Deste 3.6


Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Ölümsüz!
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

1 problem 2 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

SORUN Kazanma durumu yok!

Oyunu daha kolay kazanmak için kulelere sağlam hasar veren bir karta sahip olmak gerekir. Sende ise hiç yok. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Rakibin iksiriyle başa çıkmanın yolu yok!

Rakibin İksir Toplayıcısı kullandığında buna karşılık vermelisin, ya toplayıcıyı keseceksin ya da iksir biriktirmesini onun aleyhine kullanacaksın.

Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Orta/Yüksek hasar büyüsü yok.

Orta ya da yüksek hasarlı büyüye sahip olmak iyidir. Kalabalık birlikleri ya da az bir canı kalmış kuleyi almanda işe yarar. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Ateş Ruhları Mega Dalkavuk Büyücü Elektro Büyücü

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Mega Dalkavuk Büyücü Elektro Büyücü

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Olmayan

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Tomruk

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Elit Barbarlar

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Olmayan

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Ateş Ruhları Elit Barbarlar Mini P.E.K.K.A

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Elit Barbarlar Mini P.E.K.K.A Elektro Büyücü

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Dev Kartopu Ateş Ruhları İskelet Ordusu
Çarpma Ateş Ruhları İskelet Ordusu
Kasırga Elit Barbarlar İskelet Ordusu
Tomruk Ateş Ruhları İskelet Ordusu
Oklar Ateş Ruhları İskelet Ordusu
Alev Topu Mega Dalkavuk Büyücü Elektro Büyücü
Zehir Büyücü İskelet Ordusu Elektro Büyücü
Yıldırım Elit Barbarlar Mini P.E.K.K.A Büyücü Elektro Büyücü
Roket Elit Barbarlar Büyücü

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Ateş Ruhları Büyücü

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Ateş Ruhları Büyücü Tomruk

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Ateş Ruhları Mega Dalkavuk Mini P.E.K.K.A İskelet Ordusu

Aşırı yükseldiğinde kuvvetli

Yüksek seviyelerde olduğunda güçlü olan kartlar. Bu kartlar diğer kartlara göre bir ya da iki seviye yukarı olduklarında fark yaratırlar.

Elit Barbarlar İskelet Ordusu

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Ateş Ruhları Büyücü Elektro Büyücü

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Vasat

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Tomruk Ateş Ruhları Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Mini P.E.K.K.A Elektro Büyücü Büyücü Elit Barbarlar

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

10 Tomruk Ateş Ruhları Mega Dalkavuk İskelet Ordusu

Sinerjiler   5 4

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Ateş Ruhları + Mini P.E.K.K.A Elit Barbarlar
Elit Barbarlar + Ateş Ruhları Tomruk
Mega Dalkavuk + Elektro Büyücü
Mini P.E.K.K.A + Ateş Ruhları Tomruk İskelet Ordusu
+
+ Mini P.E.K.K.A
+ Elit Barbarlar Mini P.E.K.K.A
+ Mega Dalkavuk

