LexisSG

#9JJ8GQ2

13

5 053

5 443

Turnajový štandard (84/102)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
72/200
0/400
Cena vylepšenia 1→7: 1625Cena vylepšenia 1→9: 7625Potrebných kariet: 528Čas vyžadovania:  ~5 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
15/200
0/400
Cena vylepšenia 1→7: 1625Cena vylepšenia 1→9: 7625Potrebných kariet: 585Čas vyžadovania:  ~5 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
118/400
Cena vylepšenia 1→8: 3625Cena vylepšenia 1→9: 7625Potrebných kariet: 282Čas vyžadovania:  ~3 dní
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
27/200
0/400
Cena vylepšenia 1→7: 1625Cena vylepšenia 1→9: 7625Potrebných kariet: 573Čas vyžadovania:  ~5 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
37/50
0/100
Cena vylepšenia 3→7: 1600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 113Čas vyžadovania:  ~10 dní
2/2
4/4
10/10
2/20
0/50
0/100
Cena vylepšenia 3→6: 600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 168Čas vyžadovania:  ~14 dní
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
28/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 72Čas vyžadovania:  ~6 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
46/50
0/100
Cena vylepšenia 3→7: 1600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 104Čas vyžadovania:  ~9 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
2/10
Cena vylepšenia 6→8: 2400Cena vylepšenia 6→9: 6400Potrebných kariet: 8Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
0/2
0/4
0/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400Potrebných kariet: 16Čas vyžadovania:  ~4 týždňov

Legendárne karty (18/18)

9 10 11 12 13
12/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 8
9/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 21
9/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 21
7/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 23
6/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 24
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
3/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 27
3/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 27
8/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 22
8/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 22
0/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 20
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
10/10
1/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 19
6/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 24
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
7/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 23

Cesta na MAX (13/102)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000
4992/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 8Čas vyžadovania:  ~1 dní
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3119/5000
Cena vylepšenia 1→12: 85625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 1881Čas vyžadovania:  ~16 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 1→13: 185625
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 8Čas vyžadovania:  ~1 dní
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
2762/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 2238Čas vyžadovania:  ~19 dní
4983/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 17Čas vyžadovania:  ~1 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1768/5000
Cena vylepšenia 1→12: 85625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 3232Čas vyžadovania:  ~27 dní
200/200
400/400
800/800
299/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 701Čas vyžadovania:  ~59 dní
400/400
800/800
1000/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
800/800
398/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 602Čas vyžadovania:  ~51 dní
928/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 72Čas vyžadovania:  ~6 dní
1000/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
505/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 495Čas vyžadovania:  ~42 dní
800/800
479/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 521Čas vyžadovania:  ~44 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
537/1000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 463Čas vyžadovania:  ~39 dní
800/800
109/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 891Čas vyžadovania:  ~75 dní
400/400
800/800
786/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 214Čas vyžadovania:  ~18 dní
400/400
800/800
370/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 630Čas vyžadovania:  ~53 dní
741/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 259Čas vyžadovania:  ~22 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
69/1000
Cena vylepšenia 3→12: 85600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 931Čas vyžadovania:  ~78 dní
400/400
800/800
924/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 76Čas vyžadovania:  ~7 dní
200/200
400/400
800/800
686/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 314Čas vyžadovania:  ~27 dní
400/400
800/800
1000/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
20/20
50/50
88/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 212Čas vyžadovania:  ~53 týždňov
54/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 246Čas vyžadovania:  ~62 týždňov
20/20
50/50
100/100
18/200
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 182Čas vyžadovania:  ~46 týždňov
50/50
44/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 256Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
50/50
100/100
20/200
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 180Čas vyžadovania:  ~45 týždňov
100/100
63/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 137Čas vyžadovania:  ~35 týždňov
20/20
50/50
85/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 215Čas vyžadovania:  ~54 týždňov
25/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 175Čas vyžadovania:  ~44 týždňov
53/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 247Čas vyžadovania:  ~62 týždňov
50/50
100/100
117/200
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 83Čas vyžadovania:  ~21 týždňov
100/100
11/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 189Čas vyžadovania:  ~48 týždňov
64/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 136Čas vyžadovania:  ~34 týždňov
3/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 197Čas vyžadovania:  ~50 týždňov
33/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 167Čas vyžadovania:  ~42 týždňov
100/100
50/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 150Čas vyžadovania:  ~38 týždňov
20/20
50/50
100/100
6/200
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 194Čas vyžadovania:  ~49 týždňov
10/10
20/20
39/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 311Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
100/100
11/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 189Čas vyžadovania:  ~48 týždňov
20/20
50/50
100/100
19/200
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 181Čas vyžadovania:  ~46 týždňov
22/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 178Čas vyžadovania:  ~45 týždňov
100/100
40/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 160Čas vyžadovania:  ~40 týždňov
10/10
20/20
50/50
17/100
0/200
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 283Čas vyžadovania:  ~71 týždňov
97/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 103Čas vyžadovania:  ~26 týždňov
60/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 140Čas vyžadovania:  ~35 týždňov

Star points (2/102)

1 2 3 Cena vylepšenia
Zap 10 000
Fire Spirits 10 000
Elite Barbarians 25 000
Mega Minion 25 000
Fireball 25 000
Mini P.E.K.K.A 15 000
Musketeer 25 000
Hog Rider 20 000
Furnace 10 000
Rocket 45 000
Skeleton Army 45 000
Total upgrade cost 255 000

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
9 13
12 13
1 7 13
11 13
10 13
13
11 13
13
1 12 13
12 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
1 12 13
12 13
1 7 13
1 8 13
8 13
10 12 13
1 7 13
10 13
11 13
11 12 13
12 13
13
1 12 13
9 12 13
10 13
11 12 13
13
12 13
3 7 13
3 6 13
13
13
13
13
12 13
12 13
13
11 12 13
8 12 13
11 12 13
3 8 13
3 7 13
13
10 12 13
10 12 13
12 13
3 11 13
13
10 12 13
9 12 13
10 13
9 11 13
6 8 13
11 13
9 12 13
13
10 11 13
10 12 13
11 12 13
9 11 13
12 13
11 13
13
10 12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
9 12 13
6 10 13
11 12 13
9 12 13
12 13
11 12 13
6 11 13
12 13
12 13
6 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
9 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
9 10 13
11 13
10 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord