Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç Harika!
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi İyi

2 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Ucuz büyü kartı yok.

Maçın sonunda genelde rakip kulede çok az can kalmış olur. Kulenin işini bitirecek ucuz bir büyüye sahip değilsin. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Saldıranı sıfırlayabilen/yeniden hedefleyebilen kartın yok.

Saldırmalarına izin verdiğinde ya da kulene kilitlendiğinde onun dikkatini dağıtacak bir şey olmadığında çok tehlikeli olabilen kartlar. Bunlar gibi:

Onlarla daha iyi mücadele edebilmek için, ataklarını sıfırlayabilecek kartlara sahip olman iyi olur. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Yarasalar Büyücü

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Yarasalar Şövalye Büyücü Haydut Mega Şövalye

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Goblin Fıçısı Mega Şövalye

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Alev Topu

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Goblin Fıçısı Haydut Mega Şövalye

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Alev Topu Goblin Fıçısı

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Şövalye Haydut Mega Şövalye

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Goblin Fıçısı Haydut

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Yarasalar İskelet Ordusu Goblin Fıçısı Haydut
Dev Kartopu Yarasalar İskelet Ordusu Goblin Fıçısı
Çarpma Yarasalar İskelet Ordusu Goblin Fıçısı Haydut
Barbar Varili Şövalye Büyücü İskelet Ordusu Goblin Fıçısı Haydut
Tomruk İskelet Ordusu Goblin Fıçısı Haydut
Deprem İskelet Ordusu Goblin Fıçısı
Oklar Yarasalar İskelet Ordusu Goblin Fıçısı
Kraliyet Paketi Yarasalar Şövalye Büyücü İskelet Ordusu Goblin Fıçısı Haydut
Alev Topu Büyücü İskelet Ordusu Goblin Fıçısı Haydut
Zehir Yarasalar Büyücü İskelet Ordusu
Yıldırım Şövalye Büyücü Haydut
Roket Büyücü

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Alev Topu Büyücü

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Alev Topu Büyücü Mega Şövalye

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Yarasalar Şövalye İskelet Ordusu Mega Şövalye

Aşırı yükseldiğinde kuvvetli

Yüksek seviyelerde olduğunda güçlü olan kartlar. Bu kartlar diğer kartlara göre bir ya da iki seviye yukarı olduklarında fark yaratırlar.

İskelet Ordusu Goblin Fıçısı

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Büyücü Goblin Fıçısı

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Vasat

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Yarasalar Şövalye İskelet Ordusu Goblin Fıçısı Haydut Alev Topu Büyücü Mega Şövalye

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

11 Yarasalar Şövalye İskelet Ordusu Goblin Fıçısı

Sinerjiler   4 8

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Yarasalar + Şövalye Haydut Mega Şövalye
Şövalye + Goblin Fıçısı Yarasalar Büyücü Haydut
Alev Topu + Mega Şövalye
Büyücü + Şövalye Haydut
+ Goblin Fıçısı
+ Şövalye İskelet Ordusu Mega Şövalye
+ Yarasalar Büyücü Şövalye Mega Şövalye
+ Alev Topu Goblin Fıçısı Haydut Yarasalar

Karşı Atak   58 84

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Mega Şövalye Haydut Alev Topu Şövalye Yarasalar
Şövalye Yarasalar İskelet Ordusu Alev Topu Büyücü
İskelet Ordusu Mega Şövalye Büyücü Şövalye Alev Topu
Alev Topu Şövalye Haydut
Şövalye Büyücü Alev Topu İskelet Ordusu Yarasalar Mega Şövalye Goblin Fıçısı
Büyücü Alev Topu
Mega Şövalye Büyücü İskelet Ordusu Alev Topu
Büyücü Alev Topu
Mega Şövalye Büyücü İskelet Ordusu Alev Topu Şövalye
İskelet Ordusu Yarasalar Büyücü Şövalye
İskelet Ordusu Mega Şövalye Şövalye Büyücü
Mega Şövalye Büyücü İskelet Ordusu
Büyücü Yarasalar Alev Topu
Haydut Büyücü Mega Şövalye İskelet Ordusu Şövalye Alev Topu
Büyücü Şövalye Mega Şövalye İskelet Ordusu
İskelet Ordusu Yarasalar Haydut Şövalye Mega Şövalye
Haydut Mega Şövalye Yarasalar İskelet Ordusu Şövalye Alev Topu
İskelet Ordusu Mega Şövalye Şövalye Haydut Yarasalar
Şövalye Yarasalar Mega Şövalye Büyücü
İskelet Ordusu Mega Şövalye Büyücü Şövalye Alev Topu Haydut
Şövalye Büyücü Haydut Goblin Fıçısı Alev Topu
Alev Topu Büyücü Yarasalar
Alev Topu Haydut
Mega Şövalye Alev Topu İskelet Ordusu Büyücü
Şövalye Yarasalar İskelet Ordusu
Şövalye Alev Topu
İskelet Ordusu Yarasalar Şövalye
Alev Topu Şövalye Goblin Fıçısı
İskelet Ordusu Yarasalar Alev Topu
Haydut Mega Şövalye Şövalye Alev Topu Büyücü
Mega Şövalye Alev Topu Büyücü İskelet Ordusu
Alev Topu Goblin Fıçısı
Alev Topu
Alev Topu Büyücü İskelet Ordusu Mega Şövalye
Mega Şövalye Alev Topu Büyücü İskelet Ordusu
Mega Şövalye İskelet Ordusu Büyücü Alev Topu Yarasalar
İskelet Ordusu Alev Topu Mega Şövalye Büyücü Yarasalar
Büyücü Şövalye Mega Şövalye Yarasalar İskelet Ordusu
Alev Topu Büyücü
Büyücü Şövalye
Büyücü Mega Şövalye Şövalye Haydut Alev Topu
İskelet Ordusu Haydut Mega Şövalye Şövalye
İskelet Ordusu Şövalye Haydut Mega Şövalye
Şövalye Haydut Alev Topu Büyücü Mega Şövalye
Büyücü Yarasalar Alev Topu
İskelet Ordusu Yarasalar Şövalye Mega Şövalye Haydut
İskelet Ordusu Şövalye Mega Şövalye Haydut
Büyücü Alev Topu
Şövalye İskelet Ordusu Mega Şövalye Haydut
İskelet Ordusu Şövalye Haydut Mega Şövalye
İskelet Ordusu Goblin Fıçısı Büyücü Mega Şövalye Şövalye
Şövalye Mega Şövalye
İskelet Ordusu Şövalye Yarasalar
İskelet Ordusu Şövalye Yarasalar
Şövalye İskelet Ordusu Yarasalar Haydut Mega Şövalye
Haydut Alev Topu Mega Şövalye Büyücü Goblin Fıçısı Şövalye Yarasalar
Şövalye İskelet Ordusu Mega Şövalye Yarasalar Haydut
Haydut Şövalye Mega Şövalye Büyücü Yarasalar İskelet Ordusu
Şövalye Haydut İskelet Ordusu Mega Şövalye Büyücü
Alev Topu Mega Şövalye Şövalye
Büyücü İskelet Ordusu Alev Topu Mega Şövalye Şövalye Haydut
İskelet Ordusu Yarasalar Büyücü Alev Topu
Şövalye İskelet Ordusu Mega Şövalye Büyücü Haydut Alev Topu
İskelet Ordusu Şövalye Haydut Alev Topu Mega Şövalye
İskelet Ordusu Büyücü Mega Şövalye
İskelet Ordusu Büyücü Şövalye Yarasalar Mega Şövalye
Şövalye İskelet Ordusu Mega Şövalye
Yarasalar Alev Topu Büyücü
Yarasalar Büyücü Mega Şövalye Haydut Şövalye

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Büyücü Mega Şövalye İskelet Ordusu Şövalye Alev Topu Yarasalar
Büyücü Mega Şövalye Haydut Yarasalar Şövalye
İskelet Ordusu Büyücü Mega Şövalye Yarasalar Haydut Şövalye
Büyücü Mega Şövalye Şövalye Haydut
Alev Topu Büyücü Yarasalar
Şövalye Büyücü
Alev Topu Mega Şövalye Haydut Şövalye Büyücü
İskelet Ordusu Şövalye Haydut Yarasalar Mega Şövalye Büyücü
Büyücü Alev Topu
Alev Topu İskelet Ordusu
İskelet Ordusu
Büyücü
Haydut Şövalye Mega Şövalye
Alev Topu Haydut
Şövalye Haydut Alev Topu Mega Şövalye

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin