Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi Harika!

1 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Saldıranı sıfırlayabilen/yeniden hedefleyebilen kartın yok.

Saldırmalarına izin verdiğinde ya da kulene kilitlendiğinde onun dikkatini dağıtacak bir şey olmadığında çok tehlikeli olabilen kartlar. Bunlar gibi:

Onlarla daha iyi mücadele edebilmek için, ataklarını sıfırlayabilecek kartlara sahip olman iyi olur. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Buz Golemi Mega Dalkavuk Büyülü Okçu

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

İskeletler Buz Golemi Mega Dalkavuk Büyülü Okçu

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Domuz Binicisi

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Zehir Tomruk

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Domuz Binicisi

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Zehir

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Buz Golemi Domuz Binicisi Büyülü Okçu

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Buz Golemi Domuz Binicisi Büyülü Okçu

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Domuz Binicisi
Dev Kartopu İskeletler Domuz Binicisi
Çarpma İskeletler
Barbar Varili İskeletler Büyülü Okçu
Tomruk İskeletler
Deprem
Oklar
Kraliyet Paketi
Alev Topu Mega Dalkavuk Büyülü Okçu
Zehir Büyülü Okçu
Yıldırım Büyülü Okçu
Roket Domuz Binicisi

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Buz Golemi Kasırga Zehir Büyülü Okçu

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Buz Golemi Kasırga Zehir Tomruk Büyülü Okçu

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

İskeletler Buz Golemi Mega Dalkavuk Kasırga Zehir

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Buz Golemi

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Kötü

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

İskeletler Buz Golemi Tomruk Mega Dalkavuk Kasırga Domuz Binicisi Büyülü Okçu Zehir

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

8 İskeletler Buz Golemi Tomruk Mega Dalkavuk

Sinerjiler   7 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Domuz Binicisi + İskeletler Buz Golemi Tomruk Zehir Kasırga Büyülü Okçu
Buz Golemi + Mega Dalkavuk Domuz Binicisi İskeletler Kasırga
Tomruk + Domuz Binicisi Zehir
Mega Dalkavuk + İskeletler Buz Golemi Kasırga
+ İskeletler Kasırga Domuz Binicisi
+ Domuz Binicisi Kasırga Tomruk
+ Mega Dalkavuk Domuz Binicisi Buz Golemi Büyülü Okçu Kasırga
+ Mega Dalkavuk Zehir Buz Golemi Domuz Binicisi İskeletler Büyülü Okçu

Karşı Atak   56 85

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Zehir Tomruk Büyülü Okçu Kasırga Buz Golemi Mega Dalkavuk
Tomruk Kasırga Zehir Büyülü Okçu Buz Golemi
Zehir Tomruk Büyülü Okçu
Mega Dalkavuk Buz Golemi Domuz Binicisi Zehir
Zehir Mega Dalkavuk Tomruk Buz Golemi Kasırga
Zehir Kasırga Mega Dalkavuk Büyülü Okçu Buz Golemi
Zehir Buz Golemi Büyülü Okçu Tomruk Mega Dalkavuk
İskeletler Mega Dalkavuk Tomruk
Kasırga Buz Golemi İskeletler Tomruk Mega Dalkavuk
Tomruk Zehir
Mega Dalkavuk Kasırga Buz Golemi İskeletler Zehir
Tomruk Zehir Kasırga Mega Dalkavuk Buz Golemi İskeletler Büyülü Okçu
Mega Dalkavuk Buz Golemi Kasırga İskeletler
Kasırga İskeletler Mega Dalkavuk Tomruk Zehir Buz Golemi
Kasırga Mega Dalkavuk İskeletler Tomruk
Mega Dalkavuk Buz Golemi
Tomruk Mega Dalkavuk İskeletler Kasırga
Büyülü Okçu Buz Golemi Zehir Domuz Binicisi Tomruk İskeletler
Zehir Mega Dalkavuk Kasırga
Zehir Tomruk Kasırga
Büyülü Okçu Mega Dalkavuk
Zehir
Kasırga Mega Dalkavuk İskeletler
Zehir Tomruk Mega Dalkavuk Buz Golemi Büyülü Okçu
Mega Dalkavuk Buz Golemi Tomruk Kasırga Zehir
Mega Dalkavuk Kasırga Zehir Tomruk
Zehir
Mega Dalkavuk Tomruk Zehir
Zehir Buz Golemi Kasırga
Tomruk Kasırga Zehir
Tomruk Buz Golemi Zehir Kasırga Büyülü Okçu İskeletler
Kasırga Tomruk Mega Dalkavuk İskeletler
Kasırga Zehir İskeletler Buz Golemi Mega Dalkavuk Tomruk
Buz Golemi Kasırga Zehir Büyülü Okçu Tomruk
Mega Dalkavuk Zehir Buz Golemi Kasırga
Zehir İskeletler
Mega Dalkavuk Buz Golemi Tomruk Kasırga
İskeletler Mega Dalkavuk Buz Golemi Tomruk
Zehir Kasırga Buz Golemi Büyülü Okçu Mega Dalkavuk Tomruk
Mega Dalkavuk Kasırga Zehir
Mega Dalkavuk Buz Golemi
Buz Golemi Tomruk Mega Dalkavuk
Büyülü Okçu Zehir Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Buz Golemi
Buz Golemi Mega Dalkavuk Kasırga İskeletler
Buz Golemi Zehir Mega Dalkavuk Domuz Binicisi
Mega Dalkavuk
Buz Golemi Mega Dalkavuk Kasırga Tomruk İskeletler
Mega Dalkavuk Kasırga
Buz Golemi Kasırga Mega Dalkavuk Tomruk İskeletler
Mega Dalkavuk Büyülü Okçu Tomruk İskeletler Kasırga Buz Golemi Zehir
Buz Golemi İskeletler Zehir Mega Dalkavuk
Zehir Mega Dalkavuk İskeletler
İskeletler Buz Golemi Zehir Kasırga
Zehir Tomruk Buz Golemi Mega Dalkavuk
Zehir Kasırga Mega Dalkavuk Büyülü Okçu Buz Golemi
Mega Dalkavuk İskeletler Buz Golemi Kasırga Zehir
Mega Dalkavuk Kasırga Buz Golemi
Buz Golemi Mega Dalkavuk Zehir Büyülü Okçu Kasırga Tomruk
Kasırga Tomruk
Buz Golemi Zehir Mega Dalkavuk Tomruk Kasırga
Mega Dalkavuk Buz Golemi İskeletler
Mega Dalkavuk Kasırga Zehir Buz Golemi
Mega Dalkavuk Buz Golemi

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Zehir Kasırga Tomruk Büyülü Okçu Buz Golemi
Tomruk İskeletler Buz Golemi Zehir Mega Dalkavuk
Tomruk Büyülü Okçu Mega Dalkavuk Buz Golemi İskeletler Kasırga Zehir
Tomruk Kasırga Buz Golemi Zehir Mega Dalkavuk Büyülü Okçu
Zehir Kasırga Buz Golemi Mega Dalkavuk Büyülü Okçu
Tomruk Buz Golemi Kasırga Büyülü Okçu Mega Dalkavuk Zehir İskeletler
Zehir Mega Dalkavuk Büyülü Okçu Buz Golemi Tomruk Kasırga
Mega Dalkavuk Kasırga İskeletler Buz Golemi
Mega Dalkavuk Zehir Kasırga Büyülü Okçu Buz Golemi
Mega Dalkavuk Tomruk Zehir Kasırga Buz Golemi
Mega Dalkavuk Zehir Buz Golemi
Buz Golemi
Tomruk Kasırga
Mega Dalkavuk Kasırga İskeletler
Tomruk Zehir Mega Dalkavuk Buz Golemi
Büyülü Okçu Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Buz Golemi
İskeletler Buz Golemi
Kasırga Tomruk
Buz Golemi
Mega Dalkavuk Zehir

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin