Deste puanı Puan

Defans Defansif güç İyi
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü İyi
Sinerji Deste sinerjisi İyi

2 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Rakibin iksiriyle başa çıkmanın yolu yok!

Rakibin İksir Toplayıcısı kullandığında buna karşılık vermelisin, ya toplayıcıyı keseceksin ya da iksir biriktirmesini onun aleyhine kullanacaksın.

Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!
Uyarı Orta/Yüksek hasar büyüsü yok.

Orta ya da yüksek hasarlı büyüye sahip olmak iyidir. Kalabalık birlikleri ya da az bir canı kalmış kuleyi almanda işe yarar. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Buz Ruhu Yarasalar Buz Golemi Silahşör

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Buz Ruhu Yarasalar Buz Golemi Silahşör Balon Oduncu

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Balon

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Dev Kartopu Barbar Varili

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Balon Oduncu

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Olmayan

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Buz Ruhu Buz Golemi Barbar Varili Balon Oduncu

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Balon Oduncu

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Yarasalar Balon
Dev Kartopu Yarasalar Silahşör Balon Oduncu
Çarpma Yarasalar Balon
Barbar Varili Buz Ruhu Silahşör Oduncu
Tomruk Buz Ruhu Silahşör Oduncu
Deprem
Oklar Buz Ruhu Yarasalar
Kraliyet Paketi Buz Ruhu Yarasalar Silahşör Balon Oduncu
Alev Topu Silahşör Balon Oduncu
Zehir Yarasalar Silahşör Balon
Yıldırım Buz Golemi Silahşör Balon Oduncu
Roket Silahşör Balon

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Buz Ruhu Dev Kartopu Buz Golemi

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Buz Ruhu Dev Kartopu Buz Golemi Barbar Varili

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Buz Ruhu Yarasalar Buz Golemi

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Buz Ruhu Buz Golemi Silahşör

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

İyi

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Buz Ruhu Barbar Varili Yarasalar Buz Golemi Dev Kartopu Oduncu Silahşör Balon

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

7 Buz Ruhu Barbar Varili Yarasalar Buz Golemi

Sinerjiler   3 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Balon + Buz Golemi Oduncu Buz Ruhu
Barbar Varili + Buz Ruhu Yarasalar Silahşör
Yarasalar + Buz Golemi Buz Ruhu Barbar Varili
Buz Golemi + Balon Buz Ruhu Silahşör Oduncu Yarasalar
+ Buz Golemi Silahşör Balon Oduncu Yarasalar Barbar Varili
+ Balon Buz Golemi Buz Ruhu
+ Buz Golemi Buz Ruhu Barbar Varili
+

Karşı Atak   34 82

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Buz Golemi Dev Kartopu Barbar Varili Yarasalar
Dev Kartopu Silahşör Yarasalar Buz Golemi Buz Ruhu
Barbar Varili Oduncu Dev Kartopu Buz Golemi Buz Ruhu
Barbar Varili
Buz Golemi Balon Barbar Varili Oduncu Silahşör Yarasalar
Silahşör
Buz Golemi Silahşör Buz Ruhu Dev Kartopu
Dev Kartopu Buz Golemi Buz Ruhu Silahşör
Barbar Varili Oduncu Buz Golemi
Yarasalar Oduncu Silahşör Buz Ruhu
Buz Golemi Silahşör Buz Ruhu
Barbar Varili Dev Kartopu
Silahşör Yarasalar Buz Ruhu Dev Kartopu Buz Golemi
Barbar Varili Buz Golemi Silahşör
Silahşör Oduncu
Yarasalar Silahşör Buz Ruhu Oduncu Buz Golemi
Oduncu Barbar Varili Yarasalar Silahşör Buz Golemi Buz Ruhu
Buz Ruhu Yarasalar Silahşör Oduncu
Buz Golemi Yarasalar Silahşör
Barbar Varili Oduncu Silahşör Buz Ruhu Dev Kartopu
Buz Golemi Silahşör Barbar Varili Balon Buz Ruhu
Silahşör Yarasalar Buz Ruhu
Balon Silahşör
Barbar Varili Dev Kartopu
Silahşör Oduncu Yarasalar
Yarasalar Oduncu Silahşör
Silahşör Barbar Varili Balon Buz Golemi
Barbar Varili Silahşör Buz Golemi Yarasalar Buz Ruhu
Buz Golemi Barbar Varili Oduncu Silahşör
Barbar Varili Dev Kartopu Buz Ruhu
Silahşör Balon
Buz Golemi
Dev Kartopu Oduncu Barbar Varili
Dev Kartopu Barbar Varili Buz Golemi Yarasalar Buz Ruhu
Barbar Varili Yarasalar Dev Kartopu Silahşör Oduncu
Buz Golemi Barbar Varili Buz Ruhu Oduncu Silahşör Yarasalar Dev Kartopu
Buz Golemi Dev Kartopu
Silahşör Buz Golemi Buz Ruhu
Silahşör
Buz Ruhu Barbar Varili Buz Golemi Oduncu Silahşör
Buz Ruhu Buz Golemi
Buz Ruhu Oduncu Barbar Varili Silahşör Buz Golemi
Silahşör Buz Ruhu Yarasalar Dev Kartopu
Yarasalar Buz Golemi Silahşör
Buz Golemi Barbar Varili Silahşör
Silahşör
Barbar Varili Oduncu Silahşör Buz Ruhu Buz Golemi
Buz Golemi
Buz Golemi Silahşör Barbar Varili Balon
Oduncu Silahşör
Buz Golemi Yarasalar Silahşör
Oduncu Yarasalar
Buz Ruhu Buz Golemi Oduncu Silahşör Yarasalar
Barbar Varili Silahşör Buz Golemi Oduncu Yarasalar Dev Kartopu
Buz Golemi Barbar Varili Oduncu Silahşör Yarasalar
Oduncu Buz Ruhu Silahşör Yarasalar
Barbar Varili Buz Golemi Silahşör Oduncu
Barbar Varili Oduncu Buz Ruhu Buz Golemi
Oduncu Buz Golemi Silahşör Buz Ruhu Dev Kartopu
Silahşör Yarasalar Buz Ruhu Dev Kartopu Buz Golemi
Silahşör Buz Golemi Oduncu Buz Ruhu
Barbar Varili Buz Ruhu Oduncu Silahşör Buz Golemi
Oduncu Dev Kartopu Silahşör
Oduncu Buz Golemi Yarasalar Dev Kartopu Barbar Varili
Buz Ruhu Buz Golemi Oduncu Barbar Varili
Yarasalar Buz Golemi Silahşör
Buz Golemi Oduncu Yarasalar

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Buz Ruhu Barbar Varili Dev Kartopu Silahşör Buz Golemi Yarasalar
Barbar Varili Buz Ruhu Buz Golemi Yarasalar
Barbar Varili Silahşör Buz Ruhu Buz Golemi Dev Kartopu Oduncu Yarasalar
Barbar Varili Buz Golemi Dev Kartopu Silahşör Oduncu
Dev Kartopu Buz Golemi Yarasalar Buz Ruhu Silahşör
Buz Golemi Dev Kartopu Barbar Varili Buz Ruhu Silahşör
Barbar Varili Dev Kartopu Buz Golemi Buz Ruhu Silahşör Oduncu
Silahşör Oduncu Barbar Varili Buz Ruhu Yarasalar Buz Golemi
Silahşör Dev Kartopu Buz Golemi Buz Ruhu
Balon Buz Golemi Silahşör
Silahşör Buz Golemi
Buz Ruhu Dev Kartopu Barbar Varili
Silahşör Oduncu
Silahşör Buz Golemi Barbar Varili Balon
Buz Ruhu Barbar Varili Silahşör

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin