608

#8LYQ0GJL

46 540

50 / 50

All active players r welcome^^ if u participate in collection day dun skip war day; 400 donation/ week elder, 1000/week coleader

Požiadavky klanu
Členovia 50 / 50
Typ Otvorený
Skóre Klanu 46 540
Požadované trofeje 4 000
Clan Leader Ernest
Rozsah trofejí 4 001 – 5 130
Info o klane
Región Hong Kong
Donate za týždeň 1 488
Elderov 1
Co-leaderov 15
# Rank Aréna Hráč
Tag
Trph.
Last seen
Trofeje
Last seen
Donaty
Obdržané
1
2
Co-Leader
Kebra
#QVRG99G0
13 5 130
2020-04-06 23:24:50
119
113
2 Leader
Ernest
#80R02YP8L
13 5 077
2020-04-07 11:04:33
238
100
3
1
Co-Leader
darric
#RQGRL2P
13 4 985
2020-04-07 10:22:50
123
150
4
1
Co-Leader
justin winner
#2Q9LRC2QC
13 4 905
2020-04-07 07:30:37
194
180
5
4
Co-Leader
Kayaka
#892JL9CVG
13 4 902
2020-04-07 10:27:24
226
40
6 Elder
heeming
#8GJ0QU0G2
12 4 858
2020-04-07 10:26:17
107
80
7
27
jenny
#9YUPLVJUY
11 4 831
2020-04-07 07:59:28
26
40
8
1
Co-Leader
石堅
#PJVLCLLY
13 4 800
2020-04-06 23:28:17
74
101
9
39
Knight
#9QLVQCQ2Y
12 4 783
2020-04-07 02:04:08
10
80
10
5
whotster
#922YY0J9
12 4 757
2020-04-06 20:43:01
0
40
11
3
Daniel
#289PQRYV
12 4 749
2020-04-06 16:09:38
20
40
12
3
Co-Leader
mikehk
#YPQQL9Q
13 4 734
2020-04-07 04:32:58
44
40
13
3
戰神
#PC800828
12 4 731
2020-04-06 09:45:14
10
0
14
3
Shepgao
#2Q2RG2VPR
10 4 712
2020-04-07 06:03:24
0
0
15
2
minicooper
#2PVPGGP
12 4 711
2020-04-07 05:36:58
0
0
16
4
Jainam
#CLCC9
11 4 689
2020-04-06 14:37:00
11
40
17
3
Nirvana can fly
#8CUGV9CC
13 4 681
2020-04-06 15:05:37
8
40
18
1
mrkira1022
#8GGG8LL00
10 4 643
2020-04-07 00:39:25
0
90
19
3
Leslyne
#UV2J0Q0
11 4 629
2020-04-07 11:05:49
120
120
20
22
muflone
#2Y08UCYLJ
12 4 629
2020-04-07 04:01:22
8
50
21
3
wingyvan
#8PGYGQ09Q
11 4 617
2020-04-07 09:12:43
0
0
22
3
§已退遊§
#2QGRC9QRG
12 4 572
2020-04-06 09:45:04
0
0
23
17
super ken
#YUG2G8YGY
9 4 494
2020-04-07 00:26:46
0
0
24
4
charles
#YQ8CJ80L9
10 4 422
2020-04-06 14:58:25
62
40
25
3
Jayden
#8YC8UL8QU
10 4 412
2020-04-07 01:11:26
40
0
26
5
blackfacegod
#L88QGRVC
10 4 053
2020-04-06 11:48:58
10
40
27
5
SlayerGod21
#8P8CGPULP
12 4 003
2020-04-07 07:43:29
0
24
28
5
ignatragetta
#80G8C8JGR
11 4 001
2020-04-06 03:03:23
38
40
29
5
Alwin
#PGQCPC0
11 4 001
2020-01-29 17:06:18
0
0
30
5
Co-Leader
Sterrr
#28LP9J82U
12 4 001
2019-11-27 08:30:07
0
0
31
5
MrEthanSaw
#8JL092J
12 4 001
2020-03-30 02:23:48
0
0
32
5
黑衣公爵-沈小魔
#QQ2PVPR
11 4 001
2020-03-22 04:09:28
0
0
33
4
Co-Leader
martini
#QCLG2VV
12 4 001
2020-04-04 07:22:18
0
0
34
4
Co-Leader
lpk
#Q082YP28
12 4 001
2020-03-13 11:50:27
0
0
35
4
Co-Leader
Juicy J
#2PVUULYQ8
13 4 001
2020-02-20 09:03:52
0
0
36
4
Co-Leader
wunlay
#89QLGV9Q9
11 4 001
2020-03-24 05:52:46
0
0
37
4
MiKokInU
#PRJ8V990Q
10 4 001
2020-02-01 22:38:07
0
0
38
3
Word_Hunter
#80JVJC0U2
12 4 001
2020-03-15 12:36:14
0
0
39
3
肌肉大人缘
#L0PCY0YR
12 4 001
2020-03-23 09:47:39
0
0
40
3
Co-Leader
DJC
#22208PLVR
12 4 001
2020-02-25 19:04:02
0
0
41
3
Hinson Hau
#29PLY2VLQ
11 4 001
2020-04-05 06:38:19
0
0
42
3
激烈的藍色三文魚
#YRG29J2JR
10 4 001
2020-04-04 07:18:54
0
0
43
2
mayao
#VPYLC9CU
11 4 001
2020-03-30 18:35:55
0
0
44
1
shinymoon
#8PVLQGUPL
10 4 001
2020-03-20 04:54:11
0
0
45
1
Co-Leader
EDDY
#9YQLYJG02
12 4 001
2020-03-20 02:27:02
0
0
46
1
Co-Leader
klala
#QGU92LCG
11 4 001
2019-12-01 13:39:11
0
0
47
1
Co-Leader
DJRJ
#98YJVQU80
11 4 001
2020-03-13 11:50:10
0
0
48
1
熙囝
#L9VJLJQV8
8 4 001
2020-04-06 03:13:03
0
0
49 MG
#8JC9L0J2
11 4 001
2020-03-22 00:14:21
0
0
50 fung
#LPGUURGL8
10 4 001
2020-04-05 10:46:31
0
0

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord