Topu
Cellat Alev Topu Koçbaşı
Alev Topu Kasırga Mega Dalkavuk Cellat
Koçbaşı Mega Dalkavuk Alev Topu P.E.K.K.A
Alev Topu Kasırga Cellat Çarpma P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Oduncu Mega Dalkavuk
Alev Topu
Kasırga Mega Dalkavuk P.E.K.K.A Oduncu
Cellat Alev Topu Mega Dalkavuk Koçbaşı
Koçbaşı Çarpma Mega Dalkavuk Alev Topu
Mega Dalkavuk Oduncu Alev Topu Kasırga Cellat
Alev Topu Cellat P.E.K.K.A Kasırga Mega Dalkavuk
Alev Topu
Mega Dalkavuk Cellat P.E.K.K.A Alev Topu Koçbaşı
Alev Topu Kasırga P.E.K.K.A
Alev Topu Cellat P.E.K.K.A Oduncu Kasırga Çarpma
Kasırga Çarpma Alev Topu Cellat
Kasırga Alev Topu Oduncu Cellat Çarpma Mega Dalkavuk
Cellat Kasırga Mega Dalkavuk Oduncu
Cellat Alev Topu Çarpma Kasırga
Mega Dalkavuk Cellat Kasırga
Alev Topu Cellat
Mega Dalkavuk P.E.K.K.A Kasırga Oduncu Çarpma
P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Çarpma
Cellat Oduncu Mega Dalkavuk Kasırga Alev Topu
Mega Dalkavuk Cellat Çarpma Kasırga Alev Topu
Mega Dalkavuk P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Cellat
Mega Dalkavuk Cellat Alev Topu
Mega Dalkavuk P.E.K.K.A Oduncu Cellat
P.E.K.K.A Kasırga Mega Dalkavuk Cellat
P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Koçbaşı Cellat
P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Cellat Oduncu
P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Kasırga Koçbaşı
Mega Dalkavuk P.E.K.K.A Oduncu Kasırga
Mega Dalkavuk Kasırga Oduncu Cellat P.E.K.K.A
Mega Dalkavuk Alev Topu Oduncu Kasırga Cellat
P.E.K.K.A Oduncu Cellat Çarpma Mega Dalkavuk Koçbaşı
Çarpma Oduncu Cellat P.E.K.K.A Mega Dalkavuk
Kasırga Oduncu Cellat P.E.K.K.A
Alev Topu Çarpma Cellat Oduncu Mega Dalkavuk
Cellat Çarpma Kasırga Mega Dalkavuk P.E.K.K.A Alev Topu Oduncu
Çarpma Mega Dalkavuk Alev Topu Kasırga
P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Cellat Alev Topu Oduncu Kasırga
Cellat Alev Topu Kasırga P.E.K.K.A Oduncu Mega Dalkavuk
Çarpma P.E.K.K.A Kasırga Oduncu
Oduncu Cellat Çarpma Mega Dalkavuk Kasırga
Çarpma Mega Dalkavuk P.E.K.K.A Oduncu
Mega Dalkavuk Cellat Çarpma Alev Topu Kasırga
P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Oduncu

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Cellat Çarpma Kasırga Alev Topu
Cellat Mega Dalkavuk
Çarpma Cellat Oduncu Mega Dalkavuk Kasırga
Cellat Çarpma Kasırga Mega Dalkavuk Oduncu
Cellat Kasırga Çarpma Mega Dalkavuk Alev Topu
Kasırga Çarpma Mega Dalkavuk Cellat
Mega Dalkavuk Alev Topu Cellat Oduncu Kasırga
Oduncu Mega Dalkavuk Cellat Kasırga
Cellat Mega Dalkavuk Kasırga Alev Topu
Mega Dalkavuk Alev Topu Koçbaşı
Koçbaşı
Kasırga Cellat
Oduncu Mega Dalkavuk Kasırga
Alev Topu Cellat Çarpma Koçbaşı Mega Dalkavuk
Cellat Alev Topu Mega Dalkavuk

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin