Korea_Ace_CVS

#P80UYLCJ

52 642

50 / 50

☆필독☆ World best value No.1. 소소한 취미 공유하는 클랜입니다. 지원600이상 장로승급/ 반말,욕설,가입인사x,주당 지원 0 , 3일 미접, 수집일 3회 미참 등등 행동은 강퇴입니다!구걸 금지,철새🐦사절

Požiadavky klanu
Členovia 50 / 50
Typ Otvorený
Skóre Klanu 52 642
Požadované trofeje 4 300
Clan Leader SeoHyunPapa
Rozsah trofejí 4 118 – 5 736
Info o klane
Región Južná Kórea
Donate za týždeň 10 752
Elderov 5
Co-leaderov 4
# Rank Aréna Hráč
Tag
Trph.
Last seen
Trofeje
Last seen
Donaty
Obdržané
1 Elder
Bigbrother
#2RJ2VUQRJ
13 5 736
2020-10-30 18:17:54
352
400
2 Co-Leader
Avantemania
#VCPQYVYY
13 5 692
2020-10-30 08:18:09
600
440
3 Leader
SeoHyunPapa
#8UGU8QQ0J
13 5 606
2020-10-30 13:42:35
229
320
4 goenjoy
#YQVGVYVY
13 5 485
2020-10-30 15:20:01
279
272
5 히히
#2JYCPVGR8
12 5 476
2020-10-29 16:03:49
158
200
6
1
Co-Leader
KOREA
#8GYVUGCCG
13 5 432
2020-10-30 12:26:20
520
400
7
1
Co-Leader
아기 공룡 발자국
#2L202JRVJ
13 5 398
2020-10-30 14:17:07
860
520
8 느낌표백만개
#VP9VGUR
13 5 393
2020-10-30 10:22:17
176
320
9 Elder
Hwang
#Y0JYY8Q8Y
12 5 337
2020-10-30 15:24:54
666
440
10
2
Elder
공룡발자국
#2RP82P9JC
13 5 336
2020-10-30 13:32:25
441
360
11
2
임세민
#YC0RYCLQ
13 5 336
2020-10-30 15:12:47
209
400
12
3
icewater
#2PLC8Q8LG
12 5 327
2020-10-30 12:05:44
168
160
13
2
Elder
현준
#P2RPQQU9R
12 5 317
2020-10-30 15:35:54
74
96
14
4
斗鱼TV浅白
#PY9029888
11 5 309
2020-10-30 14:47:03
226
360
15
1
Co-Leader
부라보
#9GY2C88QC
12 5 282
2020-10-30 09:22:43
76
240
16 준치한마리
#20PYP0U9L
12 5 237
2020-10-30 03:51:11
146
280
17 LittleBoy
#LYYVV08VY
11 5 221
2020-10-30 18:19:41
72
400
18
1
vanquish
#YL9VJPVR2
12 5 192
2020-10-30 13:26:33
657
210
19
1
바나나킥
#2PYR9GJG9
11 5 154
2020-10-30 09:31:57
294
320
20 방탄소년단
#2U8GQGGLP
12 5 082
2020-10-30 12:00:34
213
360
21 40-32/2=4!
#P9GGQR88L
11 5 036
2020-10-30 15:27:34
192
232
22 공부의 신
#2LRU80G0P
12 5 034
2020-10-28 13:30:56
58
0
23 병아리내장
#LY2Y28GJ
12 5 031
2020-10-26 10:21:58
50
40
24 그그극2
#82UP2RL28
10 5 019
2020-10-30 08:13:04
245
160
25 아레나의 지배자
#R29L0U89
12 5 010
2020-10-30 13:33:26
185
160
26 Hello Jeju
#YYLV80GJ8
11 4 950
2020-10-30 14:43:04
819
480
27 여자가좋아요
#VJG8PLRL
12 4 944
2020-10-26 03:05:26
10
40
28 아는언니
#28U2YY0QQ
11 4 937
2020-10-30 08:15:09
0
0
29
2
모세의기적
#YVGCRGUJG
10 4 910
2020-10-30 11:47:05
64
80
30 BHUCCY
#2QYLQL0LQ
12 4 905
2020-10-28 09:54:14
0
0
31
2
장민성
#9VCUPUPRY
10 4 902
2020-10-30 04:26:00
183
160
32 sungtae칼리파
#P29L9YQJL
10 4 865
2020-10-29 14:28:26
182
240
33
4
bad_song
#YYPLL8RJC
10 4 829
2020-10-30 14:48:15
227
280
34 지ㅏㅅㅇ
#9QLYU8R
9 4 821
2020-10-30 11:12:27
0
0
35 CHMIN
#GL22LJC2
10 4 817
2020-10-30 10:38:43
10
40
36 모드리치
#28Y0PVG0G
11 4 763
2020-10-30 11:42:51
154
200
37 im winner
#PQ0G2RVP0
10 4 756
2020-10-30 13:45:09
259
120
38 두뇌용량초과
#PQJG0QJGU
9 4 707
2020-10-29 09:52:44
286
112
39 아삭사과
#GL0J0829C
9 4 703
2020-10-30 14:37:45
387
290
40 Elder
쇼쿠초밥
#80YYJJGRG
12 4 700
2020-10-30 10:14:13
104
200
41
2
즐겜유저
#QY20Y2PPV
9 4 693
2020-10-30 13:18:06
235
400
42
1
KOREAkevin
#2VQ8LGJR
11 4 646
2020-10-30 14:54:19
46
0
43
1
카이스
#P2UG2C80U
10 4 625
2020-10-30 15:14:16
116
0
44 SO5
#LU2YCQQR2
9 4 589
2020-10-29 21:04:12
0
0
45 sos
#LUR0J9QVU
8 4 582
2020-10-29 21:01:24
0
0
46 나나
#Y98RGUG0Q
9 4 490
2020-10-30 13:03:12
0
120
47 T1강현서
#Q9RYUVY09
8 4 462
2020-10-30 13:46:18
198
330
48 나는박성진
#GYQLV2G0P
8 4 289
2020-10-30 09:55:37
56
160
49 newstart
#PG08QGLGC
11 4 204
2020-10-29 22:36:27
98
120
50 화염빵어
#8UUPR9QGU
9 4 118
2020-10-30 09:46:43
172
280

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord