Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç Ölümsüz!
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü İyi
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

1 problem 5 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

SORUN Çok fazla tank var!

Büyük tanklardan bolca var. Genelde 1 tane yeterli olur. Tanklar maliyetli olduğu için aynı anda iki tanesini salamazsın. Bunlardan yalnızca birini tutmayı düşün:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Orta/Yüksek hasar büyüsü yok.

Orta ya da yüksek hasarlı büyüye sahip olmak iyidir. Kalabalık birlikleri ya da az bir canı kalmış kuleyi almanda işe yarar. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı İksir maliyeti çok yüksek ve iksir pompasına sahip değilsin.

Sadece pahalı birliklere sahipseniz rakibin ataklarına tepki vermeniz zorlaşır.

Destene İksir toplayıcı ekleyebilirsin. İşte bu:

Hadi Düzeltelim!

VE/VEYA

Bazı yüksek maliyetli kartlarını değiştirebilirsin. Bunlar gibi:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Bilgi Faydalı kart yok.

Destende ucuz ve çok yönlü bir kart yok. Her ne kadar çok iyi kartlar olmasalar da savunma ya da saldırıda farklı amaçlarla kullanabilirsin. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Bilgi Döngü sağlayacak ucuz kart yok.

Yüksek iksir harcatan kartlarla oynadığında hızlı bir döngüye sahip rakibe karşı savunman zorlaşır. Ayrıca ucuz bir döngü kurduğunda kartları sıklıkla oynama fırsatını elde edeceğin için kazanman daha da kolaylaşır. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Saldıranı sıfırlayabilen/yeniden hedefleyebilen kartın yok.

Saldırmalarına izin verdiğinde ya da kulene kilitlendiğinde onun dikkatini dağıtacak bir şey olmadığında çok tehlikeli olabilen kartlar. Bunlar gibi:

Onlarla daha iyi mücadele edebilmek için, ataklarını sıfırlayabilecek kartlara sahip olman iyi olur. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Silahşör Büyücü Büyülü Okçu

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Silahşör Büyücü Golem Büyülü Okçu Mega Şövalye

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Golem Madenci Mega Şövalye

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Oklar

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Madenci Mega Şövalye

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Madenci

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Golem Büyülü Okçu Mega Şövalye

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Golem Madenci Büyülü Okçu

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga İskelet Ordusu Madenci
Dev Kartopu Silahşör İskelet Ordusu Madenci
Çarpma İskelet Ordusu
Barbar Varili Silahşör Büyücü İskelet Ordusu Büyülü Okçu
Tomruk Silahşör İskelet Ordusu
Deprem İskelet Ordusu
Oklar İskelet Ordusu
Kraliyet Paketi Silahşör Büyücü İskelet Ordusu Madenci Büyülü Okçu
Alev Topu Silahşör Büyücü İskelet Ordusu Büyülü Okçu
Zehir Silahşör Büyücü İskelet Ordusu Büyülü Okçu
Yıldırım Silahşör Büyücü Büyülü Okçu
Roket Silahşör Büyücü Büyülü Okçu

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Oklar Büyücü Büyülü Okçu

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Oklar Büyücü Büyülü Okçu Mega Şövalye

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Oklar İskelet Ordusu Golem Madenci Mega Şövalye

Aşırı yükseldiğinde kuvvetli

Yüksek seviyelerde olduğunda güçlü olan kartlar. Bu kartlar diğer kartlara göre bir ya da iki seviye yukarı olduklarında fark yaratırlar.

İskelet Ordusu

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Silahşör Büyücü

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

RIP

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Oklar İskelet Ordusu Madenci Silahşör Büyülü Okçu Büyücü Mega Şövalye Golem

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

13 Oklar İskelet Ordusu Madenci Silahşör

Sinerjiler   0 8

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Oklar + Golem Madenci Mega Şövalye
Silahşör + Madenci Golem
Büyücü + Golem
İskelet Ordusu + Madenci
+ Büyücü Oklar Silahşör Büyülü Okçu
+ Silahşör İskelet Ordusu Oklar Mega Şövalye Büyülü Okçu
+ Madenci Mega Şövalye Golem
+ Oklar Madenci Büyülü Okçu

Karşı Atak   57 77

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Mega Şövalye
İskelet Ordusu Büyülü Okçu Oklar Büyücü Silahşör
Oklar Mega Şövalye İskelet Ordusu Büyücü Büyülü Okçu
Oklar Madenci Büyülü Okçu
Büyücü Golem İskelet Ordusu Silahşör Mega Şövalye Madenci
Büyücü Silahşör Oklar Büyülü Okçu
Büyücü Mega Şövalye Silahşör İskelet Ordusu
Oklar Büyücü Büyülü Okçu Silahşör
Mega Şövalye İskelet Ordusu Büyülü Okçu Oklar Büyücü
İskelet Ordusu Büyücü Silahşör
Mega Şövalye İskelet Ordusu Büyücü Golem Silahşör
Mega Şövalye Büyücü İskelet Ordusu
Silahşör Büyücü
Oklar İskelet Ordusu Büyücü Mega Şövalye Madenci Silahşör Büyülü Okçu
Silahşör İskelet Ordusu Büyücü Mega Şövalye
İskelet Ordusu Madenci Mega Şövalye Silahşör
İskelet Ordusu Silahşör Mega Şövalye Madenci
İskelet Ordusu Silahşör Mega Şövalye
Mega Şövalye Büyücü Silahşör
İskelet Ordusu Mega Şövalye Büyücü Silahşör
Büyülü Okçu Silahşör Madenci Büyücü
Silahşör Büyücü
Silahşör Büyülü Okçu
Mega Şövalye Oklar İskelet Ordusu Büyücü
İskelet Ordusu Büyülü Okçu Silahşör
İskelet Ordusu Silahşör
Silahşör Madenci Büyülü Okçu
İskelet Ordusu Madenci Silahşör
Madenci Büyücü Silahşör Mega Şövalye
Mega Şövalye Büyücü İskelet Ordusu
Madenci
Silahşör
Mega Şövalye İskelet Ordusu Büyücü
Oklar Mega Şövalye İskelet Ordusu Büyücü
İskelet Ordusu Mega Şövalye Büyücü Oklar Büyülü Okçu
İskelet Ordusu Oklar Mega Şövalye Silahşör Büyücü
Büyücü Oklar Silahşör İskelet Ordusu Mega Şövalye
Oklar Büyülü Okçu Büyücü
Silahşör Büyücü
Büyücü Silahşör Mega Şövalye
İskelet Ordusu Madenci Silahşör Mega Şövalye
İskelet Ordusu Mega Şövalye
Mega Şövalye Büyülü Okçu Silahşör Büyücü Oklar
Büyücü Silahşör
İskelet Ordusu Mega Şövalye Silahşör Madenci
Mega Şövalye İskelet Ordusu Silahşör
Büyücü Silahşör Büyülü Okçu
Mega Şövalye Madenci İskelet Ordusu Silahşör
İskelet Ordusu Mega Şövalye
Golem İskelet Ordusu Madenci Silahşör Mega Şövalye Büyücü
Silahşör Mega Şövalye
İskelet Ordusu Silahşör
İskelet Ordusu
İskelet Ordusu Silahşör Mega Şövalye
Büyülü Okçu Madenci Oklar Büyücü Mega Şövalye Silahşör
İskelet Ordusu Silahşör Mega Şövalye
Silahşör Büyücü İskelet Ordusu Mega Şövalye
Silahşör İskelet Ordusu Büyücü Mega Şövalye
Oklar Mega Şövalye
Büyülü Okçu Silahşör Mega Şövalye Büyücü İskelet Ordusu Oklar
Silahşör İskelet Ordusu Büyücü
İskelet Ordusu Büyücü Silahşör Mega Şövalye
İskelet Ordusu Büyülü Okçu Mega Şövalye Silahşör
İskelet Ordusu Silahşör Mega Şövalye Büyücü
İskelet Ordusu Büyücü Mega Şövalye Oklar
Mega Şövalye İskelet Ordusu Madenci
Oklar Silahşör Büyücü
Mega Şövalye Golem Büyücü

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Büyücü Mega Şövalye Büyülü Okçu İskelet Ordusu Silahşör Oklar
Büyücü Oklar Mega Şövalye
Büyücü Mega Şövalye İskelet Ordusu Oklar Silahşör Büyülü Okçu
Mega Şövalye Oklar Büyücü Büyülü Okçu Silahşör
Oklar Silahşör Büyücü Büyülü Okçu
Büyülü Okçu Silahşör Oklar Büyücü
Mega Şövalye Oklar Büyülü Okçu Büyücü Silahşör
İskelet Ordusu Silahşör Madenci Büyücü Büyülü Okçu Mega Şövalye
Silahşör Büyücü Oklar Büyülü Okçu
Silahşör İskelet Ordusu
Silahşör İskelet Ordusu
Oklar Büyücü
Mega Şövalye Silahşör
Silahşör
Mega Şövalye Silahşör

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin