Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç Harika!
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi İyi

1 uyarı Neden?

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Saldıranı sıfırlayabilen/yeniden hedefleyebilen kartın yok.

Saldırmalarına izin verdiğinde ya da kulene kilitlendiğinde onun dikkatini dağıtacak bir şey olmadığında çok tehlikeli olabilen kartlar. Bunlar gibi:

Onlarla daha iyi mücadele edebilmek için, ataklarını sıfırlayabilecek kartlara sahip olman iyi olur. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Benzer desteler Benzer

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Mega Dalkavuk Cellat

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Şövalye Mega Dalkavuk Balon Cellat

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Balon Madenci

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Alev Topu Kasırga

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Balon Madenci

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Alev Topu Madenci

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Şövalye Balon

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Balon Madenci

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Balon Madenci
Dev Kartopu Goblinler Mega Dalkavuk Balon Madenci
Çarpma Goblinler Balon
Barbar Varili Goblinler Şövalye Cellat
Tomruk Goblinler
Deprem
Oklar Goblinler
Kraliyet Paketi Goblinler Şövalye Mega Dalkavuk Balon Cellat Madenci
Alev Topu Mega Dalkavuk Balon Cellat
Zehir Mega Dalkavuk Balon Cellat
Yıldırım Şövalye Mega Dalkavuk Balon Cellat
Roket Balon Cellat

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Alev Topu Kasırga Cellat

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Alev Topu Kasırga Cellat

Yükselme bilgisi Tekli

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Şövalye Mega Dalkavuk Kasırga Cellat Madenci

Düşük seviyede zayıf

Düşük seviyede iş görmeyen kartlar. Diğer kartlara oranla bir ya da iki seviye düşük olduğunda işine yaramazlar.

Goblinler

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

Vasat

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Goblinler Şövalye Mega Dalkavuk Madenci Kasırga Alev Topu Balon Cellat

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

11 Goblinler Şövalye Mega Dalkavuk Madenci

Sinerjiler   8 8

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Balon + Şövalye Mega Dalkavuk Kasırga
Cellat + Kasırga Madenci Şövalye
Alev Topu + Kasırga Madenci
Goblinler + Madenci Şövalye Kasırga
+ Balon Goblinler Madenci Kasırga Cellat
+ Kasırga Balon Madenci
+ Goblinler Şövalye Mega Dalkavuk Alev Topu Cellat
+ Mega Dalkavuk Alev Topu Cellat Goblinler Şövalye Balon

Karşı Atak   58 85

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Alev Topu Cellat Mega Dalkavuk Şövalye Kasırga
Cellat Kasırga Şövalye Mega Dalkavuk Alev Topu
Kasırga Cellat Alev Topu Şövalye
Alev Topu Şövalye Madenci
Balon Şövalye Mega Dalkavuk Cellat Alev Topu Madenci
Mega Dalkavuk Alev Topu Cellat
Cellat Mega Dalkavuk Alev Topu Kasırga Goblinler
Cellat Alev Topu Mega Dalkavuk Goblinler Kasırga
Cellat Şövalye Mega Dalkavuk Goblinler Alev Topu
Şövalye Mega Dalkavuk
Kasırga Şövalye Cellat Mega Dalkavuk
Cellat
Mega Dalkavuk Cellat Alev Topu Kasırga
Madenci Şövalye Cellat Mega Dalkavuk Kasırga Goblinler Alev Topu
Cellat Şövalye
Mega Dalkavuk Goblinler Madenci Şövalye Kasırga
Alev Topu Kasırga Madenci Mega Dalkavuk Cellat Şövalye Goblinler
Kasırga Cellat Goblinler Mega Dalkavuk Şövalye
Mega Dalkavuk Şövalye Cellat
Goblinler Kasırga Mega Dalkavuk Alev Topu Şövalye Cellat
Cellat Madenci Alev Topu Şövalye Balon
Alev Topu Mega Dalkavuk Cellat Kasırga
Balon Alev Topu Mega Dalkavuk
Alev Topu Cellat Kasırga
Mega Dalkavuk Şövalye
Alev Topu Şövalye
Mega Dalkavuk Kasırga Şövalye Goblinler
Cellat Alev Topu Balon Mega Dalkavuk Madenci Şövalye
Mega Dalkavuk Madenci Alev Topu Goblinler
Mega Dalkavuk Kasırga Şövalye Madenci Cellat Alev Topu
Cellat Alev Topu Kasırga Mega Dalkavuk
Alev Topu Madenci
Cellat Mega Dalkavuk Balon Alev Topu
Alev Topu Kasırga
Alev Topu Kasırga Cellat
Kasırga Cellat Alev Topu
Kasırga Alev Topu Goblinler Cellat Mega Dalkavuk
Cellat Kasırga Goblinler Mega Dalkavuk Şövalye
Alev Topu Kasırga Cellat
Mega Dalkavuk Şövalye Cellat Kasırga
Şövalye Cellat Alev Topu
Kasırga Şövalye Mega Dalkavuk Madenci
Goblinler Mega Dalkavuk Şövalye
Cellat Kasırga Şövalye Alev Topu Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Alev Topu Cellat Kasırga
Mega Dalkavuk Şövalye Madenci
Şövalye Cellat Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Alev Topu Cellat
Şövalye Mega Dalkavuk Madenci Cellat
Cellat Kasırga Şövalye Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Cellat Madenci Balon Şövalye
Mega Dalkavuk Cellat Şövalye
Mega Dalkavuk Kasırga Şövalye Goblinler
Mega Dalkavuk Şövalye Kasırga
Goblinler Kasırga Şövalye Mega Dalkavuk Cellat
Alev Topu Mega Dalkavuk Madenci Kasırga Cellat Goblinler Şövalye
Goblinler Şövalye Mega Dalkavuk Cellat
Mega Dalkavuk Şövalye Cellat
Şövalye Cellat Kasırga
Alev Topu Cellat Mega Dalkavuk Şövalye
Cellat Mega Dalkavuk Alev Topu Şövalye Kasırga
Mega Dalkavuk Alev Topu Kasırga
Şövalye Alev Topu Cellat Kasırga Mega Dalkavuk
Şövalye Mega Dalkavuk Cellat Kasırga Goblinler Alev Topu
Goblinler Kasırga
Cellat Goblinler Kasırga Şövalye Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Goblinler Madenci Şövalye
Mega Dalkavuk Cellat Alev Topu Kasırga
Şövalye Mega Dalkavuk

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Cellat Kasırga Alev Topu Şövalye
Cellat Mega Dalkavuk Goblinler Şövalye
Cellat Mega Dalkavuk Kasırga Şövalye Goblinler
Cellat Kasırga Mega Dalkavuk Şövalye Goblinler
Cellat Kasırga Mega Dalkavuk Alev Topu
Kasırga Şövalye Goblinler Cellat Mega Dalkavuk
Alev Topu Mega Dalkavuk Cellat Kasırga Şövalye Goblinler
Şövalye Mega Dalkavuk Cellat Madenci Kasırga Goblinler
Mega Dalkavuk Cellat Kasırga Alev Topu
Alev Topu Mega Dalkavuk Balon
Cellat Kasırga
Kasırga Şövalye Mega Dalkavuk
Alev Topu Cellat Balon Mega Dalkavuk
Alev Topu Şövalye Mega Dalkavuk Cellat

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin