Deste 4.1


Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç Harika!
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi Kötü

1 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Bilgi Döngü sağlayacak ucuz kart yok.

Yüksek iksir harcatan kartlarla oynadığında hızlı bir döngüye sahip rakibe karşı savunman zorlaşır. Ayrıca ucuz bir döngü kurduğunda kartları sıklıkla oynama fırsatını elde edeceğin için kazanman daha da kolaylaşır. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Goblin Çetesi Mega Dalkavuk Cellat Cehennem Ejderhası

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Mega Dalkavuk Cellat Cehennem Ejderhası Oduncu

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Balon

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Oklar Yıldırım

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Goblin Çetesi Balon Oduncu

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Yıldırım

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Goblin Çetesi Balon Oduncu

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Balon Oduncu

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Dev Kartopu Goblin Çetesi
Çarpma Goblin Çetesi Cehennem Ejderhası
Kasırga Balon Cehennem Ejderhası
Tomruk Goblin Çetesi
Oklar Goblin Çetesi
Alev Topu Goblin Çetesi Mega Dalkavuk Balon Cellat Cehennem Ejderhası Oduncu
Zehir Goblin Çetesi Cellat
Yıldırım Balon Cellat Cehennem Ejderhası Oduncu
Roket Balon Cellat Cehennem Ejderhası

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Oklar Cellat

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Oklar Cellat

Yükselme bilgisi Tekli

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Oklar Mega Dalkavuk Cellat Cehennem Ejderhası

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Goblin Çetesi

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Kötü

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Oklar Goblin Çetesi Mega Dalkavuk Cehennem Ejderhası Oduncu Balon Cellat Yıldırım

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

13 Oklar Goblin Çetesi Mega Dalkavuk Cehennem Ejderhası

Sinerjiler   3 3

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Oklar + Balon Yıldırım
Goblin Çetesi +
Mega Dalkavuk + Balon
Balon + Oduncu Mega Dalkavuk Oklar Yıldırım
+
+ Oklar Balon
+
+ Balon

Karşı Atak   60 76

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Cellat Yıldırım Oklar Goblin Çetesi Mega Dalkavuk
Goblin Çetesi Cellat Oklar Oduncu
Oklar
Balon Mega Dalkavuk Cehennem Ejderhası Oduncu Yıldırım Cellat Goblin Çetesi
Cellat Mega Dalkavuk
Oklar Cellat Goblin Çetesi Mega Dalkavuk
Yıldırım Cellat Mega Dalkavuk Oduncu Goblin Çetesi Oklar
Cehennem Ejderhası Goblin Çetesi Oduncu Mega Dalkavuk
Yıldırım Mega Dalkavuk Goblin Çetesi Cellat
Cellat
Yıldırım Mega Dalkavuk Goblin Çetesi Cellat Cehennem Ejderhası
Oklar Mega Dalkavuk Cellat Goblin Çetesi
Cellat Goblin Çetesi Oduncu
Mega Dalkavuk Goblin Çetesi Cehennem Ejderhası Oduncu
Yıldırım Mega Dalkavuk Cellat Goblin Çetesi Oduncu
Mega Dalkavuk Oduncu Goblin Çetesi Cehennem Ejderhası Cellat
Mega Dalkavuk Cellat Goblin Çetesi Cehennem Ejderhası
Goblin Çetesi Yıldırım Oduncu Mega Dalkavuk Cellat
Cellat Yıldırım Balon
Goblin Çetesi Mega Dalkavuk Yıldırım Cellat
Cellat Yıldırım Oklar Goblin Çetesi
Cehennem Ejderhası Oduncu Mega Dalkavuk
Yıldırım
Cehennem Ejderhası Mega Dalkavuk Oduncu
Cellat Yıldırım Balon Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Yıldırım Cellat Goblin Çetesi Oduncu
Cellat Goblin Çetesi Mega Dalkavuk
Yıldırım
Balon Cellat Mega Dalkavuk Yıldırım
Yıldırım
Oduncu Cellat Goblin Çetesi Oklar
Oklar Cellat
Oklar Goblin Çetesi Cellat Mega Dalkavuk Oduncu Yıldırım
Cellat Mega Dalkavuk Goblin Çetesi Oduncu Oklar
Oklar Cellat
Mega Dalkavuk Goblin Çetesi Cehennem Ejderhası Cellat Yıldırım
Yıldırım Cellat
Cehennem Ejderhası Mega Dalkavuk Oduncu
Mega Dalkavuk Goblin Çetesi
Yıldırım Cellat Oklar Mega Dalkavuk Oduncu
Mega Dalkavuk Yıldırım Cehennem Ejderhası Cellat
Mega Dalkavuk Goblin Çetesi Yıldırım Cehennem Ejderhası
Goblin Çetesi Mega Dalkavuk Cellat Yıldırım
Yıldırım Mega Dalkavuk Cellat
Mega Dalkavuk Cellat Oduncu Cehennem Ejderhası
Goblin Çetesi Cellat Mega Dalkavuk Cehennem Ejderhası
Yıldırım Balon Cellat Mega Dalkavuk Cehennem Ejderhası
Cehennem Ejderhası Cellat Mega Dalkavuk Oduncu
Mega Dalkavuk Cehennem Ejderhası Goblin Çetesi
Cehennem Ejderhası Mega Dalkavuk Oduncu
Mega Dalkavuk Oduncu Cellat Goblin Çetesi
Mega Dalkavuk Oklar Cellat Oduncu Yıldırım Goblin Çetesi
Goblin Çetesi Cellat Oduncu Mega Dalkavuk
Goblin Çetesi Cellat Cehennem Ejderhası Yıldırım Mega Dalkavuk Oduncu
Oduncu Goblin Çetesi Cellat
Yıldırım Oklar Cellat Oduncu Goblin Çetesi Mega Dalkavuk
Cellat Yıldırım Mega Dalkavuk Oduncu Goblin Çetesi Oklar
Yıldırım Mega Dalkavuk Goblin Çetesi
Oduncu Yıldırım Mega Dalkavuk Cellat Goblin Çetesi
Goblin Çetesi Yıldırım Cellat Mega Dalkavuk Oduncu
Oduncu Goblin Çetesi Yıldırım
Cellat Oduncu Goblin Çetesi Oklar Mega Dalkavuk
Yıldırım Mega Dalkavuk Goblin Çetesi Oduncu
Oklar Cehennem Ejderhası Mega Dalkavuk Cellat
Goblin Çetesi Oduncu Cehennem Ejderhası Mega Dalkavuk

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Cellat Goblin Çetesi Oklar
Goblin Çetesi Oklar Mega Dalkavuk Cellat
Cellat Oklar Oduncu Goblin Çetesi Mega Dalkavuk
Cellat Oklar Goblin Çetesi Oduncu Mega Dalkavuk
Cellat Oklar Goblin Çetesi Mega Dalkavuk
Oklar Mega Dalkavuk Cellat
Mega Dalkavuk Cellat Oduncu Oklar Goblin Çetesi
Oduncu Mega Dalkavuk Goblin Çetesi Cellat Cehennem Ejderhası
Goblin Çetesi Oklar Mega Dalkavuk Cellat
Mega Dalkavuk Cellat
Yıldırım Mega Dalkavuk Balon
Cehennem Ejderhası
Oduncu Mega Dalkavuk Goblin Çetesi
Cellat Balon Mega Dalkavuk Yıldırım
Cehennem Ejderhası Mega Dalkavuk Balon
Yıldırım Mega Dalkavuk Goblin Çetesi
Goblin Çetesi Oduncu
Yıldırım Mega Dalkavuk Cellat Goblin Çetesi

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin