China皇室精英62分会

#8CCRL9U0

48 547

43 / 50

欢迎历史最高奖杯超过4000的玩家加入皇室战争福利QQ群132746155,群内不定期派发任务红包,任务简单,每单2元。几十个部落廉价转让,每个部落5元,长期承接:新建部落、部落帮招人,要买部落或招人的加入皇室战争交流Q群926841936联系群主

Požiadavky klanu
Členovia 43 / 50
Typ Otvorený
Skóre Klanu 48 547
Požadované trofeje 5 000
Clan Leader 山姆大叔
Rozsah trofejí 4 001 – 5 271
Info o klane
Región Čína
Donate za týždeň 6 462
Co-leaderov 4
# Rank Aréna Hráč
Tag
Trph.
Last seen
Trofeje
Last seen
Donaty
Obdržané
1
2
sTronG Liu
#28CJCLLQ
13 5 271
2020-08-12 22:24:50
174
160
2
1
Co-Leader
高危动物村
#8VYJYQVP8
13 5 263
2020-08-12 16:18:15
0
0
3
1
独角兽
#P0PLGGQ9J
13 5 224
2020-08-12 14:19:26
503
240
4 奋斗呐ls
#9C2Y2UP92
12 5 101
2020-08-12 13:52:55
490
270
5
1
米拉
#8JCLVQ8UP
12 5 075
2020-08-12 09:06:43
0
40
6
1
needdllove
#288UQRG8G
12 5 070
2020-08-12 15:12:18
116
80
7 乙川
#P2CJV8Y8Y
12 5 058
2020-08-12 22:09:32
162
190
8 Co-Leader
喜羊羊
#9V9QCU2JV
13 5 054
2020-08-12 21:45:31
289
280
9 皇室鹏哥
#89LLQJ2LG
12 5 045
2020-08-11 13:32:42
10
80
10 gohome
#GRPP9R0C
13 5 026
2020-08-12 15:28:01
380
240
11
1
臭臭
#2QQL8UGUQ
12 5 021
2020-08-12 23:09:39
146
240
12
2
阿风天子
#LPP8GU8VP
11 5 020
2020-08-12 17:31:53
54
160
13
2
海绵宝宝
#Q0CRJP2C
11 5 018
2020-08-12 18:31:41
64
80
14
3
Mega Knight!F
#9QRCCYU0
12 5 014
2020-08-12 23:37:12
412
320
15
2
传说有个小马哥
#Y8Q0CCGUQ
11 5 005
2020-08-12 20:13:51
301
320
16 Co-Leader
☞杯莫停☜
#8LP9LCPR
12 4 968
2020-08-12 16:29:15
302
280
17 自由自在
#8YQC8R0C0
13 4 892
2020-08-13 00:01:38
570
280
18 丨Summl抹煞
#V8Q0CCUG
12 4 803
2020-08-12 02:27:15
37
40
19 千山暮雪依水舞
#Y0G2RRV8J
10 4 782
2020-08-12 06:33:41
124
200
20 末道
#YLQ902Y8Y
10 4 781
2020-08-12 11:40:42
68
240
21 克柔克柔
#9VQPVLVLL
10 4 777
2020-08-12 10:02:49
162
160
22 密密麻麻密密麻麻
#PRLQCYGJJ
10 4 739
2020-08-12 11:18:04
28
80
23 嗜血,屠夫
#20LR2CQG2
10 4 737
2020-08-12 11:49:07
118
0
24 暖男阿烨
#2VC90UQ
10 4 735
2020-08-09 08:58:21
0
0
25 小Vergil
#LVG9YVQ28
10 4 729
2020-08-12 22:54:21
134
88
26 鹏优秀﹏
#2G2UR8RQJ
11 4 728
2020-08-12 23:48:45
28
8
27 Youth
#9UCQQ2Y9L
11 4 723
2020-08-12 12:36:02
74
120
28 S65肖氏
#CQQJC2Q0
11 4 699
2020-08-12 15:26:38
0
0
29 皇家训练师川建国
#P28Q08VUP
10 4 697
2020-08-12 15:02:38
40
120
30 无味
#P9PGJQV0V
11 4 686
2020-08-12 19:24:34
24
240
31 永恒~Van
#PUJ8VJ29Q
10 4 682
2020-08-12 13:45:44
30
240
32 牛奶煮萝莉❤❤❤
#CJ9U8PYG
10 4 639
2020-08-09 10:15:05
0
0
33 盛哥
#9C8PU0L9Q
10 4 629
2020-08-12 22:26:39
336
246
34 消愁
#88LYPCRP9
12 4 620
2020-08-12 16:18:32
42
160
35 香格里拉之约
#P0QUJ0G2V
12 4 613
2020-08-12 09:50:31
158
200
36 皇室精英
#2U0092VPV
11 4 603
2020-08-10 12:31:36
0
0
37 情兽
#PPG2Y0UUJ
10 4 595
2020-08-12 13:05:44
74
120
38 金牛
#VVP0LYV9
12 4 578
2020-08-12 21:49:40
106
120
39 嗯ヽ(○^㉨^)ノ♪
#QQC999Y8V
9 4 548
2020-08-12 03:28:34
90
120
40 柠檬不萌
#92CLLL8QV
11 4 421
2020-08-11 15:52:49
0
40
41 Co-Leader
靖爺
#QCCJ8YL2
13 4 395
2020-08-12 13:52:02
414
180
42 我都爱
#82UVYPYPC
10 4 325
2020-08-12 11:00:49
282
280
43 Leader
山姆大叔
#2CGRLV8RQ
10 4 001
2020-07-30 11:17:24
0
0

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord