Deste puanı Puan

Defans Defansif güç Harika!
Saldırı Ofansif güç İyi
Çok yönlülük Deste çok yönlülüğü Harika!
Sinerji Deste sinerjisi Vasat

1 uyarı Neden?

Koleksiyonundaki eksik kartlar

Havai fişekçi

Deste ipuçları Temeller

Aşağıda desteni geliştirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. İşe yarayabilir.

Uyarı Saldıranı sıfırlayabilen/yeniden hedefleyebilen kartın yok.

Saldırmalarına izin verdiğinde ya da kulene kilitlendiğinde onun dikkatini dağıtacak bir şey olmadığında çok tehlikeli olabilen kartlar. Bunlar gibi:

Onlarla daha iyi mücadele edebilmek için, ataklarını sıfırlayabilecek kartlara sahip olman iyi olur. Şunlardan birini eklemeyi gözden geçirin:

Hadi Düzeltelim!

Hadi Düzeltelim!

Gelişmiş şeyler

Defansif kartlar Defans

Hava karşıtı

Havaya saldıran birimler. En azından iki tanesine sahip olmak iyidir.

Mega Dalkavuk Cellat

Defansif binalar

Destenizdeki defansif binalar. Bir tanesine sahip olmak savunmaya fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Olmayan

Yatırımlar

Bina ve birimleri geriden oynayarak iksir biriktirebilir, rakibini ilk hamleye zorlayabilirsin.

Mega Dalkavuk Top Arabası Cellat Balıkçı

Ofansif kartlar Saldırı

Kazandıran kartlar

Düşman kuleleri almanı sağlayacak kartlar. En azından bir tanesine sahip olmalısın.

Domuz Binicisi

Hasar büyüleri

Destendeki büyüler. En az bir ya da iki tane olması önerilir.

Alev Topu Tomruk

Cezalandırmalar

Rakibin yüksek maliyetli kart oynadığı zaman çabuk karşılık verebileceğin kartlar.

Domuz Binicisi Top Arabası

Hazırda tut

İksir Toplayıcıya karşı yanıt verebilen kartlar.

Alev Topu

Köprüye bırakıldı

Köprüye bırakıldığında ani atak yapabilecek kartlar.

Domuz Binicisi Top Arabası

Kasırga ile Kral'ı uyandırma - dikkat!

Kasırga ile Ana Kuleye çekilerek Ana Kule harekete geçirilebilir.

Domuz Binicisi

Sürüler & Tuzak Tuzak

Tuzak kartları

Aynı büyü tarafından yok edilebilecek olan birden fazla kartınız varsa, büyüyü bozmak için bir kart oynayabilirsiniz, ardından diğer kart/kartları güvenle oynatabilirsiniz.

Kasırga Domuz Binicisi İskelet Ordusu
Dev Kartopu Domuz Binicisi İskelet Ordusu
Çarpma İskelet Ordusu
Barbar Varili İskelet Ordusu
Tomruk İskelet Ordusu Top Arabası
Deprem İskelet Ordusu
Oklar İskelet Ordusu
Kraliyet Paketi
Alev Topu Mega Dalkavuk Top Arabası Cellat Balıkçı
Zehir İskelet Ordusu Cellat
Yıldırım Top Arabası Cellat Balıkçı
Roket Domuz Binicisi Top Arabası Cellat Balıkçı

Hava sürülerine karşı

Havadaki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Alev Topu Cellat

Yerdeki sürülere karşı

Yerdeki sürülere karşı kullanılabilecek büyü ve birlikler.

Alev Topu Cellat Tomruk

Yükselme bilgisi Tekli

Bazı kartlar hem seviyeden bağımsız hem de seviyesine göre güçsüz/güçlü olarak sınıflandırılabilir. Örnek: Düşük seviye Buz Golemi, İskelet Sürüsü'nü oldürmez, bu yüzden "Zayıf"tır. Ancak tank olarak kullanıldığında her seviyede mükemmel iş görür.

Seviye bağımsız

Düşük seviyede bile iyi olan kartlar. Önemli istatistiklere sahip olup, her seviyede işe yararlar.

Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Cellat

Aşırı yükseldiğinde kuvvetli

Yüksek seviyelerde olduğunda güçlü olan kartlar. Bu kartlar diğer kartlara göre bir ya da iki seviye yukarı olduklarında fark yaratırlar.

İskelet Ordusu

Free-to-play puanı

Oyuna para harcamayanlar için destesini nasıl yükselteceğine dair bilgileri verdik. Desten ne kadar çok efsanevi ve destansı içerirse puan o kadar düşer.

RIP

İnek alanı

Deste döngüsü Döngü

Kartlar iksire göre sıralı

Bu kartların iksir maliyetini daha kolay görmenizi sağlar.

Tomruk Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Balıkçı Alev Topu Domuz Binicisi Top Arabası Cellat

En kısa döngü

Döngü potansiyelinizi görmek için destenizdeki en ucuz 4 kart.

11 Tomruk Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Balıkçı

Sinerjiler   3 7

Sinerji, birlikte oynandığında iyi iş yapan kartları temsil eder. Saldırıda ya da savunmada birleştiklerinde birbirlerini tamamlarlar. Vasat kart, sinerji oluşturmadığı anlamına gelir.

Mega Dalkavuk + Balıkçı
Alev Topu + Domuz Binicisi Tomruk
Domuz Binicisi + Alev Topu Tomruk Top Arabası
İskelet Ordusu +
+ Cellat Domuz Binicisi Tomruk
+ Top Arabası
+ Domuz Binicisi Alev Topu Top Arabası
+ Mega Dalkavuk

Karşı Atak   69 83

Tehlikelere karşı

Rakibin oynayabileceği temel saldırıları savunabilen kartlar. Vasat kart, sadece savunmaya yardım eden, birimi tamamen durduramayacak güçte olan kartları temsil eder.

Cellat İskelet Ordusu Tomruk Mega Dalkavuk Alev Topu
Tomruk İskelet Ordusu Cellat Top Arabası Alev Topu
Alev Topu Tomruk Balıkçı
Mega Dalkavuk Top Arabası Cellat Domuz Binicisi Alev Topu İskelet Ordusu
Cellat Mega Dalkavuk Tomruk İskelet Ordusu Top Arabası Alev Topu
Cellat Alev Topu Mega Dalkavuk
Alev Topu Mega Dalkavuk Cellat Top Arabası İskelet Ordusu Tomruk
İskelet Ordusu Balıkçı Mega Dalkavuk Tomruk
İskelet Ordusu Tomruk Cellat Mega Dalkavuk
Cellat İskelet Ordusu Tomruk
Mega Dalkavuk Alev Topu Cellat
Tomruk İskelet Ordusu Mega Dalkavuk Alev Topu Cellat
Cellat İskelet Ordusu Top Arabası
İskelet Ordusu Mega Dalkavuk
İskelet Ordusu Alev Topu Tomruk Top Arabası Cellat Mega Dalkavuk
İskelet Ordusu Top Arabası Cellat Tomruk Mega Dalkavuk Balıkçı
Mega Dalkavuk Top Arabası Cellat
İskelet Ordusu Cellat Top Arabası Alev Topu Mega Dalkavuk Balıkçı Tomruk
Cellat Top Arabası Alev Topu Tomruk Domuz Binicisi
Alev Topu Mega Dalkavuk Cellat
Alev Topu İskelet Ordusu Top Arabası Cellat Tomruk
İskelet Ordusu Mega Dalkavuk
Alev Topu
İskelet Ordusu Mega Dalkavuk Balıkçı Top Arabası
Alev Topu Cellat Tomruk Top Arabası Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Alev Topu Cellat Tomruk
Alev Topu Cellat Tomruk İskelet Ordusu Top Arabası Mega Dalkavuk
Alev Topu
Mega Dalkavuk Cellat Top Arabası Alev Topu Tomruk
Alev Topu İskelet Ordusu
Alev Topu İskelet Ordusu Cellat Top Arabası Tomruk
Tomruk İskelet Ordusu Alev Topu Cellat
Tomruk Alev Topu İskelet Ordusu Cellat Top Arabası Mega Dalkavuk
Cellat Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Tomruk Top Arabası
Alev Topu Cellat Tomruk
Mega Dalkavuk Cellat
Cellat Alev Topu
İskelet Ordusu Tomruk Mega Dalkavuk Top Arabası Balıkçı
İskelet Ordusu Tomruk Balıkçı Mega Dalkavuk Top Arabası
Cellat Alev Topu Top Arabası Tomruk Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk Cellat Alev Topu
İskelet Ordusu Mega Dalkavuk Top Arabası
Top Arabası İskelet Ordusu Tomruk Mega Dalkavuk Cellat
Alev Topu Mega Dalkavuk Cellat
Mega Dalkavuk Top Arabası Balıkçı İskelet Ordusu Cellat
İskelet Ordusu Mega Dalkavuk Cellat Top Arabası
Top Arabası İskelet Ordusu Mega Dalkavuk Cellat Domuz Binicisi
Balıkçı Cellat Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Tomruk
Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Balıkçı
Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Balıkçı Top Arabası Cellat Tomruk
Alev Topu Mega Dalkavuk Tomruk Cellat
İskelet Ordusu Mega Dalkavuk Cellat Top Arabası
Cellat İskelet Ordusu Mega Dalkavuk Balıkçı
Top Arabası Cellat İskelet Ordusu
Alev Topu Cellat Mega Dalkavuk Balıkçı Tomruk
Cellat Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Top Arabası Alev Topu
Mega Dalkavuk Alev Topu İskelet Ordusu
İskelet Ordusu Alev Topu Top Arabası Cellat Mega Dalkavuk
İskelet Ordusu Tomruk Top Arabası Cellat Mega Dalkavuk Alev Topu
İskelet Ordusu Balıkçı Top Arabası Tomruk
İskelet Ordusu Cellat Mega Dalkavuk Tomruk
Mega Dalkavuk İskelet Ordusu Top Arabası
Cellat Mega Dalkavuk Alev Topu
Top Arabası Mega Dalkavuk

Diğer kartlar için birlikler

Rakibin kalan kartları için yapabileceklerin.

Tomruk Cellat Top Arabası Alev Topu İskelet Ordusu
Tomruk Mega Dalkavuk Cellat
Cellat İskelet Ordusu Tomruk Mega Dalkavuk Top Arabası
Cellat Tomruk Mega Dalkavuk
Cellat Alev Topu Mega Dalkavuk
Tomruk Mega Dalkavuk Cellat
Alev Topu Cellat Mega Dalkavuk Top Arabası Tomruk
İskelet Ordusu Mega Dalkavuk Cellat
Mega Dalkavuk Cellat Alev Topu
Mega Dalkavuk Cellat Alev Topu Top Arabası Tomruk
Mega Dalkavuk Alev Topu İskelet Ordusu
İskelet Ordusu
Tomruk Cellat
Mega Dalkavuk
Cellat Alev Topu Tomruk Mega Dalkavuk
Mega Dalkavuk
İskelet Ordusu Alev Topu Mega Dalkavuk
Top Arabası
Alev Topu Tomruk
Cellat Mega Dalkavuk Alev Topu Top Arabası

Bu dilin tercümanı:

This language has no active translators.

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin