蕾神

#2PVU82PJ
12
5 273
5 463

Karty (103)

Levely:

Chýbajúce karty (6/103)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 15)

Legendárne karty (1/18)

Turnajový štandard (51/103)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cena vylepšenia 7→9: 6000
Cena vylepšenia 7→9: 6000
Cena vylepšenia 4→9: 7550
Cena vylepšenia 6→9: 7000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 1→9: 7625
Cena vylepšenia 1→8: 3625Cena vylepšenia 1→9: 7625Potrebných kariet: 11Čas vyžadovania:  ~1 dní
Cena vylepšenia 1→9: 7625
Cena vylepšenia 2→9: 7620
Cena vylepšenia 5→9: 7400
Cena vylepšenia 2→9: 7620
Cena vylepšenia 2→9: 7620
Cena vylepšenia 5→9: 7400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 3→9: 7600
Cena vylepšenia 3→9: 7600
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 4→9: 7550
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 3→9: 7600
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 7→9: 6000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 4→9: 7550
Cena vylepšenia 7→9: 6000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 6→9: 6400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 7→9: 6000
Cena vylepšenia 7→9: 6000
Cena vylepšenia 7→9: 6000
Cena vylepšenia 6→9: 6400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
Cena vylepšenia 6→9: 6400
Cena vylepšenia 8→9: 4000

Legendárne karty (17/18)

9 10 11 12 13
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 32
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 28
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 29
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 29
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 31
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 30
Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 26
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 27
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33

Cesta na MAX (11/103)

9 10 11 12 13
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3351Čas vyžadovania:  ~21 dní
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 4296Čas vyžadovania:  ~27 dní
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 5349Čas vyžadovania:  ~34 dní
Cena vylepšenia 4→12: 85550Cena vylepšenia 4→13: 185550Potrebných kariet: 3626Čas vyžadovania:  ~23 dní
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 5295Čas vyžadovania:  ~34 dní
Cena vylepšenia 6→11: 35000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 5926Čas vyžadovania:  ~38 dní
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 4913Čas vyžadovania:  ~31 dní
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 5575Čas vyžadovania:  ~35 dní
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 5470Čas vyžadovania:  ~35 dní
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 4839Čas vyžadovania:  ~31 dní
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 3732Čas vyžadovania:  ~24 dní
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 492Čas vyžadovania:  ~4 dní
Cena vylepšenia 1→12: 85625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 3769Čas vyžadovania:  ~24 dní
Cena vylepšenia 1→12: 85625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 4409Čas vyžadovania:  ~28 dní
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 6653Čas vyžadovania:  ~42 dní
Cena vylepšenia 2→12: 85620Cena vylepšenia 2→13: 185620Potrebných kariet: 4909Čas vyžadovania:  ~31 dní
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 4207Čas vyžadovania:  ~27 dní
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 4682Čas vyžadovania:  ~30 dní
Cena vylepšenia 5→11: 35400Cena vylepšenia 5→13: 185400Potrebných kariet: 5044Čas vyžadovania:  ~32 dní
Cena vylepšenia 2→12: 85620Cena vylepšenia 2→13: 185620Potrebných kariet: 4457Čas vyžadovania:  ~28 dní
Cena vylepšenia 2→11: 35620Cena vylepšenia 2→13: 185620Potrebných kariet: 5077Čas vyžadovania:  ~32 dní
Cena vylepšenia 5→11: 35400Cena vylepšenia 5→13: 185400Potrebných kariet: 1599Čas vyžadovania:  ~100 dní
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 792Čas vyžadovania:  ~50 dní
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1525Čas vyžadovania:  ~96 dní
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1768Čas vyžadovania:  ~111 dní
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1615Čas vyžadovania:  ~101 dní
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1617Čas vyžadovania:  ~102 dní
Cena vylepšenia 3→10: 15600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1997Čas vyžadovania:  ~125 dní
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1720Čas vyžadovania:  ~108 dní
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 530Čas vyžadovania:  ~34 dní
Cena vylepšenia 3→10: 15600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2007Čas vyžadovania:  ~126 dní
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1757Čas vyžadovania:  ~110 dní
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1617Čas vyžadovania:  ~102 dní
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1298Čas vyžadovania:  ~82 dní
Cena vylepšenia 4→11: 35550Cena vylepšenia 4→13: 185550Potrebných kariet: 1628Čas vyžadovania:  ~102 dní
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1900Čas vyžadovania:  ~119 dní
Cena vylepšenia 3→10: 15600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1991Čas vyžadovania:  ~125 dní
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1643Čas vyžadovania:  ~103 dní
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1817Čas vyžadovania:  ~114 dní
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2023Čas vyžadovania:  ~127 dní
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1928Čas vyžadovania:  ~121 dní
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1746Čas vyžadovania:  ~110 dní
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1782Čas vyžadovania:  ~112 dní
Cena vylepšenia 4→11: 35550Cena vylepšenia 4→13: 185550Potrebných kariet: 1602Čas vyžadovania:  ~101 dní
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1395Čas vyžadovania:  ~88 dní
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1899Čas vyžadovania:  ~119 dní
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 324Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 251Čas vyžadovania:  ~63 týždňov
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 256Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 320Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 244Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 259Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 261Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 303Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 340Čas vyžadovania:  ~85 týždňov
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 294Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 234Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 301Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 297Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 325Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 5Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 267Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 287Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 324Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 226Čas vyžadovania:  ~57 týždňov
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 303Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 334Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 351Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 269Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 299Čas vyžadovania:  ~75 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11 12
7 12
7 11 12
4 12
9 11 12
6 11 12
12 13
9 12
12 13
8 11 12
9 11 12
8 12
8 12
12
12 13
1 12
1 8 12
1 12
9 11 12
2 11 12
9 12
9 12
5 11 12
2 12
2 11 12
5 11 12
12
7 11 12
8 11 12
9 11 12
10 11 12
3 10 12
9 11 12
12
12 13
3 10 12
10 11 12
8 11 12
12 13
8 11 12
12 13
4 11 12
8 10 12
3 10 12
9 11 12
9 10 12
10 12
8 10 12
7 11 12
8 11 12
4 11 12
7 11 12
8 10 12
8 10 12
12 13
6 11 12
7 11 12
9 10 12
9 11 12
8 11 12
8 11 12
8 10 12
10 12
8 11 12
8 11 12
12 13
9 10 12
9 11 12
8 10 12
9 12
9 11 12
7 11 12
9 10 12
7 11 12
7 10 12
6 10 12
8 9 12
6 11 12
12 13
8 11 12
10 12
12 13
10 11 12
9 10 12
9 11 12
10 11 12
9 11 12
9 10 12
12 13
9 10 12
9 11 12
9 12
10 12
9 12
9 11 12
10 11 12
9 10 12

Buying Pass Royale, offers or gems?

Support Deck Shop! Use the code deckshop.

Tento jazyk preložil:
Henry 🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!