Karşı Atak   59 83

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Elektro Büyücü Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Tomruk Büyücü Ateş Ruhları
İskelet Ordusu Büyücü Elektro Büyücü Tomruk Ateş Ruhları
Tomruk Elektro Büyücü
Mini P.E.K.K.A Elit Barbarlar Büyücü Mega Dalkavuk Elektro Büyücü İskelet Ordusu
Ateş Ruhları Mega Dalkavuk Büyücü Mini P.E.K.K.A İskelet Ordusu Tomruk Elit Barbarlar Elektro Büyücü
Büyücü Ateş Ruhları Elektro Büyücü Mega Dalkavuk
Elit Barbarlar Büyücü Mega Dalkavuk Elektro Büyücü İskelet Ordusu Tomruk Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Elit Barbarlar İskelet Ordusu Tomruk Elektro Büyücü Mega Dalkavuk Büyücü
Mini P.E.K.K.A Elit Barbarlar İskelet Ordusu Elektro Büyücü Ateş Ruhları Büyücü Mega Dalkavuk Tomruk
Tomruk Büyücü İskelet Ordusu
Mega Dalkavuk Büyücü Ateş Ruhları Elektro Büyücü
Tomruk Büyücü Ateş Ruhları Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Elektro Büyücü
Elit Barbarlar Büyücü İskelet Ordusu Mini P.E.K.K.A
İskelet Ordusu Mini P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Elektro Büyücü Ateş Ruhları Elit Barbarlar
Mega Dalkavuk Tomruk İskelet Ordusu Mini P.E.K.K.A Elit Barbarlar Elektro Büyücü Ateş Ruhları
İskelet Ordusu Mini P.E.K.K.A Elit Barbarlar Mega Dalkavuk Ateş Ruhları Elektro Büyücü Tomruk
Mega Dalkavuk Büyücü Elektro Büyücü
Mini P.E.K.K.A İskelet Ordusu Elektro Büyücü Tomruk Ateş Ruhları Mega Dalkavuk Elit Barbarlar Büyücü
Elektro Büyücü Büyücü Elit Barbarlar Tomruk
Mega Dalkavuk Büyücü Ateş Ruhları Elektro Büyücü
Ateş Ruhları Büyücü İskelet Ordusu Tomruk Elektro Büyücü
İskelet Ordusu Mega Dalkavuk Mini P.E.K.K.A
Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Mini P.E.K.K.A Elit Barbarlar Elektro Büyücü
Elektro Büyücü Tomruk Mega Dalkavuk
Mini P.E.K.K.A Elit Barbarlar Mega Dalkavuk Tomruk Elektro Büyücü Büyücü
Ateş Ruhları Büyücü Elektro Büyücü Elit Barbarlar Mini P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Tomruk İskelet Ordusu
Mega Dalkavuk Tomruk Elektro Büyücü
Büyücü İskelet Ordusu Elit Barbarlar Ateş Ruhları
Elit Barbarlar Elektro Büyücü Büyücü Ateş Ruhları İskelet Ordusu Tomruk
Büyücü İskelet Ordusu Elektro Büyücü Tomruk Ateş Ruhları
Elektro Büyücü Tomruk Ateş Ruhları İskelet Ordusu Mega Dalkavuk Büyücü
Büyücü Ateş Ruhları İskelet Ordusu Mega Dalkavuk Elektro Büyücü Tomruk
Ateş Ruhları Tomruk Elektro Büyücü Büyücü
Mega Dalkavuk Büyücü Elektro Büyücü
Büyücü
İskelet Ordusu Mini P.E.K.K.A Tomruk Elektro Büyücü Mega Dalkavuk
İskelet Ordusu Elit Barbarlar Mini P.E.K.K.A Ateş Ruhları Mega Dalkavuk Tomruk Elektro Büyücü
Elektro Büyücü Mega Dalkavuk Tomruk Mini P.E.K.K.A Elit Barbarlar Büyücü
Büyücü Elektro Büyücü Mega Dalkavuk Ateş Ruhları
İskelet Ordusu Elit Barbarlar Mega Dalkavuk Elektro Büyücü Mini P.E.K.K.A
İskelet Ordusu Mini P.E.K.K.A Elektro Büyücü Mega Dalkavuk Tomruk Elit Barbarlar
Büyücü Elektro Büyücü Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Mini P.E.K.K.A Elit Barbarlar Elektro Büyücü İskelet Ordusu
İskelet Ordusu Elit Barbarlar Mini P.E.K.K.A Elektro Büyücü Mega Dalkavuk
İskelet Ordusu Elektro Büyücü Büyücü Elit Barbarlar Mega Dalkavuk Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Elit Barbarlar
Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Elektro Büyücü Elit Barbarlar Tomruk
Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Elit Barbarlar Mini P.E.K.K.A Elektro Büyücü
Mega Dalkavuk Mini P.E.K.K.A İskelet Ordusu Elektro Büyücü Ateş Ruhları Tomruk
Mega Dalkavuk Elektro Büyücü Tomruk Büyücü Ateş Ruhları
Elit Barbarlar Elektro Büyücü İskelet Ordusu Mini P.E.K.K.A Mega Dalkavuk Ateş Ruhları
İskelet Ordusu Elektro Büyücü Mega Dalkavuk Elit Barbarlar Mini P.E.K.K.A Büyücü
Mini P.E.K.K.A İskelet Ordusu Elit Barbarlar Büyücü Elektro Büyücü
Tomruk Elektro Büyücü Mini P.E.K.K.A Mega Dalkavuk
Ateş Ruhları Mega Dalkavuk Büyücü Elit Barbarlar Elektro Büyücü İskelet Ordusu
Elektro Büyücü Mega Dalkavuk Ateş Ruhları İskelet Ordusu Büyücü
İskelet Ordusu Büyücü Ateş Ruhları Elit Barbarlar Elektro Büyücü Mini P.E.K.K.A Mega Dalkavuk
İskelet Ordusu Mini P.E.K.K.A Elektro Büyücü Mega Dalkavuk Elit Barbarlar Ateş Ruhları Tomruk
Elektro Büyücü İskelet Ordusu Tomruk Büyücü Elit Barbarlar Mini P.E.K.K.A
İskelet Ordusu Elektro Büyücü Büyücü Tomruk Mega Dalkavuk
Elit Barbarlar Elektro Büyücü Mega Dalkavuk Mini P.E.K.K.A İskelet Ordusu Ateş Ruhları
Mega Dalkavuk Büyücü Elektro Büyücü
Mega Dalkavuk Elit Barbarlar Büyücü Mini P.E.K.K.A

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Tomruk Büyücü Ateş Ruhları Elektro Büyücü İskelet Ordusu
Büyücü Tomruk Ateş Ruhları Mega Dalkavuk Elektro Büyücü
Tomruk İskelet Ordusu Ateş Ruhları Büyücü Elektro Büyücü Mega Dalkavuk
Elektro Büyücü Büyücü Ateş Ruhları Tomruk Mega Dalkavuk
Elektro Büyücü Mega Dalkavuk Ateş Ruhları Büyücü
Tomruk Ateş Ruhları Büyücü Elektro Büyücü Mini P.E.K.K.A Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Büyücü Tomruk Ateş Ruhları Elektro Büyücü
Mini P.E.K.K.A İskelet Ordusu Mega Dalkavuk Elektro Büyücü Ateş Ruhları
Ateş Ruhları Mega Dalkavuk Büyücü Elektro Büyücü
Mega Dalkavuk Tomruk Elektro Büyücü
Mega Dalkavuk Elit Barbarlar İskelet Ordusu
İskelet Ordusu Elektro Büyücü Elit Barbarlar
Mega Dalkavuk Mini P.E.K.K.A Elit Barbarlar Elektro Büyücü
Tomruk Ateş Ruhları Elektro Büyücü Mega Dalkavuk
Elit Barbarlar Mega Dalkavuk
İskelet Ordusu Elektro Büyücü Mega Dalkavuk Ateş Ruhları Elit Barbarlar
Elektro Büyücü Mini P.E.K.K.A
Tomruk
Mega Dalkavuk Elektro Büyücü Mini P.E.K.K.A Ateş Ruhları

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin