Deste 4.0


Deste puanı Puan

Defans Defansif güç İyi
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü İyi
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

2 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Ucuz büyü kartı yok.

Maçın sonunda genelde rakip kulede çok az can kalmış olur. Kulenin işini bitirecek ucuz bir büyüye sahip değilsin. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Saldıranı sıfırlayabilen/yeniden hedefleyebilen kartın yok.

Saldırmalarına izin verdiğinde ya da kulene kilitlendiğinde onun dikkatini dağıtacak bir şey olmadığında çok tehlikeli olabilen kartlar. Bunlar gibi:

Onlarla daha iyi mücadele edebilmek için, ataklarını sıfırlayabilecek kartlara sahip olman iyi olur. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Yarasalar Büyücü Yavru Ejderha

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Yarasalar Kraliyet Devi Valkür Büyücü Yavru Ejderha

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Kraliyet Devi

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Alev Topu

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Kraliyet Devi

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Alev Topu

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Kraliyet Devi Mini P.E.K.K.A Valkür Yavru Ejderha

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Mini P.E.K.K.A Valkür

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Dev Kartopu Yarasalar
Çarpma Yarasalar
Kasırga Yarasalar Kraliyet Devi
Tomruk
Oklar Yarasalar
Alev Topu Büyücü
Zehir Yarasalar Büyücü
Yıldırım Mini P.E.K.K.A Valkür Büyücü Yavru Ejderha
Roket Valkür Büyücü

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Alev Topu Büyücü Yavru Ejderha

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Alev Topu Valkür Büyücü Yavru Ejderha

Yükselme bilgisi Tekli

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Yarasalar Mini P.E.K.K.A Klon

Aşırı yükseldiğinde kuvvetli

Yüksek seviyelerde olduğunda güçlü olan kartlar. Bu kartlar diğer kartlara göre bir ya da iki seviye yukarı olduklarında fark yaratırlar.

Kraliyet Devi

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Büyücü

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

İyi

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Yarasalar Klon Alev Topu Mini P.E.K.K.A Valkür Yavru Ejderha Büyücü Kraliyet Devi

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

13 Yarasalar Klon Alev Topu Mini P.E.K.K.A

Sinerjiler   2 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Yarasalar + Kraliyet Devi Valkür Mini P.E.K.K.A Klon
Kraliyet Devi + Alev Topu Büyücü Yarasalar
Alev Topu + Kraliyet Devi
Mini P.E.K.K.A + Yavru Ejderha Yarasalar
+ Büyücü Yarasalar
+ Kraliyet Devi Valkür
+ Yavru Ejderha Yarasalar
+ Mini P.E.K.K.A Klon

Karşı Atak   61 83

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Valkür Yavru Ejderha Alev Topu Büyücü Yarasalar
Büyücü Valkür Yavru Ejderha Alev Topu
Alev Topu Yavru Ejderha
Mini P.E.K.K.A Büyücü Kraliyet Devi Alev Topu Valkür Yarasalar Yavru Ejderha
Yavru Ejderha Büyücü Mini P.E.K.K.A Valkür Alev Topu
Büyücü Alev Topu Yavru Ejderha
Valkür Alev Topu Büyücü Yavru Ejderha Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Büyücü Yarasalar
Mini P.E.K.K.A Valkür Büyücü
Yavru Ejderha Valkür Büyücü
Büyücü Yarasalar Yavru Ejderha Alev Topu
Alev Topu Yavru Ejderha Büyücü Valkür
Valkür Büyücü Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Yarasalar Valkür
Yarasalar Alev Topu Mini P.E.K.K.A Valkür Yavru Ejderha
Mini P.E.K.K.A Yarasalar
Valkür Yarasalar Yavru Ejderha Büyücü
Mini P.E.K.K.A Alev Topu Büyücü Valkür
Kraliyet Devi Yavru Ejderha Büyücü Alev Topu
Alev Topu Büyücü Yarasalar Yavru Ejderha
Alev Topu Valkür Büyücü Yavru Ejderha
Mini P.E.K.K.A Yarasalar
Alev Topu
Mini P.E.K.K.A Yarasalar Valkür
Alev Topu Kraliyet Devi
Mini P.E.K.K.A Alev Topu Büyücü Valkür Yavru Ejderha
Büyücü Alev Topu Valkür Mini P.E.K.K.A Yavru Ejderha
Alev Topu
Kraliyet Devi Yavru Ejderha Valkür Alev Topu
Alev Topu Büyücü Valkür
Alev Topu Büyücü Valkür Yavru Ejderha
Büyücü Alev Topu Valkür Yavru Ejderha Yarasalar
Alev Topu Yarasalar Valkür Yavru Ejderha Büyücü
Büyücü Yavru Ejderha Valkür Yarasalar
Alev Topu Yavru Ejderha Büyücü
Yavru Ejderha Büyücü
Alev Topu Valkür Büyücü
Valkür Mini P.E.K.K.A
Valkür Mini P.E.K.K.A
Valkür Alev Topu Büyücü Yavru Ejderha Mini P.E.K.K.A
Büyücü Yarasalar Alev Topu
Mini P.E.K.K.A Yavru Ejderha Yarasalar
Mini P.E.K.K.A Valkür
Büyücü Alev Topu Yavru Ejderha
Mini P.E.K.K.A Valkür
Mini P.E.K.K.A Valkür
Kraliyet Devi Mini P.E.K.K.A Büyücü Valkür
Mini P.E.K.K.A Valkür
Yarasalar
Mini P.E.K.K.A Yarasalar
Mini P.E.K.K.A Valkür Yarasalar
Alev Topu Yavru Ejderha Büyücü Valkür Yarasalar
Mini P.E.K.K.A Yarasalar Valkür
Yavru Ejderha Yarasalar Büyücü Mini P.E.K.K.A Valkür
Mini P.E.K.K.A Büyücü Valkür
Alev Topu Yavru Ejderha Mini P.E.K.K.A Valkür
Yavru Ejderha Alev Topu Valkür Büyücü
Yarasalar Büyücü Yavru Ejderha Alev Topu
Valkür Büyücü Mini P.E.K.K.A Alev Topu
Valkür Yavru Ejderha Mini P.E.K.K.A Alev Topu
Büyücü Mini P.E.K.K.A
Valkür Yarasalar Yavru Ejderha Büyücü
Mini P.E.K.K.A Yavru Ejderha Valkür
Büyücü Alev Topu Yarasalar Yavru Ejderha
Mini P.E.K.K.A Valkür Büyücü Yarasalar

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Yavru Ejderha Valkür Büyücü Yarasalar Alev Topu
Büyücü Yarasalar Yavru Ejderha
Büyücü Yarasalar Yavru Ejderha Valkür
Yavru Ejderha Büyücü Valkür
Yavru Ejderha Alev Topu Yarasalar Büyücü
Valkür Yavru Ejderha Büyücü Mini P.E.K.K.A
Alev Topu Yavru Ejderha Valkür Büyücü
Mini P.E.K.K.A Valkür Yarasalar Yavru Ejderha
Büyücü Yavru Ejderha Alev Topu
Alev Topu Yavru Ejderha Yarasalar Valkür
Alev Topu Yavru Ejderha Klon Kraliyet Devi
Klon Valkür Kraliyet Devi
Mini P.E.K.K.A
Kraliyet Devi Alev Topu Yavru Ejderha
Yavru Ejderha Kraliyet Devi
Kraliyet Devi Alev Topu Klon Yarasalar
Valkür Mini P.E.K.K.A Yarasalar
Alev Topu
Alev Topu Mini P.E.K.K.A Valkür

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin