Deste 3.9


Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Ölümsüz!
Saldırı Ofansif güç Harika!
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi Kötü

3 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Rakibine iksir harcatmanın bir yolu yok.

Rakibin pahalı kartlar ile oynadığında (6 veya üzeri) onu cezalandırmak ve iksir biriktirmesine fırsat vermemek için diğer taraftar saldırı yapabilirsin.

Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Bilgi Döngü sağlayacak ucuz kart yok.

Yüksek iksir harcatan kartlarla oynadığında hızlı bir döngüye sahip rakibe karşı savunman zorlaşır. Ayrıca ucuz bir döngü kurduğunda kartları sıklıkla oynama fırsatını elde edeceğin için kazanman daha da kolaylaşır. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Saldıranı sıfırlayabilen/yeniden hedefleyebilen kartın yok.

Saldırmalarına izin verdiğinde ya da kulene kilitlendiğinde onun dikkatini dağıtacak bir şey olmadığında çok tehlikeli olabilen kartlar. Bunlar gibi:

Onlarla daha iyi mücadele edebilmek için, ataklarını sıfırlayabilecek kartlara sahip olman iyi olur. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Minyonlar Firecracker Cellat Büyülü Okçu

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Firecracker Cellat Büyülü Okçu

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Roket

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Oklar Alev Topu Roket

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Alev Topu Roket

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Büyülü Okçu

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Firecracker Büyülü Okçu

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Dev Kartopu Minyonlar
Çarpma Minyonlar
Kasırga Minyonlar
Tomruk
Oklar Minyonlar Firecracker
Alev Topu Minyonlar Firecracker Cellat Büyülü Okçu
Zehir Minyonlar Firecracker Cellat Büyülü Okçu
Yıldırım Cellat Büyülü Okçu
Roket Cellat

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Oklar Firecracker Alev Topu Roket Kasırga Cellat Büyülü Okçu

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Oklar Firecracker Alev Topu Roket Kasırga Cellat Büyülü Okçu

Yükselme bilgisi Tekli

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Oklar Roket Kasırga Cellat

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Minyonlar

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

İyi

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Oklar Minyonlar Firecracker Kasırga Alev Topu Büyülü Okçu Cellat Roket

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

12 Oklar Minyonlar Firecracker Kasırga

Sinerjiler   3 3

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Oklar +
Minyonlar +
Firecracker +
Alev Topu + Kasırga
+ Kasırga
+ Alev Topu Cellat Roket Büyülü Okçu
+ Kasırga
+ Kasırga

Karşı Atak   52 83

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Cellat Oklar Büyülü Okçu Alev Topu Roket Kasırga Minyonlar Firecracker
Oklar Cellat Kasırga Firecracker Alev Topu Büyülü Okçu
Oklar Alev Topu Büyülü Okçu Firecracker
Minyonlar Cellat Alev Topu Roket
Cellat Minyonlar Kasırga Roket Alev Topu Firecracker
Cellat Oklar Alev Topu Kasırga Firecracker Minyonlar Roket Büyülü Okçu
Cellat Oklar Firecracker Alev Topu Büyülü Okçu Roket
Minyonlar
Roket Kasırga Minyonlar Cellat
Cellat
Alev Topu Cellat Kasırga Firecracker Minyonlar
Oklar Cellat Büyülü Okçu Alev Topu Kasırga
Cellat
Minyonlar Kasırga
Minyonlar Alev Topu Cellat Kasırga Roket
Roket Kasırga Minyonlar Cellat
Minyonlar Cellat
Alev Topu Kasırga Cellat Minyonlar
Cellat Büyülü Okçu Roket Alev Topu
Alev Topu Kasırga Roket Minyonlar Cellat Firecracker
Alev Topu Kasırga Firecracker Oklar Cellat
Minyonlar Büyülü Okçu
Alev Topu Roket
Kasırga Minyonlar
Cellat Alev Topu Firecracker Büyülü Okçu Roket
Roket Kasırga Cellat Alev Topu
Alev Topu Cellat Kasırga
Roket Alev Topu
Cellat Minyonlar Roket Alev Topu Firecracker
Roket Alev Topu Kasırga
Alev Topu Oklar Kasırga Cellat
Minyonlar Kasırga Oklar Büyülü Okçu Alev Topu Cellat Firecracker
Alev Topu Kasırga Oklar Minyonlar Cellat
Cellat Oklar Minyonlar Kasırga Firecracker
Cellat Alev Topu Oklar Kasırga Büyülü Okçu
Minyonlar Cellat Kasırga Firecracker
Firecracker Roket Alev Topu Cellat
Kasırga Minyonlar
Roket Minyonlar
Cellat Büyülü Okçu Oklar Firecracker Roket Alev Topu Kasırga
Roket Minyonlar Cellat Alev Topu Kasırga
Minyonlar Roket Firecracker
Minyonlar Roket Cellat
Roket Alev Topu Cellat Minyonlar Büyülü Okçu Firecracker
Roket Cellat
Kasırga Cellat
Roket Minyonlar Cellat
Cellat
Minyonlar Kasırga
Minyonlar Kasırga
Kasırga Minyonlar Cellat
Oklar Büyülü Okçu Alev Topu Kasırga Cellat Firecracker Minyonlar
Cellat Minyonlar
Roket Minyonlar Cellat
Cellat Kasırga
Alev Topu Cellat Oklar Minyonlar
Cellat Roket Büyülü Okçu Alev Topu Minyonlar Firecracker Oklar Kasırga
Minyonlar Roket Kasırga Firecracker Alev Topu
Kasırga Cellat Alev Topu Minyonlar
Minyonlar Büyülü Okçu Kasırga Roket Alev Topu Cellat
Roket Kasırga
Cellat Minyonlar Firecracker Kasırga Oklar
Roket Minyonlar
Cellat Oklar Minyonlar Alev Topu Firecracker Kasırga
Minyonlar

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Cellat Büyülü Okçu Kasırga Firecracker Alev Topu Oklar Minyonlar
Cellat Oklar
Cellat Oklar Firecracker Minyonlar Büyülü Okçu Kasırga
Kasırga Oklar Cellat Firecracker Büyülü Okçu
Cellat Kasırga Oklar Minyonlar Firecracker Büyülü Okçu Alev Topu
Kasırga Firecracker Cellat Oklar Büyülü Okçu
Cellat Oklar Alev Topu Büyülü Okçu Firecracker Kasırga
Minyonlar Kasırga Cellat
Oklar Cellat Minyonlar Büyülü Okçu Firecracker Alev Topu Kasırga
Cellat Alev Topu Minyonlar Firecracker Kasırga
Alev Topu Minyonlar
Kasırga
Cellat Alev Topu Minyonlar
Büyülü Okçu Minyonlar
Minyonlar Alev Topu
Minyonlar
Kasırga Alev Topu
Cellat Alev Topu Firecracker

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin