Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Vasat
Saldırı Ofansif güç Harika!
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü İyi
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

3 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Bilgi Faydalı kart yok.

Destende ucuz ve çok yönlü bir kart yok. Her ne kadar çok iyi kartlar olmasalar da savunma ya da saldırıda farklı amaçlarla kullanabilirsin. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Bilgi Döngü sağlayacak ucuz kart yok.

Yüksek iksir harcatan kartlarla oynadığında hızlı bir döngüye sahip rakibe karşı savunman zorlaşır. Ayrıca ucuz bir döngü kurduğunda kartları sıklıkla oynama fırsatını elde edeceğin için kazanman daha da kolaylaşır. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Saldıranı sıfırlayabilen/yeniden hedefleyebilen kartın yok.

Saldırmalarına izin verdiğinde ya da kulene kilitlendiğinde onun dikkatini dağıtacak bir şey olmadığında çok tehlikeli olabilen kartlar. Bunlar gibi:

Onlarla daha iyi mücadele edebilmek için, ataklarını sıfırlayabilecek kartlara sahip olman iyi olur. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Silahşör Cadı

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Bombacı Silahşör Valkür Dev Cadı

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Dev

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Oklar Roket

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Dev

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Roket

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Valkür Dev

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Valkür

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Bombacı Dev
Dev Kartopu Bombacı Silahşör Cadı
Çarpma Bombacı Cadı
Barbar Varili Bombacı Silahşör Valkür Cadı
Tomruk Bombacı Silahşör Cadı
Deprem Bombacı Cadı
Oklar Bombacı Cadı
Kraliyet Paketi Bombacı Silahşör Valkür Cadı
Alev Topu Bombacı Silahşör Cadı
Zehir Bombacı Silahşör Cadı
Yıldırım Silahşör Valkür Cadı
Roket Silahşör Valkür Cadı

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Oklar Roket Cadı

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Oklar Bombacı Valkür Roket

Yükselme bilgisi Tekli

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Oklar Valkür Roket Öfke

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Silahşör Cadı

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

İyi

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Öfke Oklar Bombacı Silahşör Valkür Dev Cadı Roket

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

12 Öfke Oklar Bombacı Silahşör

Sinerjiler   4 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Oklar + Dev
Bombacı + Valkür Dev
Silahşör + Dev Valkür
Valkür + Bombacı Silahşör Cadı
+ Silahşör Cadı Öfke Bombacı Oklar
+
+ Dev Cadı
+ Dev Öfke Valkür

Karşı Atak   48 80

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Valkür Bombacı
Valkür Oklar Cadı Roket Silahşör
Oklar Valkür Cadı
Oklar
Dev Valkür Silahşör Cadı Bombacı Roket
Silahşör Oklar
Bombacı Valkür Roket Silahşör
Oklar Cadı Silahşör Roket
Valkür Bombacı Cadı Oklar Roket
Silahşör Cadı
Valkür Roket Silahşör Bombacı Cadı
Cadı Valkür
Silahşör Cadı
Oklar Cadı Silahşör Valkür
Cadı Valkür Silahşör Bombacı
Cadı Valkür Bombacı Silahşör
Valkür Silahşör Roket
Roket Bombacı Cadı Silahşör
Valkür Bombacı Silahşör
Silahşör Bombacı Cadı Valkür
Silahşör Bombacı Roket Cadı Dev
Roket Cadı Silahşör
Silahşör Roket
Cadı Valkür Oklar
Silahşör
Roket Cadı
Silahşör Cadı Valkür
Silahşör Cadı Roket Dev
Cadı Silahşör
Silahşör Roket Valkür
Bombacı Valkür
Roket
Roket Silahşör Cadı Valkür Bombacı Dev
Roket Valkür
Oklar Bombacı Cadı Valkür
Bombacı Oklar Valkür Cadı
Oklar Silahşör Valkür Bombacı
Oklar Valkür Bombacı Cadı Silahşör
Oklar
Silahşör Cadı
Valkür Cadı Silahşör Roket
Valkür Silahşör Cadı
Valkür Roket Cadı
Valkür Bombacı Silahşör Roket Cadı Oklar
Roket Silahşör Cadı
Roket Silahşör
Silahşör Valkür Roket
Roket Silahşör
Valkür Silahşör Roket
Valkür Cadı
Roket Dev Valkür Silahşör
Cadı Silahşör Valkür
Silahşör Cadı
Cadı
Bombacı Silahşör Valkür Cadı
Oklar Bombacı Silahşör Valkür
Cadı Silahşör Valkür
Silahşör Roket Valkür Cadı
Valkür Cadı Silahşör
Oklar Valkür
Roket Valkür Silahşör Bombacı Cadı Oklar
Silahşör Roket Cadı
Valkür Bombacı Silahşör Cadı
Valkür Roket Silahşör
Roket Silahşör
Valkür Oklar Cadı
Roket Valkür Cadı
Oklar Silahşör Cadı
Cadı Valkür

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Valkür Cadı Bombacı Silahşör Oklar
Bombacı Cadı Oklar
Oklar Valkür Silahşör Bombacı Cadı
Oklar Valkür Silahşör Cadı Bombacı
Oklar Cadı Silahşör
Cadı Bombacı Valkür Silahşör Oklar
Oklar Bombacı Silahşör Valkür Cadı
Valkür Silahşör Bombacı Cadı
Oklar Silahşör Cadı
Silahşör
Silahşör Valkür
Oklar
Silahşör Bombacı Cadı
Bombacı Silahşör Cadı
Cadı Öfke Silahşör Bombacı Valkür

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin