اليونكو الخامس

#Y8JGQGCV

12

4 956

5 310

Ittihad

Člen

Skeletons Level 9 4331/800 Ice Spirit Level 8 4315/400 Goblins Level 9 3798/800 Spear Goblins Level 9 4546/800 Zap Level 9 2644/800 Bats Level 9 3734/800 Fire Spirits Level 9 4272/800 Giant Snowball Level 8 4169/400 Archers Level 9 2712/800 Arrows Level 8 3325/400 Knight Level 11 2656/2000 Minions Level 9 4148/800 Bomber Level 11 2292/2000 Cannon Level 8 4529/400 Skeleton Barrel Level 8 4239/400 Goblin Gang Level 9 3666/800 Firecracker Level 7 983/200 Royal Delivery Level 8 767/400 Mortar Level 8 4347/400 Skeleton Dragons   Tesla Level 9 3281/800 Barbarians Level 12 2292/5000 Minion Horde Level 10 1372/1000 Rascals Level 9 4452/800 Royal Giant Elite Barbarians Level 10 1472/1000 Royal Recruits Level 8 3526/400 Heal Spirit Level 10 513/400 Ice Golem Level 8 637/100 Tombstone Level 8 662/100 Mega Minion Level 9 673/200 Dart Goblin Level 11 152/800 Earthquake Level 8 336/100 Elixir Golem Level 7 131/50 Fireball Level 11 531/800 Mini P.E.K.K.A Level 10 271/400 Musketeer Level 9 610/200 Hog Rider Level 11 668/800 Valkyrie Level 12 77/1000 Battle Ram Level 9 630/200 Furnace Level 10 418/400 Flying Machine Level 9 672/200 Bomb Tower Level 8 743/100 Zappies Level 8 414/100 Battle Healer Level 8 213/100 Goblin Cage Level 8 275/100 Giant Level 11 813/800 Goblin Hut Level 9 674/200 Inferno Tower Level 8 729/100 Wizard Royal Hogs Level 10 564/400 Rocket Level 10 699/400 Elixir Collector Level 9 457/200 Barbarian Hut Level 9 522/200 Three Musketeers Level 10 469/400 Mirror Level 8 37/10 Wall Breakers Level 8 26/10 Barbarian Barrel Level 10 19/50 Rage Level 11 102/100 Skeleton Army Level 11 3/100 Goblin Barrel Level 10 18/50 Tornado Level 9 44/20 Guards Level 9 34/20 Clone Level 9 40/20 Baby Dragon Level 12 22/200 Hunter Level 10 54/50 Poison Level 9 36/20 Dark Prince Level 10 51/50 Freeze Level 10 20/50 Prince Level 11 6/100 Witch Level 11 57/100 Balloon Level 10 23/50 Bowler Level 9 46/20 Cannon Cart Level 8 78/10 Electro Dragon Level 9 17/20 Executioner Level 11 23/100 Giant Skeleton Level 11 20/100 Lightning Level 9 68/20 X-Bow Level 8 33/10 Goblin Giant Level 9 38/20 P.E.K.K.A Level 11 3/100 Golem Level 11 38/100 The Log Level 10 0/4 Miner Level 10 0/4 Princess Level 11 1/10 Ice Wizard Level 10 0/4 Bandit Level 10 3/4 Fisherman Level 9 3/2 Royal Ghost Level 11 0/10 Magic Archer Level 10 3/4 Night Witch Level 11 0/10 Inferno Dragon Level 10 0/4 Lumberjack Level 10 2/4 Electro Wizard Level 10 1/4 Ram Rider Level 10 0/4 Graveyard Level 11 0/10 Sparky Level 10 2/4 Lava Hound Level 9 4/2 Mega Knight Level 11 0/10

Chýbajúce karty (1/99)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 13)

Turnajový štandard (76/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
81/100
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 19Čas vyžadovania:  ~2 dní
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
2/2
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 32
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30

Cesta na MAX (2/99)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
531/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 4469Čas vyžadovania:  ~38 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
115/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 4885Čas vyžadovania:  ~41 dní
800/800
1000/1000
1998/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 5002Čas vyžadovania:  ~42 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
746/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 4254Čas vyžadovania:  ~36 dní
800/800
1000/1000
844/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 6156Čas vyžadovania:  ~52 dní
800/800
1000/1000
1934/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 5066Čas vyžadovania:  ~43 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
472/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 4528Čas vyžadovania:  ~38 dní
400/400
800/800
1000/1000
1969/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 5031Čas vyžadovania:  ~42 dní
800/800
1000/1000
912/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 6088Čas vyžadovania:  ~51 dní
400/400
800/800
1000/1000
1125/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 5875Čas vyžadovania:  ~49 dní
2000/2000
656/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 4344Čas vyžadovania:  ~37 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
348/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 4652Čas vyžadovania:  ~39 dní
2000/2000
292/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 4708Čas vyžadovania:  ~40 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
329/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 4671Čas vyžadovania:  ~39 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
39/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 4961Čas vyžadovania:  ~42 dní
800/800
1000/1000
1866/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 5134Čas vyžadovania:  ~43 dní
400/400
583/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 8217Čas vyžadovania:  ~69 dní
400/400
367/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8433Čas vyžadovania:  ~71 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
147/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 4853Čas vyžadovania:  ~41 dní
800/800
1000/1000
1481/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 5519Čas vyžadovania:  ~46 dní
2292/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2708Čas vyžadovania:  ~23 dní
1000/1000
372/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 6628Čas vyžadovania:  ~56 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
652/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 4348Čas vyžadovania:  ~37 dní
1000/1000
472/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 6528Čas vyžadovania:  ~55 dní
400/400
800/800
1000/1000
1326/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 5674Čas vyžadovania:  ~48 dní
400/400
113/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1687Čas vyžadovania:  ~141 dní
100/100
200/200
337/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1863Čas vyžadovania:  ~156 dní
100/100
200/200
362/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1838Čas vyžadovania:  ~154 dní
200/200
400/400
73/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1727Čas vyžadovania:  ~144 dní
152/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1648Čas vyžadovania:  ~138 dní
100/100
200/200
36/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2164Čas vyžadovania:  ~181 dní
531/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1269Čas vyžadovania:  ~106 dní
271/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1929Čas vyžadovania:  ~161 dní
200/200
400/400
10/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1790Čas vyžadovania:  ~150 dní
668/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1132Čas vyžadovania:  ~95 dní
77/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 923Čas vyžadovania:  ~77 dní
200/200
400/400
30/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1770Čas vyžadovania:  ~148 dní
400/400
18/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1782Čas vyžadovania:  ~149 dní
200/200
400/400
72/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1728Čas vyžadovania:  ~144 dní
100/100
200/200
400/400
43/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1757Čas vyžadovania:  ~147 dní
100/100
200/200
114/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2086Čas vyžadovania:  ~174 dní
100/100
113/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2287Čas vyžadovania:  ~191 dní
100/100
175/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2225Čas vyžadovania:  ~186 dní
800/800
13/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 987Čas vyžadovania:  ~83 dní
200/200
400/400
74/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1726Čas vyžadovania:  ~144 dní
100/100
200/200
400/400
29/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1771Čas vyžadovania:  ~148 dní
400/400
164/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1636Čas vyžadovania:  ~137 dní
400/400
299/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1501Čas vyžadovania:  ~126 dní
200/200
257/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1943Čas vyžadovania:  ~162 dní
200/200
322/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1878Čas vyžadovania:  ~157 dní
400/400
69/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1731Čas vyžadovania:  ~145 dní
10/10
20/20
7/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 343Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 354Čas vyžadovania:  ~89 týždňov
19/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 331Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
100/100
2/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 198Čas vyžadovania:  ~50 týždňov
3/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 297Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
18/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 332Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
20/20
24/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 326Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
20/20
14/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 336Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
20/20
20/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 330Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
22/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 178Čas vyžadovania:  ~45 týždňov
50/50
4/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 296Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
20/20
16/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 334Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
50/50
1/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 299Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
20/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 330Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
6/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 294Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
57/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 243Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
23/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 327Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
20/20
26/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 324Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 302Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
17/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 353Čas vyžadovania:  ~89 týždňov
23/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 277Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
20/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 280Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
20/20
48/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 302Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 347Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
20/20
18/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 332Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
3/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 297Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
38/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 262Čas vyžadovania:  ~66 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 12)

-5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
8 12
9 11 12
9 12
9 11 12
9 11 12
9 12
8 11 12
9 11 12
8 11 12
11 12
9 12
11 12
8 12
8 12
9 11 12
7 9 12
8 9 12
8 12
9 11 12
12
10 11 12
9 12
12 13
10 11 12
8 11 12
10 11 12
8 10 12
8 10 12
9 11 12
11 12
8 10 12
7 8 12
11 12
10 12
9 11 12
11 12
12
9 11 12
10 11 12
9 11 12
8 11 12
8 10 12
8 9 12
8 9 12
11 12
9 11 12
8 11 12
12 13
10 11 12
10 11 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
8 10 12
8 9 12
10 12
11 12
11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
12
10 11 12
9 10 12
10 11 12
10 12
11 12
11 12
10 12
9 10 12
8 10 12
9 12
11 12
11 12
9 10 12
8 10 12
9 10 12
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
9 10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
9 10 12
11 12

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord