Deste 3.9


Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

1 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Saldıranı sıfırlayabilen/yeniden hedefleyebilen kartın yok.

Saldırmalarına izin verdiğinde ya da kulene kilitlendiğinde onun dikkatini dağıtacak bir şey olmadığında çok tehlikeli olabilen kartlar. Bunlar gibi:

Onlarla daha iyi mücadele edebilmek için, ataklarını sıfırlayabilecek kartlara sahip olman iyi olur. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Yarasalar Büyücü Buz Büyücüsü

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Yarasalar Büyücü Buz Büyücüsü Mega Şövalye

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Koçbaşı Mega Şövalye

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Alev Topu Tomruk

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Koçbaşı Mega Şövalye

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Alev Topu

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Mini P.E.K.K.A Koçbaşı Mega Şövalye

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Mini P.E.K.K.A

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Dev Kartopu Yarasalar Koçbaşı
Çarpma Yarasalar Koçbaşı
Kasırga Yarasalar Koçbaşı
Tomruk Koçbaşı
Oklar Yarasalar
Alev Topu Koçbaşı Büyücü
Zehir Yarasalar Büyücü
Yıldırım Mini P.E.K.K.A Koçbaşı Büyücü
Roket Büyücü

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Alev Topu Büyücü Buz Büyücüsü

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Alev Topu Büyücü Tomruk Buz Büyücüsü Mega Şövalye

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Yarasalar Mini P.E.K.K.A Koçbaşı Buz Büyücüsü

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Büyücü Buz Büyücüsü

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

RIP

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Yarasalar Tomruk Buz Büyücüsü Alev Topu Mini P.E.K.K.A Koçbaşı Büyücü Mega Şövalye

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

11 Yarasalar Tomruk Buz Büyücüsü Alev Topu

Sinerjiler   2 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Yarasalar + Koçbaşı Mini P.E.K.K.A Mega Şövalye
Alev Topu + Tomruk Mega Şövalye
Mini P.E.K.K.A + Tomruk Yarasalar
Koçbaşı + Yarasalar Tomruk
+
+ Alev Topu Mini P.E.K.K.A Koçbaşı Mega Şövalye
+ Mega Şövalye
+ Yarasalar Alev Topu Buz Büyücüsü Tomruk

Karşı Atak   57 85

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Buz Büyücüsü Büyücü Yarasalar Alev Topu Tomruk
Mega Şövalye Tomruk Büyücü Alev Topu Buz Büyücüsü
Alev Topu Tomruk
Büyücü Mini P.E.K.K.A Alev Topu Koçbaşı Mega Şövalye Yarasalar Buz Büyücüsü
Büyücü Buz Büyücüsü Mega Şövalye Mini P.E.K.K.A Tomruk Alev Topu
Alev Topu Büyücü Buz Büyücüsü
Mega Şövalye Tomruk Büyücü Alev Topu Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Yarasalar Buz Büyücüsü Büyücü Tomruk
Mini P.E.K.K.A Mega Şövalye Koçbaşı Büyücü Buz Büyücüsü Tomruk
Mega Şövalye Tomruk Büyücü
Büyücü Buz Büyücüsü Alev Topu Yarasalar
Tomruk Mega Şövalye Buz Büyücüsü Büyücü Alev Topu
Mini P.E.K.K.A Büyücü Mega Şövalye
Mini P.E.K.K.A Yarasalar Mega Şövalye Buz Büyücüsü
Yarasalar Alev Topu Tomruk Mini P.E.K.K.A Mega Şövalye
Mini P.E.K.K.A Tomruk Yarasalar Buz Büyücüsü Mega Şövalye
Yarasalar Buz Büyücüsü Büyücü Mega Şövalye
Mega Şövalye Mini P.E.K.K.A Alev Topu Büyücü Tomruk Buz Büyücüsü
Büyücü Buz Büyücüsü Koçbaşı Alev Topu Tomruk
Alev Topu Yarasalar Buz Büyücüsü Büyücü
Alev Topu Mega Şövalye Buz Büyücüsü Tomruk Büyücü
Yarasalar Mini P.E.K.K.A
Alev Topu
Mini P.E.K.K.A Buz Büyücüsü Yarasalar
Alev Topu Buz Büyücüsü Tomruk Koçbaşı
Mini P.E.K.K.A Büyücü Buz Büyücüsü Alev Topu Mega Şövalye Tomruk
Alev Topu Büyücü Mega Şövalye Tomruk Mini P.E.K.K.A
Alev Topu
Alev Topu Buz Büyücüsü Tomruk Koçbaşı
Alev Topu Büyücü Mega Şövalye
Alev Topu Mega Şövalye Tomruk Buz Büyücüsü Büyücü
Tomruk Mega Şövalye Büyücü Buz Büyücüsü Yarasalar Alev Topu
Mega Şövalye Alev Topu Tomruk Büyücü Yarasalar
Büyücü Tomruk Buz Büyücüsü Mega Şövalye Yarasalar
Alev Topu Buz Büyücüsü Büyücü Tomruk
Buz Büyücüsü Büyücü
Mega Şövalye Büyücü Alev Topu
Tomruk Mini P.E.K.K.A Buz Büyücüsü Mega Şövalye
Tomruk Mega Şövalye Buz Büyücüsü Mini P.E.K.K.A
Mega Şövalye Tomruk Buz Büyücüsü Mini P.E.K.K.A Büyücü Alev Topu
Büyücü Alev Topu Yarasalar Buz Büyücüsü
Mini P.E.K.K.A Buz Büyücüsü Mega Şövalye Yarasalar
Mega Şövalye Mini P.E.K.K.A Tomruk
Büyücü Buz Büyücüsü Alev Topu
Mini P.E.K.K.A Buz Büyücüsü Mega Şövalye
Mini P.E.K.K.A Buz Büyücüsü Mega Şövalye
Mega Şövalye Mini P.E.K.K.A Büyücü Koçbaşı
Mini P.E.K.K.A Mega Şövalye
Tomruk Yarasalar Koçbaşı Buz Büyücüsü
Mini P.E.K.K.A Yarasalar
Mini P.E.K.K.A Buz Büyücüsü Tomruk Mega Şövalye Yarasalar
Tomruk Alev Topu Büyücü Mega Şövalye Yarasalar Buz Büyücüsü
Mini P.E.K.K.A Yarasalar Mega Şövalye Koçbaşı Buz Büyücüsü
Mega Şövalye Mini P.E.K.K.A Yarasalar Büyücü
Mini P.E.K.K.A Buz Büyücüsü Büyücü Mega Şövalye
Alev Topu Mini P.E.K.K.A Mega Şövalye Tomruk
Buz Büyücüsü Alev Topu Büyücü Mega Şövalye
Alev Topu Buz Büyücüsü Yarasalar Büyücü
Büyücü Mini P.E.K.K.A Mega Şövalye Alev Topu Buz Büyücüsü
Mega Şövalye Mini P.E.K.K.A Alev Topu Tomruk
Büyücü Tomruk Buz Büyücüsü Mega Şövalye Mini P.E.K.K.A
Buz Büyücüsü Tomruk Yarasalar Mega Şövalye Büyücü
Mini P.E.K.K.A Mega Şövalye Buz Büyücüsü
Büyücü Yarasalar Buz Büyücüsü Alev Topu
Mega Şövalye Büyücü Mini P.E.K.K.A Yarasalar

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Tomruk Mega Şövalye Büyücü Buz Büyücüsü Yarasalar Alev Topu
Tomruk Büyücü Yarasalar Mega Şövalye
Tomruk Mega Şövalye Büyücü Buz Büyücüsü Yarasalar
Tomruk Mega Şövalye Büyücü Buz Büyücüsü
Buz Büyücüsü Büyücü Alev Topu Yarasalar
Tomruk Büyücü Mini P.E.K.K.A Buz Büyücüsü
Mega Şövalye Alev Topu Büyücü Tomruk Buz Büyücüsü
Mini P.E.K.K.A Yarasalar Mega Şövalye Buz Büyücüsü
Büyücü Alev Topu Buz Büyücüsü
Mega Şövalye Alev Topu Yarasalar Tomruk
Alev Topu Koçbaşı
Koçbaşı
Mega Şövalye Mini P.E.K.K.A
Alev Topu Tomruk Koçbaşı
Koçbaşı
Koçbaşı Buz Büyücüsü Yarasalar Alev Topu
Yarasalar Mini P.E.K.K.A Mega Şövalye
Tomruk Alev Topu
Koçbaşı
Buz Büyücüsü Mini P.E.K.K.A Alev Topu Mega Şövalye

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin