Deste puanı Puan

Defans Defansif güç İyi
Saldırı Ofansif güç Harika!
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü İyi
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

1 problem 6 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

SORUN Doğrudan kule hasarı veren büyü yok!

Çoğu zaman maç sonlarında rakibin kulesinde az bir Can kalmış olur. Sen de rakibin işini bitirebilecek iksir yok. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Rakibin iksiriyle başa çıkmanın yolu yok!

Rakibin İksir Toplayıcısı kullandığında buna karşılık vermelisin, ya toplayıcıyı keseceksin ya da iksir biriktirmesini onun aleyhine kullanacaksın.

Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Ucuz büyü kartı yok.

Maçın sonunda genelde rakip kulede çok az can kalmış olur. Kulenin işini bitirecek ucuz bir büyüye sahip değilsin. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Orta/Yüksek hasar büyüsü yok.

Orta ya da yüksek hasarlı büyüye sahip olmak iyidir. Kalabalık birlikleri ya da az bir canı kalmış kuleyi almanda işe yarar. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Bilgi Faydalı kart yok.

Destende ucuz ve çok yönlü bir kart yok. Her ne kadar çok iyi kartlar olmasalar da savunma ya da saldırıda farklı amaçlarla kullanabilirsin. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Bilgi Döngü sağlayacak ucuz kart yok.

Yüksek iksir harcatan kartlarla oynadığında hızlı bir döngüye sahip rakibe karşı savunman zorlaşır. Ayrıca ucuz bir döngü kurduğunda kartları sıklıkla oynama fırsatını elde edeceğin için kazanman daha da kolaylaşır. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Saldıranı sıfırlayabilen/yeniden hedefleyebilen kartın yok.

Saldırmalarına izin verdiğinde ya da kulene kilitlendiğinde onun dikkatini dağıtacak bir şey olmadığında çok tehlikeli olabilen kartlar. Bunlar gibi:

Onlarla daha iyi mücadele edebilmek için, ataklarını sıfırlayabilecek kartlara sahip olman iyi olur. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Okçular Cadı Cellat

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Okçular Bombacı Valkür Cadı Cellat Oduncu

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Domuz Binicisi

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Olmayan

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Domuz Binicisi Oduncu

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Olmayan

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Domuz Binicisi Valkür Oduncu

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Domuz Binicisi Valkür Oduncu

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Okçular Bombacı Domuz Binicisi Klon
Dev Kartopu Okçular Bombacı Domuz Binicisi Klon Cadı Oduncu
Çarpma Okçular Bombacı Klon Cadı
Barbar Varili Okçular Bombacı Valkür Klon Cadı Cellat Oduncu
Tomruk Okçular Bombacı Domuz Binicisi Klon Cadı Oduncu
Deprem Okçular Bombacı Domuz Binicisi Klon Cadı
Oklar Okçular Bombacı Klon Cadı
Kraliyet Paketi Okçular Bombacı Domuz Binicisi Valkür Klon Cadı Cellat Oduncu
Alev Topu Okçular Bombacı Domuz Binicisi Klon Cadı Cellat Oduncu
Zehir Okçular Bombacı Klon Cadı Cellat
Yıldırım Valkür Cadı Cellat Oduncu
Roket Domuz Binicisi Valkür Cadı Cellat

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Cadı Cellat

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Bombacı Valkür Cellat

Yükselme bilgisi Tekli

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Valkür Klon Cellat

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Cadı

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Vasat

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Okçular Bombacı Klon Domuz Binicisi Valkür Oduncu Cadı Cellat

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

13 Okçular Bombacı Klon Domuz Binicisi

Sinerjiler   2 8

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Okçular + Domuz Binicisi
Bombacı + Valkür Domuz Binicisi
Domuz Binicisi + Bombacı Okçular Valkür Cadı Oduncu
Valkür + Bombacı Domuz Binicisi Cadı Cellat
+ Cadı Oduncu
+ Klon Domuz Binicisi Valkür
+ Valkür
+ Klon Domuz Binicisi

Karşı Atak   35 80

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Cellat Valkür Bombacı
Valkür Cellat Okçular Cadı
Valkür Cellat Cadı Okçular Oduncu
Domuz Binicisi Cadı Cellat Okçular Valkür Oduncu Bombacı
Cellat
Bombacı Cellat Valkür Okçular
Cellat Okçular Cadı
Bombacı Valkür Oduncu Cellat Cadı
Oduncu Okçular Cadı
Valkür Bombacı Cadı Cellat
Cadı Valkür Cellat
Okçular Cadı Cellat
Valkür Cellat Cadı Okçular
Oduncu Cadı Bombacı Valkür Cellat
Valkür Cadı Okçular Bombacı Oduncu
Valkür Oduncu Cellat
Cadı Bombacı Oduncu Cellat
Cellat Bombacı Valkür
Oduncu Cadı Cellat Valkür Bombacı
Cellat Okçular Domuz Binicisi Bombacı Cadı
Cellat Okçular Cadı
Cadı Cellat Valkür
Oduncu
Cadı
Oduncu Valkür Okçular Cadı
Cellat Cadı Domuz Binicisi
Cadı Klon
Valkür Oduncu Cellat
Valkür Cellat Bombacı
Cellat Cadı Valkür Bombacı
Valkür
Valkür Okçular Cellat Cadı Oduncu Bombacı
Bombacı Okçular Cellat Cadı Valkür
Valkür Cellat Okçular Oduncu Bombacı
Bombacı Cellat Okçular Valkür Cadı Oduncu
Cellat Okçular
Cadı Cellat Okçular
Valkür Cellat Cadı
Valkür Oduncu Cadı
Valkür Cadı
Valkür Cellat Bombacı Oduncu Cadı
Okçular Cadı Cellat
Cellat Valkür
Cellat Okçular
Valkür Cellat Oduncu
Cellat Valkür Okçular Cadı
Cellat Valkür Domuz Binicisi
Oduncu Cellat Cadı Valkür
Cadı
Oduncu Cadı
Oduncu Cellat Bombacı Valkür Okçular Cadı
Oduncu Cellat Valkür Bombacı Okçular
Oduncu Valkür Cellat Cadı
Cellat Cadı Valkür Oduncu
Cellat Oduncu Valkür Okçular Cadı
Cellat Valkür Oduncu
Cellat Okçular Bombacı Cadı Valkür Oduncu
Cadı Okçular
Valkür Cellat Cadı Oduncu Okçular Bombacı
Valkür Oduncu Okçular Cellat
Oduncu
Cellat Valkür Okçular Oduncu Cadı
Oduncu Cadı Valkür
Cellat Cadı Okçular
Oduncu Cadı Valkür

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Cadı Bombacı Valkür Cellat Okçular
Bombacı Cadı Cellat Okçular
Cellat Oduncu Bombacı Cadı Okçular Valkür
Cellat Valkür Cadı Okçular Bombacı Oduncu
Cellat Okçular Cadı
Valkür Okçular Cellat Bombacı Cadı
Cellat Bombacı Okçular Cadı Oduncu Valkür
Valkür Oduncu Cadı Bombacı Okçular Cellat
Okçular Cellat Cadı
Klon
Klon Valkür
Cellat
Bombacı Oduncu Okçular Cadı
Cellat Okçular Cadı Bombacı
Valkür Cellat Cadı Okçular Bombacı

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin