Deste 4.0


Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

2 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Orta/Yüksek hasar büyüsü yok.

Orta ya da yüksek hasarlı büyüye sahip olmak iyidir. Kalabalık birlikleri ya da az bir canı kalmış kuleyi almanda işe yarar. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Bilgi Döngü sağlayacak ucuz kart yok.

Yüksek iksir harcatan kartlarla oynadığında hızlı bir döngüye sahip rakibe karşı savunman zorlaşır. Ayrıca ucuz bir döngü kurduğunda kartları sıklıkla oynama fırsatını elde edeceğin için kazanman daha da kolaylaşır. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Yavru Ejderha Cellat Buz Büyücüsü

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Yavru Ejderha Atıcı Cellat Buz Büyücüsü

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Mezarlık

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Dondurma

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Mezarlık

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Mezarlık

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Yavru Ejderha

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Mezarlık

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Dev Kartopu Korumalar Mezarlık
Çarpma Mezarlık
Kasırga
Tomruk Korumalar Mezarlık
Oklar Mezarlık
Alev Topu Cellat
Zehir Korumalar Cellat Mezarlık
Yıldırım Yavru Ejderha Atıcı Cellat
Roket Atıcı Cellat

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Kasırga Yavru Ejderha Cellat Buz Büyücüsü

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Kasırga Yavru Ejderha Atıcı Cellat Buz Büyücüsü

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Kasırga Korumalar Dondurma Atıcı Cellat Buz Büyücüsü Mezarlık

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Buz Büyücüsü

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

RIP

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Buz Büyücüsü Korumalar Kasırga Yavru Ejderha Dondurma Atıcı Cellat Mezarlık

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

13 Buz Büyücüsü Korumalar Kasırga Yavru Ejderha

Sinerjiler   5 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Yavru Ejderha + Kasırga
Atıcı + Mezarlık Kasırga Buz Büyücüsü
Cellat + Kasırga Dondurma Buz Büyücüsü
Dondurma + Mezarlık Cellat
+ Dondurma Atıcı Buz Büyücüsü
+
+ Kasırga Atıcı Mezarlık Cellat
+ Cellat Buz Büyücüsü Yavru Ejderha Atıcı

Karşı Atak   51 79

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Buz Büyücüsü Cellat Kasırga Yavru Ejderha Korumalar
Kasırga Atıcı Cellat Buz Büyücüsü Yavru Ejderha Korumalar
Yavru Ejderha
Atıcı Yavru Ejderha Korumalar Cellat Buz Büyücüsü
Buz Büyücüsü Yavru Ejderha Atıcı Cellat Kasırga
Yavru Ejderha Cellat Buz Büyücüsü Kasırga
Atıcı Korumalar Yavru Ejderha Cellat
Buz Büyücüsü
Kasırga Atıcı Korumalar Cellat Buz Büyücüsü Dondurma
Yavru Ejderha Atıcı Cellat
Yavru Ejderha Buz Büyücüsü Kasırga Cellat
Cellat Atıcı Kasırga Buz Büyücüsü Yavru Ejderha
Cellat Atıcı
Korumalar Buz Büyücüsü Kasırga Atıcı
Korumalar Cellat Atıcı Yavru Ejderha Kasırga
Kasırga Atıcı Korumalar Cellat Dondurma Buz Büyücüsü
Yavru Ejderha Atıcı Buz Büyücüsü Cellat Korumalar
Atıcı Korumalar Buz Büyücüsü Kasırga Cellat
Atıcı Cellat Buz Büyücüsü Yavru Ejderha
Kasırga Cellat Buz Büyücüsü Yavru Ejderha
Yavru Ejderha Cellat Korumalar Kasırga Buz Büyücüsü Atıcı
Kasırga Korumalar Buz Büyücüsü
Cellat Atıcı Buz Büyücüsü
Atıcı Yavru Ejderha Kasırga Cellat Buz Büyücüsü
Cellat Atıcı Kasırga Korumalar Yavru Ejderha
Mezarlık
Cellat Atıcı Yavru Ejderha Buz Büyücüsü
Atıcı Korumalar Kasırga
Atıcı Buz Büyücüsü Cellat Korumalar Yavru Ejderha Kasırga
Atıcı Buz Büyücüsü Kasırga Korumalar Yavru Ejderha Cellat
Atıcı Kasırga Dondurma Yavru Ejderha Cellat Korumalar
Kasırga Korumalar Atıcı Yavru Ejderha Cellat Buz Büyücüsü
Kasırga Cellat Yavru Ejderha Dondurma Buz Büyücüsü
Yavru Ejderha Cellat Kasırga Buz Büyücüsü
Atıcı Cellat
Korumalar Kasırga Buz Büyücüsü
Korumalar Buz Büyücüsü
Cellat Atıcı Buz Büyücüsü Yavru Ejderha Kasırga
Buz Büyücüsü Cellat Kasırga Dondurma
Buz Büyücüsü Atıcı Yavru Ejderha
Atıcı Cellat Korumalar
Cellat Buz Büyücüsü Yavru Ejderha
Buz Büyücüsü Cellat Atıcı
Buz Büyücüsü Kasırga Korumalar Atıcı Cellat
Atıcı Cellat
Cellat
Korumalar Kasırga Buz Büyücüsü Mezarlık
Kasırga
Kasırga Korumalar Buz Büyücüsü Atıcı Cellat
Yavru Ejderha Atıcı Kasırga Buz Büyücüsü Korumalar Cellat
Korumalar Buz Büyücüsü Cellat Atıcı
Korumalar Yavru Ejderha Cellat
Korumalar Buz Büyücüsü Atıcı Cellat Kasırga
Cellat Yavru Ejderha Atıcı
Cellat Buz Büyücüsü Yavru Ejderha Atıcı Kasırga Korumalar
Yavru Ejderha Buz Büyücüsü Kasırga
Korumalar Atıcı Buz Büyücüsü Kasırga Cellat
Cellat Yavru Ejderha Korumalar Atıcı Kasırga
Atıcı Buz Büyücüsü Kasırga
Cellat Korumalar Buz Büyücüsü Yavru Ejderha Kasırga Atıcı
Korumalar Dondurma Mezarlık Yavru Ejderha Buz Büyücüsü
Cellat Yavru Ejderha Kasırga Buz Büyücüsü
Atıcı Korumalar

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Buz Büyücüsü Atıcı Yavru Ejderha Cellat Dondurma Kasırga
Atıcı Cellat Yavru Ejderha
Atıcı Cellat Korumalar Kasırga Buz Büyücüsü Yavru Ejderha
Kasırga Yavru Ejderha Atıcı Cellat Korumalar Buz Büyücüsü
Cellat Buz Büyücüsü Yavru Ejderha Kasırga Dondurma
Atıcı Kasırga Cellat Buz Büyücüsü Yavru Ejderha
Cellat Atıcı Kasırga Korumalar Buz Büyücüsü Yavru Ejderha
Atıcı Kasırga Cellat Buz Büyücüsü Korumalar Yavru Ejderha
Cellat Yavru Ejderha Buz Büyücüsü Kasırga
Yavru Ejderha Cellat Atıcı Kasırga
Yavru Ejderha
Korumalar
Atıcı Kasırga
Atıcı Cellat Yavru Ejderha
Yavru Ejderha
Mezarlık Dondurma Korumalar Buz Büyücüsü
Atıcı Korumalar
Dondurma Kasırga
Cellat Atıcı Buz Büyücüsü

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin